Om Print

Formål
SF1600 - Formålet med servicen er at muliggøre afsendelse af breve via enten Digital Post eller Fjernprint samt afsendelse af SMS’er via NemSMS. Yderligere kan der forespørges på tilmeldingsstatus for Digital Post og/eller NemSMS på en borger eller virksomhed.

Læs mere i version 2.4.2 af integrationsbeskrivelsen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Tilslutning og anvendelse af Digital post og NemSMS, er forbundet med en yderligere omkostning. For Digital post kan priserne findes på Digitaliseringsstyrelsens portal med følgende link:

Digital post: her.

NemSMS: : her.

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid1381 ms
Beskrivelse
Servicens Funktion

Afsendelse af breve

Servicen er udstillet med en operation, som orkestrerer kald til enten Digital post enkeltafsendelse, Digital post masseafsendelse eller fjernprint leverandøren, ud fra input om kanalvalg og prioritet:

1. Kanalvalg:
 • ”D” for DigitalPost
 • ”F” for fysisk post
 • ”A” for automatisk på SP
 • ”P” for automatisk på Fjernprint

2. Prioritet (Kun relevant i forbindelse med Digital post)

 • ”D” for Direkte
 • ”M” for Masseafsendelse

Fagsystemerne har følgende muligheder for kanalvalg ved afsendelse af breve:

 • Kan selv foretage valg af kanal ud fra borgerens tilmeldingsstatus fra Digital Post
 • Kan vælge at lade Serviceplatformen vælge kanalen ud fra den daglige indlæste replika af tilmeldingsliste på Serviceplatformen fra Digital Post.
 • Kan vælge at l den valgte Fjernprintsløsning vælge kanal, ved at sende alle forsendelse til den valgte Fjernprintleverandør. I fjernprintleverandørens løsning er der så konfigureret hvordan kanalvalget er mellem en Digital post og fjernprint skal være for en forsendelse.

Afsend brev/sms

Servicen er udstillet med en operation, som orkestrerer kald til NemSMS ud fra input om kanalvalg:

 • "S” for NemSMS

Forespørgsel på tilmeldingsstatus

Servicen er udstillet med en operation til forespørgsel på tilmeldingsstatus for en personer eller virksomhed på Digital Post og/eller NemSMS (begge tjenester leveres af eBoks)

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Beskedfordeler

 • Beskedfordeleren udstiller status på forsendelser via Digital Post, NemSMS og Fjernprint, samt tilmeldingsstatus for en borger.
 • Læs mere om forudsætninger, opkobling og anvendelse af beskedfordeleren her:
  • Integrationsbeskrivelsens afsnit 3.1.5.1
  • Beskedfordeler-Besked-Afhent-Snitflade_v.3.1 og Underbilag 2N – Vilkår for integration til støttesystemet Beskedfordeler_v.3.1 som findes i zip-filen Beskedfordeler version 3.1

Andre services på serviceplatformen:

 • SF2250 – VedligeholdTilmelding der understøtter til- og afmelding af borger/virksomhed til NemSMS, samt ændring af stamdataoplysninger.
Serviceplatformen har en rækker CPR/CVR-nr., som der kan testes med. Det er muligt at bestille specifikke

CPR/CVR-nr. til test. Begge dele kan bestilles via KDI@KOMBIT.DK.

Ønskes der adgang til testbrugere modtagelse af forsendelser i e-Boks portalen, skal adgangen aftales med eBoks.
Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
 • SAML - Token med Liberty Basic SOAP Binding
 • Certifikat
Der kan helt undtagelsesvis gives adgang med certifikat, såfremt særlige forhold gør sig gældende

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Ved test af servicen henvises til helpdesk@serviceplatformen.dk

Der arbejdes pt. på en løsningen for oprettelse af integrationerne på testmiljøet. For yderligere spørgsmål henvises til helpdesk@serviceplatformen.dk

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

For at kunne indgå serviceaftale skal der yderligere registreres et SysID for fjernprint, som enten fås ved registrering i fjernprintsleverandørens administrationsportal eller ved henvendelse til fjernprintleverandøren. Kommunerne skal selv indgå aftale med en fjernprintleverandør, som er som er godkendt af KOMBIT. KOMBIT har en liste over godkendte fjernprintleverandør.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
fd885b8b-4a3f-46cb-b367-6c9dda1c78f6
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.