Om CPR Service

Formål
SF6004 - Formålet med servicen er at give kommunens anvendersystemer mulighed for at tilgå samtlige af de CPR data, der findes i CPR-registret
Versionsnr.
1.0
Pris
Bemærk at denne service har en omkostning på 0,114 kr. pr. opslag. Grundet denne omkostningsstruktur anbefaler KOMBIT at kommunernes fagsystemer så vidt muligt benytter Serviceplatformens andre CPR (lokal) services, som er baseret på et CPR replika som er indeholdt i buffetmodellen.
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen giver kommunens fagsystem mulighed for at tilgå de CPR services, der udstilles af CPR-kontoret (myndighedsregister og vejregister) og implementerer de services, der udstilles af CPR, som beskrevet her: CPR Dokumentation

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

CPR service adskiller sig fra de øvrige CPR services ved give adgang til direkte online opslag via CPR-kontorets services.

Test af servicen

CPR registret stiller testdata til rådighed på dette link CPR test data til test af CPR services på Serviceplatformen
Type
Servicen er af typen gennemstilling. Gennemstilling fungerer således, at anvendersystemet kontakter Serviceplatformen med en forespørgsel, hvorefter Serviceplatformen videresender forespørgslen til kildesystemet. Serviceplatformen indkapsler dermed kildesystemet, så anvendersystemet ikke påvirkes hvis der fx sker ændringer i kildesystemet.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
  • Certifikat- InvocationContext

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRService/CPRService/1
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRService/CPRService/1
Vilkår for servicen

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.
UUID
8ee213c7-25a9-11e2-8770-d4bed98c63db
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.