Om CVR Online 3.0

Formål
SF1530 - Formålet med integrationen er at give kommuners anvendersystemer mulighed for at tilgå kildesystemet CVR-registret, der udstillet af Erhvervsstyrelsen.

Den oprindelige kilde, CVR Online 3.0, er lukket pr. fredag den 14. december 2018, hvorfor integrationen nu anvender de tilsvarende CVR-tjenester på den fællesoffentlige Datafordeler. Det vil stadig være Erhvervsstyrelsen (ERST), der er den ansvarlige myndighed for kilden.

Med integrationen kan man via en webservice blandt andet hente basisoplysninger om en virksomhed og dens produktionsenheder såsom virksomhedens navn, adresse, brancheoplysninger, telefonoplysninger m.v. på alle aktive såvel som historiske virksomheder (CVR-nr.) og produktionsenheder (P-nr.). Bemærk, at betegnelsen ”virksomhed” benyttes i nedenstående for alle virksomhedsformer.

På trods af kildeændring vil anvendere af integrationen i v2.0 kunne fortsætte med samme serviceaftale.

Læs mere i Integrationsbeskrivelsen og om konsekvenser ved kildeændring i Bilag.

Versionsnr.
2.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Integrationens funktion

Integrationen består af én SOAP-webservice, som har 5 operationer: 2 operationer til fremsøgning og 3 operationer til hentning. Nedenfor er en oversigt de fem operationer som fagsystemernes kald til Serviceplatformen routes til ift. CVR Online.

ID Navn på operationen:
 • EP_CVR1 LegalUnitGet
 • EP_CVR2 LegalUnitSearch
 • EP_CVR3 ProductionUnitget
 • EP_CVR4 ProductionUnitSearch
 • EP_CVR5 RelatedProductionUnitNameAndAdressGet

Afhængigt af den valgte operation returneres en række oplysninger om virksomheden:

 • Søgning efter CVR-nr.: Ud fra en kombination af søgeparametre returneres en liste af matchende CVR-nr. VIGTIGT: Kun et begrænset antal søgeparametre vil fungere efter kildeændring.
 • Søgning efter P-nr.: Ud fra en valgfri kombination af søgeparametre returneres en liste af matchende P.nr. VIGTIGT: Kun et begrænset antal søgeparametre vil fungere efter kildeændring.
 • Opslag baseret på CVR.nr.: Ud fra et CVR-nr. returneres bl.a. information om virksomhedsnavn, adresse, start-og ophørstidspunkt, reklamekode, tilknyttede P-nr., virksomhedsform, deltagere, branche, kreditoplysninger, beskæftigelsestal, telefonnummer m.v.
 • Opslag baseret på P-nr.: Ud fra et P-nr. returneres bl.a. information om navn, adresse, start-og ophørstidspunkt, reklamekode, CVR-nr., branche, beskæftigelsestal, telefonnummer m.v.
 • Relateret P-nr.: Returnerer navn og adresse på relaterede P-nr.

Integrationens datagrundlag

Servicen anvender relevante CVR-tjenester på den fællesoffentlige Datafordeler.

Test af integrationen

Fra Serviceplatformens eksterne testmiljø viderestiller servicen til Datafordelerens eksterne testmiljø. Som testdata anvendes der produktionsdata, da informationerne offentligt tilgængelige.

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Integrationen består af én SOAP-webservice, som har 5 operationer (se ovenfor).

Disse operationer viderestiller og transformere kaldet til relevante metoder på Datafordelerens CVR-tjenesterne (REST-services). CVR-tjenesterne returnerer svar, som efterfølgende transformeres tilbage til operationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:

 • Certifikat - InvocationContext (IC)
 • SAML-Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandører.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CVR/Online/2
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CVR/Online/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Hvis Token anvendes skal der oprettes en serviceaftale via STS testmiljø. Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
c0daecde-e278-43b7-84fd-477bfeeea027
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.