Om Person stamdata, udvidet (lokal)

Formål
SF1520 - Formålet med integrationen er at give offentlige myndigheders anvendersystemer mulighed for at fremsøge personoplysninger.

Læs mere i integrationsbeskrivelsen.

Versionsnr.
4.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens:

  • Stamdata – bl.a. navn, status, køn, civilstand samt navne/adressebeskyttelsesoplysninger, gældende personnummer.
  • Adresse – bl.a. aktuel adresse, kontaktadresse, udlandsadresse, vejadresseringsnavn, historiskadresse og distrikt oplysninger (postdistrikt, mm.)
  • Værgeinformationer
  • Forældremyndighedsinformationer
  • Beskyttelsesinformationer
  • Tilmeldingsstatus på NemSMS og DigitalPost

For de relaterede personer returneres kun adresseringsnavn, status, postdistrikt, postnummer, familierelation, fødedato/CPRnummer og standardadresse. Yderligere oplysninger om de relaterede personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende person.

På samme måde som hos CPR-registeret, returneres et svar med maksimalt tyve personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end tyve personer, skal stam servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicens datagrundlag

Integration vedligeholder en lokal kopi af data fra CPR Registret og CPR vej.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen (SF1520) CPRQuery kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne services, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Denne service adskiller sig fra servicen Person stamdata ved, at den bl.a. ydermere returner særskilte outputfelter vedr. CPR-Vej.

Test af servicen

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål til samtlige replika CPR services på Serviceplatformen
Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er en SOAP 1.2 over HTTPS med TLS 1.2 webservice, hvormed der kan hentes CPR-data kopieret til Serviceplatformens CPR-replika. Servicen benytter ikke GCTP formatet som en række andre CPR-services benytter.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:

  • SAML Token (LBSB) med authority context

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPR/PersonBaseDataExtended/4
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPR/PersonBaseDataExtended/4
Vilkår for servicen
Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
e6be2436-bf35-4df2-83fe-925142825dc2
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.