Om ModtagDebitorregistreringStraksleverance

Formål
SF1590_B - Servicen giver mulighed for at sende debitorregistreringer til en myndigheds debitorsystem, uafhængigt af hvilken leverandør af debitorsystemet kommunen har valgt.

Debitorregistrering er fællesbetegnelse for en række handlinger der udføres på en debitorkonto, med tilhørende fordringer og delfordringer.

Denne service håndterer debitorregistreringer, der kan deles i tre kategorier Opret, Opdater og Forespørg.

Læs mere i version 2.11.1 af integrationsbeskrivelsen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid2726 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicens funktionalitet er begrænset ift. det i dokumentationen angivet. Servicen bliver på serviceplatformen konverteret til version 3 af samme service.

Servicen understøtter kun operatione Opret med føglende begræsninger:

 • En delfordring kan ikke reguleres
 • AlternativAdressering er ikke understøttet
 • Hæftelse er ikke understøttet
 • Ligestillingspartner er ikke understøttet
 • Materialemodtagelse er ikke understøttet
 • Opkrævning er ikke understøttet
Servicens datagrundlag

Informationsmodellen, som danner datagrundlaget for servicen er udviklet i samarbejde med debitorleverandørerne. Input til alle operationerne er baseret på informationsmodellen. En nærmere specificering af informationsmodel, input og output, finder du i integrationsbeskrivelse og de tilhørende bilag (referencen til bilag i integrationsbeskrivelsen er [WSDL-EXT].

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

For korrekt udfyldelse og forståelse af data der sendes i servicen, er det nødvendigt at have adgang til Klassifikation og Organisation.

 • SF1500 – Organisation
 • SF1510 – Klassifikation

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Denne synkrone service er til afsendelse af begrænsede mængder af data i et synkront kaldsmønster. For oprettelse eller hentning af større mængder data henvises til de asynkrone alternativer:
 • SF1590_B – ModtagDebitorregistreringVolumenleverance
 • SF1590_B – ModtagDebitorregistreringMasseleverance

Test af servicen

Servicen er ikke frigivet til ekstern test.

Få flere information omkring test af denne service - link

Type
Integrationen er en gennemstillingsintegration.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
 • Certifikat – AuthorityContext
 • SAML - Token

Adgang er reguleret af Serviceaftale i STS Administration. Typisk vil AfgivendeMyndighed og DebitoransvarligMyndighed være en og samme myndig, dvs. den primære part i Serviceaftalen. Såfremt de er forskellige vil anvendelsesaftalen være underlagt dobbelt myndighedsgodkendelse og DebitoransvarligMyndighed vil her være lig myndighed i anvendelsesscope.

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagDebitorregistreringStraksleverance/2
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagDebitorregistreringStraksleverance/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Volumenbegrænsning for servicen er under afklaring.

Antal debitorkonti som kan indgå i en straksleverance vil blive tilpasset ifm. performancetest under integrationstesten. Der er tre parametre i spil: 1) Kapacitet på SP er begrænset til 10 MB pr. servicekald. 2) Tid til validering i debitorsytemet. 3) Om overførelse af bilagsdokumenter skal være tilladt i en straksleverance).

P.t. gælder volumenbegrænsning ifm. operation Opret:

- Debitorkonti: [1] stk.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Læs mere om generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om generelle vilkår for kommuner her.

UUID
98356b47-289e-4ed5-b432-6ae1fef8beea
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.