Om Feriekontooplysninger

Formål
SF0800 - Formålet med servicen er at tilvejebringe oplysninger om en persons feriepengesaldo samt udbetalte feriepenge. Kommunerne kan herefter fastslå om en persons feriepengesaldo og udbetalte feriepenge har indflydelse på beregningen af borgerens fx ydelser i Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Læs mere i version 2.2.1 af integrationsbeskrivelsen.

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Fagsystemet kan foretage opslag på et Personnummer og en periode (angivet med to datoer, begge datoer indgår i perioden). Der modtages oplysninger fra ATP om indestående feriepenge og tidligere udbetalte feriepenge.

Servicens datagrundlag

Input: For en borger angives personnummer samt den periode der oplyses feriekontooplysninger for.

Output:Borgerens feriekontooplysninger returneres informationer pr. udbetalingsdato for feriepenge, bl.a. beløb pr. udbetalingsdato, udbetalingsdato.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Integrationen er en online opslagsservice, ved behov for feriekontooplysninger på én person ad gangen. Ved behov for større dataforespørgsel, kan den batch-orienterede service anvendes. Dette er beskrevet i integrationsbeskrivelsen for SF0802.

Test af servicen

Kombit har nogle få CPR-nr som kan anvendes. Det er dog muligt at bestille flere CPR-nr hos ATP, som drifter løsningen for STAR, som er myndighed på området.

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
  • SAML – Token (Liberty Basic SOAP Binding)

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/ATP/FeriekontoOplysninger/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/ATP/FeriekontoOplysninger/2
Vilkår for servicen
Vilkår for testmiljøet

Indledningsvis skal man indgå en række serviceaftaler på Serviceplatformen og STS. Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

Vilkår for produktionsmiljøet

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
bc8cb034-94b5-4814-ae0a-c74db223c986
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.