Om Klassifikation

Formål
SF1510 - Formålet med integrationen Klassifikation er at hente eller vedligeholde klassifikationsdata i Støttesystemet Klassifikation. En serviceaftale på forretningsservicen Klassifikation giver adgang til de fire bagvedliggende webservices.

Læs mere i version 2.8.2 af integrationsbeskrivelsen.

Versionsnr.
5.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid99,9%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens Funktion

Fagsystemet tilgår klassifikationsdata via synkron forespørgsel Serviceplatformen på en af de i alt 4 bagvedliggende webservices som Klassifikation består af:

 • SF1510 - Facet
 • SF1510 - Klasse
 • SF1510 - Klassifikation
 • SF1510 - KlassifikationsSystem

Detaljer om de bagvedliggende services i Støttesystemerne, Vilkår for anvendelse, begrebsmodel etc. findes i de tilhørende dokumenter i integrationsbeskrivelsens bilag (referencen i integrationsbeskrivelsen er [WSDL-EXT]). Herunder henvises også til de af KOMBIT udarbejde anvisninger til anvendelse af Støttesystemet. Du finder anvisningerne i integrationsbeskrivelsen (referencen i integrationsbeskrivelsen er [ANVISNING]).

Servicens datagrundlag

De fire webservices indeholder otte operationer, der kan deles op i to kategorier: de operationer som ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)og de operationer, som ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Importer, Passiver, Ret og Slet returnerer kun resultatet af kaldet. Opret returnerer resultatet af kaldet samt ObjektId på den forekomst, der er blevet oprettet. Soeg og List returnerer resultatet af kaldet samt kollektioner, der indeholder ObjektRegistreringer. Laes returnerer resultatet af kaldet samt de ObjektRegistreringer, der er efterspurgt af servicen.

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de otte operationer finder du i bilagsfilen for integrationsbeskrivelsen (referencen i integrationsbeskrivelsen er [WSDL-EXT]).

Få flere information omkring test af denne service - link

Nyt i denne version

Ændringerne i denne version har som mål at øge kvaliteten af de data, der via snitfladerne indlæses i de bagvedliggende Støttesystemer.
 • TransaktionsUUID i request headeren er blevet obligatorisk, så de bagvedliggende systemer altid afviser multiple forsøg på at gennemføre samme transaktion.
 • Længde- og formatrestriktioner er blevet indført på en række felter i snitfladerne, så et større antal af anvisningernes påbud håndhæves. Restriktionerne fremgår af skemaerne til de nye snitfladeversioner.
Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
 • SAML - Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens Endpoints er følgende

Servicens Endpoint er følgende

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Facet/5
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Facet/5

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Klasse/5
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Klasse/5

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Klassifikation/5
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Klassifikation/5

 • Produktionsmiljøet:https://prod.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/KlassifikationSystem/5
 • Testmiljøet:https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/KlassifikationSystem/5

Vilkår for servicen
Der gælder særlige vilkår for anvendelse af Støttesystemet Klassifikation. Vilkårene står beskrevet i Underbilag 2QR – Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation. Du finder vilkårene i bilagsfilen for integrationsbeskrivelsen (referencen i integrationsbeskrivelsen er [WSDL-EXT])

En serviceaftale på integrationen Klassifikation giver adgang til de 4 bagvedliggende webservices

Læs mere om generelle vilkår for anvendelse af Serviceplatformen for leverandører her.

Læs mere om generelle vilkår for anvendelse af Serviceplatformen for kommuner her.

UUID
79a860b6-a11c-486d-9134-c4f30a54a527
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.