Om OpslagsserviceHelbredsprocent

Formål
SF1411_B - Formålet med servicen er at hente oplysninger om en persons kommunale helbredssag.

Læs mere i version 2.4.1 af integrationsbeskrivelsen.

Herunder oplysninger om:

  • Sagens (helbredskort) status
  • Sagens ejer
  • Helbredsprocent
  • Sygeforsikring

Informationerne kommer fra pensionssystemet KMD Social Pension Kommunedel.

Versionsnr.
1.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Fagsystemet forespørger på CPR-nummer ved kald af service på Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra fagsystemet til KMD Social Pension. Svaret returneres synkront til Serviceplatformen, som gennemstiller det videre til fagsystemet.

Data udstilles af UDK.

Servicens datagrundlag

Input:

Indeholder et CPR-nummer pr. opslag.

Output:

Oplysninger om en persons kommunale helbredssag. Se Formål for yderligere information.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen kan benyttes i sammenhæng med SF1411_E, hvis der er behov for advisering om ændringer i en persons helbredssag.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Følgende service giver mulighed for at abonnere på ændringer i en persons helbredssag:

Test af servicen

Type
Integrationen er en gennemstillingsintegration.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller:

  • SAML – Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SocialPension/OpslagsserviceHelbredsprocent/1
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SocialPension/OpslagsserviceHelbredsprocent/1
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet: Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
efbe8ad5-cf3e-46a2-9e4d-8895812b5cb6
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.