Brug af services

Forudsætningen for at et it-system kan anvende data og funktionalitet fra Serviceplatformen er, at en kommune har givet en konkret leverandør adgang. Denne adgang er baseret på en serviceaftale,hvori der udpeges et it-system samt en eller flere services.

Forud for oprettelse af en serviceaftale skal den pågældende leverandør have registreret sit it-system på Serviceplatformen. Det berettiger det identificerede it-system til at etablere teknisk forbindelse til Serviceplatformen, enten til produktionsmiljøet eller det eksterne testmiljø. Registrering af et it-system berettiger ikke i sig selv systemet til at tilgå udstillede services på Serviceplatformen, men at it-systemet er registreret er en forudsætning for, at der kan indgås en serviceaftale.

En kommune, hvis it-afdeling eller andre afdelinger leverer it-løsninger, betragtes i dén situation som en leverandør, og skal ligesom leverandører gennem nedenstående proces for registrering af et it-system, hvis kommunen ønsker at benytte Serviceplatformen til sine it-løsninger.

Registrering af it-system

For at en leverandør kan benytte Serviceplatformen, skal leverandøren registrere sit it-system og anmode den/de kommuner, der anvender systemet, om en serviceaftale.

Registrering og vedligehold af it-systemer foregår i selvbetjeningsmodulet under fanebladet ”Registrér it-system”, når man er logget på Serviceplatformen. Når en leverandør er oprettet, kan leverandøren logge på og på eget initiativ registrere et it-system. Det er dog en forudsætning, at leverandøren er oprettet på Serviceplatformen. Hvis leverandøren ikke allerede er oprettet, kan det ske ved henvendelse til Helpdesk – se kontaktoplysninger nederst i menupunktet ”FAQ og kontakt”.

For at du som leverandør kan registrere dit it-system, skal du bruge it-systemets certifikats ”serienummer”, der identificerer certifikatet og dermed it-systemet. Der understøttes kun FOCES (funktionscertifikater) og VOCES (virksomhedscertifikater) på Serviceplatformen.

Når et it-system er registreret, anvendes dette i en eller flere serviceaftaler. Det er serviceaftalerne, der giver it-systemet rettighed til at tilgå udstillede services på Serviceplatformen.

Oprettelse af Serviceaftale

Processen forudsætter, at leverandøren er oprettet som bruger på Serviceplatformen, og at leverandøren har registreret sit it-system.
  • Under fanebladet ”Serviceaftaler” kan leverandøren oprette og sende en anmodning til en eller flere kommuner om en serviceaftale.
  • Kommunen modtager derpå et advis og kan vælge at godkende eller afvise serviceaftalen. En serviceaftale er en accept af, at leverandørens it-system trækker data fra Serviceplatformen, og at kommunen bliver faktureret for forbrug af data.
  • Når serviceaftalen er godkendt, modtager leverandøren et advis pr. e-mail, hvorefter leverandøren kan forestå den tekniske integration af it-systemet op imod Serviceplatformen. It-systemet kan nu begynde at trække data fra Serviceplatformen.
  • Kommunen modtager hvert kvartal en faktura for dataforbruget. Kommunen kan løbende følge med i antallet af opslag og se prisen for data på forbrugsoversigten på www.serviceplatformen.dk, mens leverandøren kan se antallet af kald.
  • Ud over ovenstående to processer for registrering af it-system og oprettelse af serviceaftale kan leverandøren få adgang til et eksternt testmiljø. Det sker gennem en prøvetilslutning.

    Ønsker du yderligere information om Serviceplatformen henvises til det generelle informationsmaterialet, FAQ, Vilkår for leverandøreres brug af Serviceplatformen og Test.