Om CPR Abonnement

Formål
SF6002 - Servicen giver mulighed for at kommunens anvendersystem kan abonnere på ændringer i CPR-data for de personer, som kommunen vælger at opsætte hændelsesabonnement på. Det er også muligt at bestille et initielle load af alle persondata.
Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen her:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Med servicen kan man abonnere på ændringer af CPR-data fra CPR-registret for udvalgte personer. Der leveres persondata med tilhørende 99 års historik.

Ændringsudtræk sendes fra CPR-kontoret på hverdage, hvilket betyder at man som modtager kan forvente at modtage filer fra Serviceplatformen med ændrede persondata dagligt.

Servicens datagrundlag

CPR Abonnementet sættes op ved brug af ét eller flere filtre:

  • Alder: Med dette filter modtages alle ændringer for personer, som har en alder inden for det angivet aldersinterval - eksempelvis alle personer under 18 år eller alle personer over 65 år
  • Kommunekode: Med dette filter modtages alle ændringer for personer, som er bosat inden for den/de angivet kommunekoder herunder tilflyttere.
  • CPR-numre: Med dette filter modtages alle ændringer for de personer med de angivet CPR-numre
  • Hændelseskoder: Med dette filter modtages alle CPR-data for personer, hvor der er sket ændringer inden for valgte hændelseskoden – eksempelvis for alle dødsfald eller navneændringer. Listen af CPR's hændelseskoder findes her
  • Ingen filtre: Med dette filter modtages alle ændrede CPR-data for alle personer.
  • For detaljer omkring filtre læs mere i CPR Abonnement - Vejledning til leverandører ifm. CPR abonnement

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

I forbindelse med opsætning af CPR-abonnement kan de initielle udgaver af persondata hentes fra Serviceplatformen ved brug af en eller flere opslagsservices mod Serviceplatformens CPR replika, eksempelvis:

Test af servicen

Det er p.t. ikke muligt at teste afhentning af filer på testmiljøet.

Type
Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Filerne leveres til kommunens it-system via it-systemets SFTP mappe på Serviceplatformen. For anvendelse af ”CPR Abonnement" er det derfor en forudsætning at anvendersystemet være tilknyttet Serviceplatformens SFTP med filudvekslingstypen simpel.

Udvidet information om anvendelse af Serviceplatformens SFTP server kan findes i Vejledning til Serviceplatformens SFTP Service.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller

  • Certifikat - InnovationContext

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRSubscription/CPRSubscription/1/
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRSubscription/CPRSubscription/1/
Vilkår for servicen
Det er kommunens ansvar at sikre, at der foreligger et sagligt behov for modtagelse af CPR-data for de personer som er specificeret i ændringsfilterne. Ligeledes er det kommunens ansvar at sikre, at kommunens it-system ikke modtager CPR-data for personer, hvor der ikke længere foreligger et sagligt behov.

Læs mere om generelle vilkår for Serviceplatformen for leverandører her.

Læs mere om generelle vilkår for Serviceplatformen for kommuner her.

UUID
9cdccc2f-3243-11e2-8fef-d4bed98c5934
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.