Om SagDokumentIndeks

Formål
SF1470 - Denne integration har til formål at give anvendersystemerne mulighed for at vedligeholde kopier af deres sager og dokumenter i indekset, samt at kunne understøtte sagsoverblik i f.eks. SAPA og KMD Sag.

Læs mere i version 2.8.3 af integrationsbeskrivelsen

Versionsnr.
5.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid99,5%  Svartid309 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen er udstillet med fire følgende operationer, som overfører information om en eller flere sager og/eller dokumenter til Serviceplatformen:

  • Import
  • Opdatér
  • Fjern
  • Fremsoeg
Anvendersystemet udfører operationen Import eller Opdatér for at vedligeholde kopier af sager og/eller dokumenter i indekset. Der benyttes Import til at tilføje nye sager og/eller dokumenter og Opdater til at ændre indholdet af eksisterende sager og/eller dokumenter (herunder at tilføje journalnotater). Anvendersystemet udfører operationen Fjern til at fjerne sager og/eller dokumenter (dvs. fysisk slettes). Anvendersystemet udfører operationen Fremsoeg for at læse sager og eller dokumenter i indekset.

Detaljer om de bagvedliggende services i Støttesystemerne, Vilkår for anvendelse, begrebsmodel etc. findes i de tilhørende dokumenter i integrationsbeskrivelsens bilag (referencen i integrationsbeskrivelsen er [WSDL-EXT]). Herunder henvises også til de af KOMBIT udarbejde anvisninger til anvendelse af Støttesystemet. Du finder anvisningerne i integrationsbeskrivelsen (referencen i integrationsbeskrivelsen er [ANVISNING]).

Servicens datagrundlag

Integrationen indeholder data fra diverse fag –og ESDH systemer der vedrører sags og dokument objekter, sammen med tilhørende relationer og roller.

Der er ikke en fast datakilde der leverer data til indeksene. Af fagsystemer vil det være systemer som KMD Sag, KY, UDK, SAPA, KSD, E&E. Derudover vil mange lokale kommunale ESDH systemer kunne levere data til indeksene.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen bruges ofte sammen med de to øvrige services for snitflade SF1470: Hvor SagsDokumentindeks bruges til import og fremsoeg vil de 2 andre services typisk blive brugt til passivering, sletning og kassering af sager- og/eller dokumenter.

Test af servicen

Det er jf. integrationsdokumentationen anvenders eget ansvar at tilvejebringe testdata til det eksterne testsystem. Ligeledes skal diverse serviceaftaler være på plads før den enkelte anvender kan få adgang til det eksterne test miljø og de snitflader der tænkes testet.

Når integrationen er skabt kan testdata indsættes via operationen ”import”.

Nyt i denne version

Ændringerne i denne version har som mål at øge kvaliteten af de data, der via snitfladerne indlæses i de bagvedliggende Støttesystemer.
  • TransaktionsUUID i request headeren er blevet obligatorisk, så de bagvedliggende systemer altid afviser multiple forsøg på at gennemføre samme transaktion.
  • Længde- og formatrestriktioner er blevet indført på en række felter i snitfladerne, så et større antal af anvisningernes påbud håndhæves. Restriktionerne fremgår af skemaerne til de nye snitfladeversioner.
Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
  • Certifikat - AuthorityContext
  • SAML – Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SagDokument/SagDokumentIndeks/5
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SagDokument/SagDokumentIndeks/5
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Det er muligt at teste mod servicen SagDokumentindeks. Indledningsvis skal man indgå en serviceaftale via STS Administration. Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

Bemærk:

Det er anvenderes eget ansvar at levere testdata til indeksene via opertationen importer.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Der gælder særlige vilkår for anvendelse af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks. Vilkårene står beskrevet i Underbilag 2J – Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks. Du finder vilkårene i bilagsfilen for integrationsbeskrivelsen (referencen i integrationsbeskrivelsen er [WSDL-EXT]).

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.
UUID
b4a2e912-f2e8-11e8-8eb2-f2801f1b9fd1
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.