Om DebitorForespørgselAfsend

Formål

At give et fagsystem mulighed for adgang til egne og andres debitorkonti. Fx til brug ifm. sagsoplysning eller indkonvertering af et tidligere fagsystems debitorkonti.

Versionsnr.
1.2
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse

Servicen understøtter, at et fagsystem, anvendersystem, kan søge og hente debitorkonti inklusiv den information, som fx fordringer og indbetalinger, der er knyttet til debitorkontoen.>/p>

Søgning tager sig primære udgangspunkt i en part, dvs. en borger eller en virksomhed

Informationer kan hentes for en specifik debitorkonto. Identifikationen af denne kan være fundet via en søgning eller kendt på forhånd

Servicen er en del af Integrationen: SF1590_B_02_V3 Afsend Debitor Forespørgsel

Dokumentation findes som en del af integrationspakken.

Type
Webservice med dynamisk rutning
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse

Serviceplatformen service URL:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorForespoergselAfsend/1
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorForespoergselAfsend/1
Vilkår for servicen

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
b20fcbeb-1bc0-47c8-bd06-90e88df9b2ed