Om Familie+ - CPR Opslag (lokal)

Formål
SF6006 - Formålet med servicen er at give anvendersystemer mulighed for at fremsøge familie-, stam- og navneoplysninger for en given person. Servicen understøtter, at der ved opslag på et personnummer modtages information om personen, dennes stamdata og adresseoplysninger samt administrative oplysninger vedr. indrapportering.
Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid137 ms
Beskrivelse
Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens:
  • Stamdata - bl.a. adresseringsnavn, c/o navn, beskyttelsesoplysninger, status på personen, køn, fornavn, mellemnavn, efternavn, slægtsnavn, personnummer og fødedato
  • Adresse - bl.a. kommunekode, postnummer, bynavn, vejkode, bygningsnummer, husnummer, etage, sidedør, lokalitet, standardadresse, udlandsadresse og udrejselandekode
  • Indrapportering/Administration – bl.a. indrapporteringsdatoer, indrapporteringsmyndigheder og tidligere navne markering

For de relaterede personer returneres kun adresseringsnavn (ADRNVN), status (CNVN_STATUS), postdistrikt (CPSN_POSTDISTTXT), postnummer (CPST_POSTNR), familierelation (FAMMRK), fødedato/CPRnummer (PNT_FOEDDATO) og standardadresse (STADR). Yderligere oplysninger om de relaterede personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende person.

På samme må som hos CPR-registeret returneres et svar med maksimalt tyve personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end tyve personer, skal Familie servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicens datagrundlag

Servicen er baseret på CPR's familie - læs dokumentationen her: CPR Dokumentation

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen (SF1520) CPR Query kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne service, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre. (Denne service er p.t. kun tilgængelig på testmiljøet)

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Denne service adskiller sig fra servicen Familie ved, at den indeholder en kombination af outputfelter fra CPRs services Stam, Stam+, Navne3 og Familie i èt samlet svar.

Servicen Person stamdata, udvidet version 4 returnerer samtlige af de CPR data der ligger på Serviceplatformens lokale replika fra CPR registret

Test af servicen

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål til samtlige replika CPR services på Serviceplatformen
Type
Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
  • Certifikat- InvocationContext

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoin er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
Vilkår for servicen
Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
a34cf599-26e4-4609-bfbd-2490d3d1c3ab
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.