Om CPR Query

Formål
SF1520 - Formålet med servicen er at give anvendersystemer mulighed for at fremsøge lister over personer ud fra udvalgte søgekriterier. Mindst et parameter af typen navn, fødselsdato, personnummer, vejnavn eller vejkode skal være angivet. Kriterierne kan kombineres til mere avanceret søgning.

Læs mere i version 3.2.0 af integrationsbeskrivelsen

Der kan ikke indgås aftaler på denne service

Versionsnr.
1.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid152 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen indeholder en søgefunktionen, som understøtter samme søgeparametre som ADRSOG1 fra CPR, dog udvidet med fødselsdato. Mindst et parameter af typen navn, fødselsdato, personnummer, vejnavn eller vejkode skal være angivet.

Søgningen understøtter fleksibel søgning på kombinationer af CPR, Navn, Fødselsdato, Køn, Adresse, Vejnavn, Interval af husnumre, Husnumre, Etage, Side/dørnummer, Postnummer, By, Distrikt, Kommune, Vejkode samt Historisk adresser.

Anvendersystemet kalder CPR QueryService med et enkelt parameter som skal være en syntaktisk korrekt formateret SOLR querystring. SOLR understøtter komplekse forespørgsler både i forhold til constraints, fritekst & wildcardsøgninger og søgninger på tværs af flere felter. Anvendersystemet kan også angive, hvor mange resultater der returneres i svaret som en parameter i forespørgslen.

Servicens datagrundlag

Servicen er baseret på CPR's ADRSOG1 - læs dokumentationen her: https://cprdocs.atlassian.net/wiki/display/CPR/Servicespecifikationer+til+offentlige+myndigheder

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen Person stamdata, udvidet version 4 returnerer samtlige af de CPR data der ligger på Serviceplatformens lokale replika fra CPR registret. Det kan opnås forretningsmæssige fordele ved at benytte denne service i kombination med CPR QueryService. Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet CPR QueryService adskiller sig fra de øvrige services i dataområdet ved, at der kan forespørges på andre parametre end personnummer.

Test af servicen

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål til samtlige replika CPR services på Serviceplatformen
Type
Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Snitfladen er webservicebaseret, SOAP 1.2 over HTTPS med TLS 1.1 og nyere Servicen benytter en query løsning baseret på Apache SOLR, som giver stor fleksibilitet i forhold til at sammenstille og vægte parametre i søgningen. Læs integrationsbeskrivelsen SF1520 - CPR online opslag afsnit 3.1.3.2.1 for detaljeret beskrivelse og eksempel på søgestreng

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller

  • SAML- Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPR/CPRQueryService/1
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPR/CPRQueryService/1
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Indledningsvis skal man indgå en række serviceaftaler på Serviceplatformen og STS. Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.
UUID
3aed2c45-5ec0-4c85-9435-9ef71e7d7ee1
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.