Om navne3 - CPR Opslag (lokal)

Formål
SF6007 - Formålet med servicen er at give anvendersystemerne mulighed for at fremsøge navneoplysninger for en given person.
Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid109 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens navn:

  • Fornavn, mellemnavn, efternavne - desuden køn og status for personen (aktiv/inaktiv)
  • Navnehistorik - tidligere navne markering

På samme måde som hos CPR-registeret, returneres et svar med maksimalt tyve personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end tyve personer, skal navne3 servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicens datagrundlag

Servicen er baseret på CPRs service navne3' og udstiller et udsnit af CPRs service navne3's outputfelter. Følgende felter returneres ved opslag på personnummer:
    CNVN_ADRNVN, CNVN_EFTERNVN, CNVN_EFTERNVNMRK, CNVN_FORNVN, CNVN_FORNVNMRK, CNVN_KOEN, CNVN_MELNVN, CNVN_MELNVNMRK, CNVN_STARTDATO, CNVN_STARTDATOUSM, CNVN_STATUS, CNVN_STATUSDATOUSM, CNVN_STATUSSTARTDAT, HISTORIKMRK.
Læs CPRs navne3's feltbeskrivelse her: https://cprdocs.atlassian.net/wiki/display/CPR/Servicespecifikationer+til+offentlige+myndigheder?preview=/51156205/51156284/navn_nuv_rende_-_navne3.pdf

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen (SF1520) CPR Query kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne services, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre. (Denne service er p.t. kun tilgængelig på testmiljøet)

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområde

Servicen Person stamdata, udvidet version 4 returnerer samtlige af de CPR data der ligger på Serviceplatformens lokale replika fra CPR registret.

Test af servicen

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål til samtlige replika CPR services på Serviceplatformen

Type
Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.
Dataelementer
Input og Output

Du kan læse input og output beskrivelser for navn3 under vejledninger til CPR. Du finder beskrivelserne her Dataelementer - navne3

Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
  • Certificat - InvocationContext

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
Vilkår for servicen
Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
e3f26293-803e-4b8f-8a15-674a4f8abaad
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.