Om Fordelingskomponenten

Formål
SF2900 - Fordelingskomponenten er en fordelingsmekanisme til udveksling/overdragelse af journalnotater, dokumenter og semistrukturerede formularer. Dette kan ske både mellem it-systemer inden for samme kommune/myndighed og dels mellem it-systemer på tværs af kommuner/myndigheder.

Læs mere i version 2.4.0 af integrationsbeskrivelsen.

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
3.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Anvendersystemer kan tilslutte sig Fordelingskomponent, som modtagersystem eller afsendersystem eller begge dele. Der udstilles et sæt services til et afsendersystem og et andet sæt services til et modtagersystem. Disse beskrevet hver for sig nedenfor.

Anvendersystem:

Serviceplatformen udstiller en synkron soap service, som et afsendersystem kan kalde med en anmodning om udveksling/overdragelse af et sagsdokument, journalnotat eller formular. Da sagsdokumenter kan være datamæssigt store, overføres selve sagsdokumenter via SFTP, og der refereres til sagsdokumentet i anmodningen.

Serviceplatformen kalder en synkron service udstillet af afsendersystemet umiddelbart efter at modtagersystemet har modtaget anmodning, med en teknisk kvittering, der angiver om modtagersystemet kan teknisk forstå anmodning (accepteret/afvist)

Såfremt modtagersystemet er Digital post vil den tekniske kvittering angive om anmodning kunne videregives til en modtagermyndighed (accept/afvist).

Når anmodningen er forretningsmæssig behandlet i modtagersystemet vil serviceplatformen kalde afsendersystemet på samme synkrone service, som anvendes til teknisk kvittering med en forretningsmæssig kvittering med accept eller afvisning af anmodningen.

Der modtages ikke en forretningsmæssig kvittering, hvis modtagersystem er digital post.

Modtagersystem:

Serviceplatformen kalder en synkron service på modtagersystemet med en anmodning fra et afsendersystem. Modtagersystemet svare med en teknisk accept eller afvisning af anmodningen. Er det et sagsdokument, som der modtages en anmodning på, undersøger modtagersystem om dokumentet kan hentes via SFTP, før der svares på servicekaldet. Dokumentet hentes efterfølgende.

Når modtagersystemet har forretningsmæssigt behandlet en anmodning, kan modtagersystemet via en service udstillet af serviceplatformen svare med en kvittering, som indeholder en forretningsmæssig accept eller afvisning af anmodningen.

Digital post

Sendes en anmodning til Digital post, vil serviceplatformen kalde Digital post og alene modtage en transportkvittering som svar. Såfremt modtageren ønsker at afvise anmodningen, skal dette ske via mail-korrespondance.

Servicens datagrundlag

Fordelingskomponenten selv indeholder kun data, der gør det muligt at fordele anmodning. Disse data er følgende:

 • Myndighed
 • KLE emne
 • KLE emne facet
 • SystemUUID
.

De tre første parameter angives i anmodning, og kan herefter opløses til SystemUUID.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Fordelingskomponenten arbejder i nogen grad på samme datagrundlag, som Sag og Dokument indekset. Det vil ofte være sådan at et anvendersystem modtager en anmodning fra et afsendersystem og beriger denne og opdaterer indekset med et sagsdokument eller journalnotat.

SF1600 Print kræver også konfiguration hos Digital post, og det er samme afsendersystem KOMBIT og SysID, som anvendes i SF1600 Print og for SF2900 Fordelingskomponent.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Fordelingskomponenten er en teknisk komponent til udveksling af data, og kan kun sammenlignes med SFTP og Beskedfordeler. For disse gælder det at der ikke i den rene anvendelses af disse komponenter er samme mulighed for at sende tekniske og forretningsmæssige kvitteringer.

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
 • AuthorityContext
 • SAML - Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SP/Distribution/3
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SP/Distribution/3
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Ved test af servicen henvises til helpdesk@serviceplatformen.dk

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Udover at være tilsluttet rammearkitekturen skal afsender og modtage sikre at følgende er opfyldt:

Udveksling mellem UDK og kommunerne vil være dækket af en fælles databehandleraftale for de fælleskommunale systemer. Er der tale om systemer, der ikke er fælles¬kommunale, skal det undersøges om udvekslingen er dækket af en databehandleraftale. Afsender og modtager skal også verificere om leverandøren af modtager- og afsendersystem har den fornødne instruks til databehandling.

Ønsker afsender og modtager at udveksle formularer, skal afsender og modtager selv indgå aftale om dette, samt aftale og definerer formularen.

Afsender

 • Digital post skal være konfigureret til at anvende KOMBIT, som afsendersystem, og der skal være opsat et materialeID, som kan anvendes af Fordelingskomponenten.
 • Når serviceaftale oprettes skal Digital post SysID og materialeID angives, samt en E-mail, hvor en afsender kan kontaktes i forbindelse med modtagelse af en anmodning gennem Digital post.
 • Tilslutning til simpel SFTP på serviceplatformen.

Modtager

 • Konfiguration af KLE emne, KLE emnefacet i relation til myndighed og system, så anmodninger kan rutes korrekt til et modtagersystem eller digital post.
 • Tilslutning til simpel SFTP på serviceplatformen

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
74d3c5f5-1b3c-4c6d-8366-1241f055d332
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.