Teknisk adgang

For at komme i gang med at integrere til Serviceplatformen og anvende services står en række vejledninger og kodeeksempler til rådighed.

En generel opsætningsvejledning, der trin for trin beskriver hvad du som leverandør skal gøre for at integrere til Serviceplatformen, de tekniske forudsætninger samt konkrete eksempler på SOAP opsætningen.

En Vejledning til Serviceplatformens SFTP Service, som beskriver: opsætning af et it-system, der skal anvende SFTP servicen, hvordan serviceplatformens SFTP server anvendes og selve SFTP servicen

Kodeeksempler til programmering og konfiguration af klienter i Java og C# samt en Programmers Guide - Serviceplatformen til benyttelse af disse. Bemærk at vejledningen er på engelsk.

Serviceplatformens GitHub repository indeholdende kodeeksemplerne