Om OpslagsserviceSocialPension

Formål

SF1411_A - Formålet med servicen er at hente informationer for en persons social pensionssag hos UDK.

Læs mere i version 2.5.0 af integrationsbeskrivelsen.

Herunder oplysninger om:

 • Sagens status
 • Sagens ejer, bevillingskommune, bopælskommune og betalingskommune
 • Pensionstype
 • Pensionsstatus
 • Samliv (herunder oplysninger om evt. samlever)
 • Formue
 • Tillægsprocent
 • Pensionsbrøk
 • Afslag på folkepension
 • Udlandsophold over to måneder
 • Forud- eller bagudbetalt pension
 • Simpel plejehjælp
 • Angivelse af om personen er under administration

Informationerne kommer fra pensionssystemerne KMD Social Pension.

Versionsnr.
1.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Fagsystemet forespørger på CPR-nummer ved kald af service på Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra fagsystemet til KMD Social Pension. Svaret returneres synkront til Serviceplatformen, som gennemstiller det videre til fagsystemet.

Data udstilles af UDK.

Servicens datagrundlag

Input:

Indeholder et CPR-nummer pr. opslag.

Output:

Detaljerede oplysninger om en persons pensionssag. Se Formål for yderligere information.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen kan benyttes i sammenhæng med SF1411_D (er pt. ikke udviklet), hvis der er behov for advisering om ændringer i en persons pensionssag. Den kan også benyttes i sammenhæng med SF1411_B, hvis der er behov for at få oplysninger om personens kommunale helbredssag og SF1411_E, hvis der er behov for advisering om denne.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Følgende service giver mulighed for at abonnere på ændringer i en persons pensionssag:
 • SF1411_D (er pt. ikke udviklet)

Følgende services giver mulighed for opslag på en persons kommunale helbredssag eller for at abonnere på ændringer i denne:

Test af servicen

Type
Integrationen er en gennemstillingsintegration. I transitionsfasen er det en gennemstillingsintegration med en simpel orkestrering.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller:

 • SAML – Token
 • Certifikat - AuthorityCentext

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SocialPension/OpslagsserviceSocialPension/1
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SocialPension/OpslagsserviceSocialPension/1
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet: Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

For at en kommune kan tilgå pensionsoplysningerne hos UDK, skal kommunen indgå en aftale om brug af data med UDK for denne service.

Udgangspunktet for aftalen tages i UDK loven.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
b28920d2-cd62-49b2-ac46-08377227ac9d
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.