Om Adresse4 - CPR Opslag (lokal)

Formål
SF6000 - Formålet med servicen er at give anvendersystemerne mulighed for at fremsøge kontaktadresse på en given person – typisk grænsegængere, der arbejder i Danmark og har bopæl i udlandet.
Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Ved forespørgsel på et personnummer returnerer servicen:

  • Kontaktadresse: i klarskrift typisk postnummer, postdistrikt, vejnavn, husnummer, etage, sidedør og evt. bygningsnummer
  • Administration: startdato for forekomst samt slettedato for hvornår en forekomst skal slettes.
Klarskrift på adresser på personer forekommer kun i de tilfælde, hvor der ikke må/kan oprettes en relation til et personnummer. Kontaktadressen kan indeholde både danske og udenlandsk kontaktadresser.

Servicens datagrundlag

Servicen er baseret på CPR's adresse4 - læs dokumentationen her: CPR Dokumentation

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen (SF1520) CPR Query kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne services, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre. (Denne service er p.t. kun tilgængelig på testmiljøet)

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Denne service adskiller sig fra servicen ADRSOG1 ved, at den leverer kontaktadresse i klarskrift ved forespørgsel på et personnummer.

Test af servicen

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål til samtlige replika CPR services på Serviceplatformen
Type
Servicen henter data fra Servicepaltformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
  • Certificat - InvocationContext

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
Vilkår for servicen
Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
b7e5ee9c-1acd-41e6-b117-08a11dee6862
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.