Om Serviceplatformen

Baggrund

Serviceplatformen fungerer som et stykke infrastruktur i den fælleskommunale rammearkitektur. På vegne af kommunerne indkøber KOMBIT data og funktionalitet fra fag- og kildesystemer som fx SKAT, CPR- og CVR-registret. Disse udstilles som services på Serviceplatformen, som kommuner og it-leverandører på en ensartet måde kan få adgang til at anvende til kommunale it-systemer.

Serviceplatformen består overordnet set af to dele:

1. En integrationsplatform, hvor it-systemer på en ensartet måde kan koble sig til Serviceplatformen og anvende de tilgængelige services

2. En selvbetjeningsdel, hvor man som kommune eller it-leverandør kan administrere aftaler om adgang til data, få overblik over forbrug mm.

Alle landets kommuner er oprettet på Serviceplatformen, og over halvdelen af kommunerne trækker i dag på services fra Serviceplatformen. Desuden har mange it-leverandører tilsluttet sig platformen og får data til kommunale it-systemer derfra. På KOMBITs hjemmeside kan du finde en oversigt over aktive kommuner og tilsluttede it-leverandører.

Læs mere om baggrunden for Serviceplatformen på KOMBITs hjemmeside.

Services

Serviceplatformen udstiller data og funktionalitet via services. Under topmenupunktet ”Find services” kan man til enhver tid se de udstillede services og en beskrivelse af disse. Der vil løbende blive tilføjet nye services.

Brug af Serviceplatformen

For at lette brugen af Serviceplatformen, er der udviklet et selvbetjeningsmodul til Serviceplatformen. For at anvende selbetjeningsmodulet skal man være oprettet som bruger. Se hvordan selvbetjening fungerer i Serviceplatformens vejledningsvideoer.

Alle oprettede leverandører og kommuner har en administrator og kan oprette flere brugere. Læs mere Om login.

Afregning for brug af Serviceplatformen

Det er kommunen, der bliver afregnet for forbrug af data på Serviceplatformen. Afregningen sker efter en såkaldt "Buffetpris" med en fastpris pr. indbygger pr. år inklusiv forbrug af services på Serviceplatformen. Undtaget herfra er den særlige CPR Service, der afregnes særskilt og pr. klik.

I Serviceplatformens selvbetjeningsmodul kan leverandøren og kommunen se det aktuelle forbrug for de registrerede it-systemer.