Om DebitorRegistreringAfsend

Formål

Et fagsystem kan med servicen registrere og ajourføre sine debitorkonti og krav i kommunens debitorsystem, så kommunens opkrævningsfunktion kan udføre sine opgaver på et fælles og kontrolleret datagrundlag.

Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse

Servicen understøtter, at et fagsystem, anvendersystem, kan registrere og ajourføre sine debitorkonti med tilhørende informationer, fx fordringer, hæftelser, administratorinformationer mv. Servicen understøtter ejerskifte af krav.

Fagsystemet kan kun ajourføre egene debitorkonti. Når fagsystemet ikke længere har en aktiv sag, så overdrager fagsystemet debitorkontoen til debitorsystemet.

Servicen er en del af Integrationen: SF1590_B_01_V3 Afsend Debitor Registrering

Dokumentation findes som en del af integrationspakken.

Type
Webservice med dynamisk rutning
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse

Serviceplatformen service URL:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorRegistreringAfsend/1
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorRegistreringAfsend/1
Vilkår for servicen

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
e354a6d1-500b-49c6-916a-510623e12fba