Om IndkomstAbonnementVedligehold

Formål
SF0770_E - Formålet med integrationen er at anvendersystemerne kan abonnere på indberetninger om indkomst fra SKAT. Dette kan ske ved at vedligeholde en liste over CPR-nr. eller i helt særlige situation kan der aftales et fast udtrækskriterie med SKAT. En anvendersystems typiske anvendelse af indkomstindberetningerne, er til at beregne om der er periodemæssig (14 dage-/månedsbasis) er ændringer i en borgers indkomstforhold.

Læs mere i version 2.5.1 af integrationsbeskrivelsen.

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD eller SKAT i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen understøtter 2 udtræksmetoder:

 • Anvendersystemet vedligeholder en liste hos SKAT med CPR-nr. for de borgere, hvor der ønskes beskeder ved ændringer i indkomstoplysninger.
 • Anvendersystemet har aftalt et fast udtrækskriterie med SKAT

Anvendersystemerne skal individuelt aftale med SKAT, hvilket indkomstoplysninger, der kan abonneres på. Der kan kun abonneres på indkomstoplysninger, som kan begrundes i en lovhjemmel.

Beskrivelse af detaljeret indkomstoplysninger, der kan abonneres på finder du i bilagsfilen for integrationsbeskrivelsen (referencen i integrationsbeskrivelsen er [WSDL-EXT]).

Ændringerne leveres én gang i døgnet fra SKAT via Beskedfordeleren eller SFTP.

Ændringerne i indkomstoplysningerne for en borger sker på baggrund af nye indberetninger om løn, ydelser, skattebetaling mv. eller ved korrektion til tidligere indberetninger.

Servicens datagrundlag

Vedligeholdelse af Abonnement:

Input:

Anvendersystemet vedligeholder sit abonnement ved at opdatere en liste over borger, som der ønskes at modtager Indkomstoplysninger for. Liste vedligeholdes ved at oprette eller nedlægge et CPR-nr. For at kunne tilgå listen, skal anvenderen identificere sig med SE-nr og abonnementskode. Abonnementskode er givet ved den abonnementsaftale som er indgået med SKAT, og reflekterer den lovhjemmel hvormed kontroloplysninger hentes.

Output:

Accept eller fejl

Indkomsthændelser:

Indkomsthændelser kan modtages via enten:

 • Beskedfordeleren, hvor der modtages indkomsthændelser for enkelt borgere fra SKAT.
 • SFTP, hvor der modtages et samlet udtræk over borger, som indgår i abonnement og har haft indkomstændringer siden sidste udtrægt.

Den indgåede abonnementsaftale afgør hvilke indkomstoplysninger, som der kan modtages.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Øvrige services på Serviceplatformen:

 • SF0770_A – EIndkomst er en opslagsservice, som returnerer aftalt sæt indkomstoplysninger for borger i en angivet periode.

Ved kobling med denne service er det muligt for anvendersystemerne at opbygge en lokal regel baseret beregningsmotor, der løbende f.eks. på månedsbasis kan beregne om der har været ændringer i en borgers indkomst.

Beskedfordeler:
 • Beskedfordeleren udstiller indkomsthændelser fra SKAT
 • Læs mere om forudsætninger, opkobling og anvendelse af beskedfordeleren i integrationsbeskrivelsen
 • Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

  Følgende services giver aggregerede oplysninger omkring en borgers indkomst og skattebetaling for foregående år:
  • SF1570 - Personkontroloplysning er en opslagsservice, hvor man via et abonnement kan få adgang til detaljeret skatteoplysninger, så som løn, honorarer m.v., Aktieoplysninger, Renteudgifter og restgæld, Biloplysninger mv.

  Følgende services relatere sig til indberetning af indkomst til eIndkomst:

  • SF0770_D - ESkattekort anvendes til at hente gældende skattekort i forbindelse med et ansættelsesforhold.

  Test af servicen

  Anvendersystemerne, som ønsker at teste den service skal selv oprette testdata i demosystem for SKAT eIndkomst. KOMBIT har en vejledning, som beskriver hvordan indkomstdata kan oprettes. Anvendersystemet kan bestille specifikke SE-nr. som abonnementsaftalerne tilknyttes. Ligeledes kan de bestilles SE-nr. og CPR-nr., som indkomstoplysninger indberettes til. Dette kan ske ved at rette henvendelse til KDI@KOMBIT.dk

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
 • SAML - Token med Liberty Basic SOAP Binding

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstAbonnementVedligehold/2
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstAbonnementVedligehold/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne anvende servicen i test.

 • Serviceaftaler og abonnement er konfigureret for modtagelse af indkomstoplysninger fra Beskedfordeler.
 • Alternativ at Anvendersystemet har tilsluttet sig SFTP på serviceplatformen, og bestilt rutningsregler for dynamisk SFTP.

KOMBIT har udarbejdet en vejledning der indeholder diverse CPR basisdata, som der kan testes med. Det er dog muligt at bestille flere personnumre hos SKAT.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne anvende servicen i produktion.

 • Anvendersystemet skal beslutte, hvilket SE-nr som abonnementet skal knyttes til. Ofte vil fagområdet allerede har et SE-nr, som kan anvendes. Skal der bestilles nyt SE-nr, skal dette gøres i god tid inden idriftsættelse i produktion. (Samme SE-nr vil ofte også blive anvendt SF0770_E – eIndkomst, SF0770_B IndkomstOplysningIndberetService og SF0770_D - ESkattekort)
 • Kommunen skal for anvendersystemet indgå en abonnementsaftale med SKAT. (Aftalen vil ofte også dække både SF0770_A – eIndkomst)
 • Kommune skal for det valget SE-nr give KOMBIT revisoradgang. Dette gøres i tast selv erhverv.
 • Serviceaftaler og abonnement er konfigureret for modtagelse af indkomstoplysninger fra Beskedfordeler.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.
UUID
f0b8072c-b1f7-49f0-b2da-3e243578394d
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.