Om Person stamdata (lokal)

Formål
SF6008 - Formålet med servicen er at give kommunernes anvendersystem mulighed for at fremsøge personoplysninger. Servicen understøtter, at der kan fremsøges lister over personer ud fra navn eller fødselsdato samt et detaljeret personopslag inklusive adressehistorik, baseret på et personnummer.
Versionsnr.
1.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid116 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens:

  • Stamdata – bl.a. navn, status, køn, civilstand samt navne/adressebeskyttelsesoplysninger, gældende personnummer
  • Adresse – bl.a. aktuel adresse, kontaktadresse, udlandsadresse, vejadresseringsnavn g distrikt oplysninger (postdistrikt, mm.)

På samme måde som hos CPR-registeret, returneres et svar med maksimalt tyve personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end tyve personer, skal servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen (SF1520) CPRQuery kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne services, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Denne service adskiller sig fra stam og stam+ ved at den også returnerer information om fornavn, mellemnavn og efternavn, civilstand, landekode, indrejselandekode og tilflytningsdato.

Servicen Person stamdata, udvider version 4 returnerer samtlige af de CPR data der ligger på Serviceplatformens lokale replika fra CPR registret.

Test af servicen

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål til samtlige replika CPR services på Serviceplatformen
Type
Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
  • Certificat - InvocationContext

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRBasicInformation/CPRBasicInformation/1
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRBasicInformation/CPRBasicInformation/1
Vilkår for servicen

Læs generelle vilkår for leverandører på Serviceplatformen her.

Læs mere om generelle vilkår for kommuner på Serviceplatformen her.
UUID
d84f1ac8-76ca-11e3-abab-138252136bdf
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.