Om ModtagDebitorregistreringStraksleverance

Formål

SF1590_B_01 - Servicen giver mulighed for at sende debitorregistreringer til en myndigheds debitorsystem, uafhængigt af hvilken leverandør af debitorsystemet kommunen har valgt.

En debitorregistrering omfatter debitorforholdet (debitorkontoen), kravene (fordringer med underliggende delfordringer) samt indbetalinger.

Servicen giver fagsystemet mulighed for at oprette, opdatere og forespørge på debitorregistreringer samt gennemføre indbetaling på krav oprettet af fagsystemet selv og af andre systemer.

Læs mere i version 3.8 af af integrationsbeskrivelsen.

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
3.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid99,9%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen udstiller en række operationer der overordnet giver følgende muligheder:

OpretDebitorkonto: Opretter et eller flere objekter, som er en del af en debitorkonto.

Afslut-operationer: Operationerne til at angive slutdato og dermed afslutte en af en af følgende objekter på debitorkontoen:

 • AfslutGældendeAdresseAdministrator
 • AfslutGældendeAdresseJuridiskAnsvarlig
 • AfslutGældendeAdresseJuridiskMedhæfter
 • AfslutHæftelse
 • AfslutLigestillingspartner
 • AfslutAdministrator
 • AfslutMaterialeabonnementAdministrator
 • AfslutMaterialeabonnementJuridiskAnsvarlig
 • AfslutMaterialeabonnementJuridiskMedhæfter

RetFordringTilstand: Giver fagsystemet mulighed for at ændre tilstanden for en debitorkonto, dvs. om opkrævning kan igangsættes.

SøgDebitorregistrering: Giver fagsystemet mulighed for at søge debitorkonti, fordringer og delfordringer i debitorsystemet.

HentDebitorkonto: Giver fagsystemet mulighed for at hente information om en debitorkonto, fordringer og/eller delfordringer.

ForetagIndbetaling: Giver fagsystemet mulighed for at foretage en indbetaling på en delfordring.

HentIndbetaling: Giver fagsystemet mulighed for at hente en indbetaling, som fagsystemet har foretaget.

SøgDelfordringTilIndbetaling: Giver fagsystemet mulighed for at søge delfordringer, som debitorløsningen har angivet tilgængelige for ekstern indbetaling.

Ping: Operationen giver fagsystemet mulighed for at overvåge, om servicen er tilgængelig på Serviceplatformen. Tilsvarende bruger Serviceplatformen operationen til at overvåge, om servicen er tilgængelig i debitorsystemet.

Servicens datagrundlag

Informationsmodellen, som danner datagrundlaget for servicen er udviklet i samarbejde med debitorleverandørerne. Input til alle operationerne er baseret på informationsmodellen. En nærmere specificering af informationsmodel, input og output, finder du i integrationsbeskrivelse og de tilhørende bilag (referencen til bilag i integrationsbeskrivelsen er [Bilag].

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

For korrekt udfyldelse og forståelse af data der sendes i servicen, er det nødvendigt at have adgang til STS Organisation samt relevante sortimenter og klassifikationer under STS Klassifikation.

 • SF1500 – Organisation
 • SF7001 – Overfør Klassifikation til abonnent
 • SF7002 – Overfør Sortiment til abonnent

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Denne synkrone service er til afsendelse af begrænsede mængder af data i et synkront kaldsmønster. For oprettelse eller hentning af større mængder data henvises til de asynkrone alternativer:

 • SF1590_B_02_V3 – Overfør debitorregistreringer til Debitor

Test af servicen

Servicen er ikke frigivet til ekstern test.

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
 • Certifikat – AuthorityContext
 • SAML - Token

Adgang er reguleret af Serviceaftale i Støttesystemerne. Typisk vil AfgivendeMyndighed og DebitoransvarligMyndighed være en og samme myndig, dvs. den primære part i Serviceaftalen. Såfremt de er forskellige vil anvendelsesaftalen være underlagt dobbelt myndighedsgodkendelse og DebitoransvarligMyndighed vil her være lig myndighed i anvendelsesscope.

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagDebitorregistreringStraksleverance/3
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagDebitorregistreringStraksleverance/3
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Volumenbegrænsning for servicen er under afklaring.

Antal debitorkonti som kan indgå i en straksleverance vil blive tilpasset ifm. performancetest under integrationstesten. Der er tre parametre i spil: 1) Kapacitet på SP er begrænset til 10 MB pr. servicekald. 2) Tid til validering i debitorsytemet. 3) Om overførelse af bilagsdokumenter skal være tilladt i en straksleverance).

P.t. gælder volumenbegrænsning ifm. operation Opret:

- Debitorkonti: [1] stk.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Læs mere om generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om generelle vilkår for kommuner her.