Om CVR Online 3.0

Formål
SF1530 - Formålet med servicen er at give kommunens anvendersystemer mulighed for at tilgå kildesystemet CVR-Online 3.0 der udstillet af Erhvervsstyrelsen. Anvendersystemerne kan hente basisoplysninger om en virksomhed og dennes produktionsenheder såsom virksomhedens navn, adresse, brancheoplysninger, telefonoplysninger m.v. på alle aktive såvel som historiske virksomheder (CVR-nr.) og produktionsenheder (P-nr.). Bemærk, at betegnelsen ”virksomhed” benyttes i nedenstående for alle virksomhedsformer.

Læs mere i version 2.3.1 af integrationsbeskrivelsen

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid99,9%  Svartid680 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen udgøres af 5 operationer; 2 operationer til fremsøgning og 3 operationer til hentning. Nedenfor er en oversigt de fem operationer som fagsystemernes kald til Serviceplatformen routes til ift. CVR Online.

ID Navn på operationen:
 • EP_CVR1 LegalUnitGet
 • EP_CVR2 LegalUnitSearch
 • EP_CVR3 ProductionUnitget
 • EP_CVR4 ProductionUnitSearch
 • EP_CVR5 RelatedProductionUnitNameAndAdressGet

Afhængigt af den valgte operation returneres en række oplysninger om virksomheden: Søgning efter CVR-nr. -ud fra en valgfri kombination af søgeparametre returneres en liste af matchende CVRnr

 • Søgning efter P-nr.- ud fra en valgfri kombination af søgeparametre returneres en liste af matchende P.nr.
 • Opslag baseret på CVR.nr. – ud fra et CVR-nr. returneres bl.a. information om virksomhedsnavn, adresse, start-og ophørstidspunkt, reklamekode, tilknyttede P-nr., virksomhedsform, deltagere, branche, kreditoplysninger, beskæftigelsestal, telefonnummer m.v.
 • Opslag baseret på P-nr. - ud fra et P-nr. returneres bl.a. information om navn, adresse, start-og ophørstidspunkt, reklamekode, CVR-nr., branche, beskæftigelsestal, telefonnummer m.v.
 • Relateret P-nr. – returnerer navn og adresse på relaterede P-nr.

Servicens datagrundlag

Servicen tilgår kildesystemet CVR-Online 3.0 der udstillet af Erhvervsstyrelsen

Test af servicen

CVR Online stiller ikke noget testsystem til rådighed. De data i CVR Online 3.0, som kan tilgås fra Serviceplatformen, er offentligt tilgængelige. Fra Eksternt Testmiljø stilles der derfor videre til CVR’s produktionsmiljø, og data svarer til dem der er tilgængelige på http://www.cvr.dk.
Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er implementeret som en SOAP webservice og understøtter de samme 5 operationer som CVR Online 3.0 udstiller, men eksponerer disse i én webservice i stedet for 5. Det betyder, at fagsystemet kalder Serviceplatformen med en forespørgsel, hvorefter Serviceplatformen videresender forespørgslen til den rette webservice hos CVR-registeret CVR Online 3.0. CVR online returnerer herefter CVR information via Serviceplatformen til fagsystemet. Serviceplatformen indkapsler dermed kildesystemet, så anvendersystemet ikke påvirkes hvis der fx sker ændringer i CVR-registeret.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:

 • Certifikat - InvocationContext (IC)
 • SAML- Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CVR/Online/2
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CVR/Online/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Hvis Token anvendes skal der oprettes en serviceaftale via STS testmiljø. Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
c0daecde-e278-43b7-84fd-477bfeeea027
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.