Om SocialPensionHent

Formål
SF1411_A_V3 - Formålet med integrationen er at hente informationer for en given persons social pensionssag hos UDK, herunder oplysninger om:

• Sagens status
• Sagens ejer, bopælskommune, bevillingskommune og administrationskommune
• Pensionstype
• Pensionsstatus
• Samliv (herunder eventuel samlevers CPR-nummer)
• Formue
• Personlig tillægsprocent
• Pensionsbrøk eller procentpension
• Datoer for afslag på folkepension, tilkendelse og bevilling
• Udlandsophold over to måneder
• Forud- eller bagudbetalt pension
• Bistand / plejehjælp
• Angivelse af om personen er under administration

Det er en forudsætning for brug af denne service, at der er indgået aftale med UDK om adgang samt, hvilke data der leveres i svaret. Der vil kun blive sendt de informationer, der er hjemmel til at modtage.
Versionsnr.
3.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid39,9%  Svartid878 ms
Beskrivelse
Servicens funktion
Fagsystemet forespørger på CPR-nummer ved kald af service på Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra fagsystemet til UDK Pension. Svaret returneres synkront til Serviceplatformen, som gennemstiller det videre til fagsystemet.
Data udstilles af UDK.

Servicens datagrundlag
Input: Indeholder et CPR-nummer pr. opslag.

Output: Detaljerede oplysninger om en persons pensionssag. Se Formål for yderligere information.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services
Servicen kan benyttes i sammenhæng med SF1411_D_V3, hvis der er behov for advisering om ændringer i en persons pensionssag. Den kan også benyttes i sammenhæng med SF1411_B, hvis der er behov for at få oplysninger om personens kommunale helbredssag og SF1411_E, hvis der er behov for advisering om denne.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet
Følgende service giver mulighed for at abonnere på ændringer i en persons pensionssag:
• SF1411_D_V3

Følgende services giver mulighed for opslag på en persons kommunale helbredssag eller for at abonnere på ændringer i denne:
• SF1411_B
• SF1411_E
Type
Integrationen er en gennemstillingsintegration.
Dataelementer
Input og Output
Se integrationsbeskrivelsen.
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
  • SAML – Token
  • Certifikat - AuthorityCentext
Læs mere om sikkerhedsmodellerne her: https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20%20Serviceplatformen.aspx.

Servicens endpoint er følgende:
  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SocialPension/SocialPensionHent/3
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SocialPension/SocialPensionHent/3
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet
For at få adgang til pensionsoplysningerne hos UDK, skal kommunen indgå en aftale om brug af data med UDK for denne service. Udgangspunktet for aftalen tages i UDK loven.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet
For at få adgang til pensionsoplysningerne hos UDK, skal kommunen indgå en aftale om brug af data med UDK for denne service. Udgangspunktet for aftalen tages i UDK loven.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
848af8cd-f65d-45cd-9f53-2d1e6e4ac92f
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.