Om STAM - CPR Opslag (lokal)

Formål
SF6009 - Formålet med servicen er at give kommunens/UDKs fagsystemer mulighed for at fremsøge stamoplysninger for en person.

Servicen understøtter, at der ved opslag på et personnummer modtages information om personens stamdata og adresse.

Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid104 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens:

  • Stamdata - bl.a. adresseringsnavn, status, køn, fødedato, gældende personnummer samt navne-/adressebeskyttelse
  • Adresse - bl.a. standardadresse, bygningsnummer, c/o navn, lokalitet, vejkode, kommunekode samt udrejse- eller indrejseadresse og -land

På samme måde som hos CPR-registeret, returneres et svar med maksimalt tyve personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end tyve personer, skal stam servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicens datagrundlag

Servicen er baseret på CPR's stam - læs dokumentationen her: https://cprdocs.atlassian.net/wiki/display/CPR/Servicespecifikationer+til+offentlige+myndigheder

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen (SF1520) CPR Query kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne services, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre. (Denne service er p.t. kun tilgængelig på testmiljøet)

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Denne service adskiller sig fra servicen Stam+ ved, at den ikke indeholder information om vejadresseringsnavn og postdistrikt.

Test af servicen

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål til samtlige replika CPR services på Serviceplatformen
Type
Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.

Fra version 1.1 returneres GCTP xml´en i namespacet: http://www.cpr.dk.

Dataelementer
Input og Output

Du kan læse input og output beskrivelser for Stam under vejledninger til CPR. Du finder beskrivelserne her Dataelementer - Stam

Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller

  • Certifikat – invocationContext

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
Vilkår for servicen
Læs generelle vilkår for leverandører på Serviceplatformen her

Læs mere om generelle vilkår for kommuner på Serviceplatformen her.

UUID
7ae36552-730c-4b0a-9742-309e97b12197
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.