Om Sygefravaer

Formål
Denne service dækker snitfladerne SF2090, SF2093, SF2095 og SF2096. Den anvendes kun af kommunale jobcenterløsninger der kommunikerer med KSD.

Denne service indeholder en samling af de operationer, som anvendes i forbindelse med at et Jobcentersystem kommunikerer med et sygedagpengesystem i forbindelse med sygedagpenge- og jobcentersager.

Læs mere i integrationsbeskrivelserne:

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Ikke tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid2091 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Denne service må kun benyttes af jobcenterløsninger eller testfunktioner der simulerer en jobcenterløsning!

Servicen er delt over flere integrationsbeskrivelser:

 • SF2090 indeholder forretningsservicen, som anvendes når Sygedagpengesystemet opretter, ændrer eller afslutter en sygedagpengesag, og skal informere jobcentre herom. Jobcentre kvitterer for modtagelse af informationen.
 • SF2093 indeholder forretningsservicen, som anvendes når Sygedagpengesystemet anmoder om forlængelse af en sygedagpengesag hos jobcentre. Jobcentrene svarer med hvilken forlængelseskode der anvendes, eller afviser.
 • SF2095 indeholder forretningsservicen, hvor jobcentre informerer sygedagpengesystemer om jobcentersager.
 • SF2096 indeholder forretningsservicen, hvor jobcentre kan lave opslag på sygefraværssager i sygedagpengesystemet.

I forbindelse med oprettelse, ændring og afslutning af sygefraværssager (SF2090) anvender jobcenterløsningen følgende operationer:

 • SendForretningsSvar, som svar på modtagne information

I forbindelse med svar på anmodning om forlængelse af sygefraværssager (SF2093) anvender jobcenterløsningen følgende operation:

 • SendForretningsSvarForlaengelse

I forbindelse med information om jobcentersag (SF2095) anvendes følgende operation:

 • SendOpdateringFravaer

I forbindelse med forespørgsel på sygefraværssager (SF2096) anvendes følgende operationer:

 • HentSag
 • HentSagsListe

For flere informationer om de detaljerede data i de enkelte operationer, se integrationsbeskrivelsen for SF2090, SF2093, SF2095 og SF2096

Servicens datagrundlag

Den bærende information i beskederne til jobcentrene, er det CPR-nummer informationen vedrører. Dertil er NemrefusionsID også en tværgående sagsident i dette forretningsdomæne.

Der er desuden defineret en header-struktur, som går igen for samtlige integrationer der er defineret for jobcentrene, for at sikre ensartethed på tværs.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Denne service skal ses i sammenhæng med Sygefravaer (JC), som beskriver den anden udstilling af servicen. Dertil øvrige services indenfor beskæftigelsesområdet, fx til Sygedagpengesag.
Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
 • Certifikat med authority context

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/KSD/Sygefravaer/2
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/KSD/Sygefravaer/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Indledningsvis skal man indgå en serviceaftale via STS Administration.

Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Særligt for denne snitflade gælder det i forbindelse med tilslutningen til snitfladen og oprettelsen af serviceaftalen, skal det sikres at kommunens jobcenterløsning er korrekt registreret, så anvendersystemets anmodninger videresendes til det korrekt Jobcentersystem.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.
UUID
b8412953-6454-4f82-b2d9-2668dfcad87c
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.