Om PersonKontrolOplysning

Formål
SF1570 - Servicen udstiller detaljeret indkomstoplysninger fra SKAT, som et anvendersystem kan benytte til kontrol af økonomiske forhold for en borger. Servicen leverer en lang række oplysninger herunder løn, honorarer m.v., Aktieoplysninger, Renteudgifter og restgæld, Biloplysninger og ganske andre sjældnere anvendte oplysninger. Oplysningerne leveres på årsbasis, og findes tilbage til 2008.

Læs mere i version 2.3.0 af integrationsbeskrivelsen.

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid99,9%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Fagsystemet forespørger på kontroloplysninger via en synkron forespørgsel på Serviceplatformen (SP) på SKAT R75.

Servicens datagrundlag

Input:

For en borger angives cpr-nr og indkomstår. Anvenderen identificerer sig med SE-nr og abonnementskode. Abonnementskode er givet ved den abonnementsaftale som er indgået med SKAT, og reflekterer den lovhjemmel hvormed kontroloplysninger hentes.

Output:

Detaljeret indkomstoplysning om en borger i overensstemmelse med abonnementsaftalen. Du finder et eksempel på detaljeret indkomstoplysninger i bilagsfilen for integrationsbeskrivelsen. Se filen "R75 kontroloplysninger-KY databehov v3" (referencen i integrationsbeskrivelsen er [WSDL-EXT]).

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Service kan anvendes i sammenhæng med SF1180 - Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse v.2, hvor der modtages hændelser fra SKAT, når en borgers årsindkomst ændrer sig. Er der behov og lovhjemmel kan man, som følge heraf hente detaljeret indkomstoplysninger fra R75 for en borger, for det år, som hændelsen fra årsopgørelse angiver.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Følgende services giver detaljeret oplysninger om indkomst vedrørende et ansættelsesforhold (løn, honorarer, ydelser ol.) og skattebetaling for disse, for en borger.

  • SF0770_A – EIndkomst er en opslagsservice, som returnerer aftalt sæt indkomstoplysninger for borger i en angivet periode

I forhold til den aktuelle service er forskellen, at der kun gives oplysninger om indkomst vedrørende et ansættelsesforhold, og at der kan abonneres på ændringer i forhold til disse oplysninger.

Følgende services giver aggregerede oplysninger omkring en Borgers indkomst og skattebetaling for foregående år.

  • SF0780 - AarsopgoerelseLaes er en opslagsservice, som giver den fulde gældende Årsopgørelse for et enkelt år.

I forhold til den aktuelle service er forskellen, at der kun gives aggregerede oplysninger om indkomst og skattebetaling, og at der kan abonneres på ændringer i forhold til disse oplysninger.

Øvrige service vedrørende SKAT har ikke direkte forretningsmæssig relevans i forhold til kontrol oplysning. Dette gæler følgende services:

Serviceplatformen har nogle få CPR-nr., som der kan testes med. Det er muligt at bestille specifikke CPR til test. Begge dele kan bestilles via KDI@KOMBIT.DK.

Type
Servicen er af typen gennemstilling, og hvor anvenderen sikkerhedsmæssigt identificerer sig i forhold til Serviceplatformen, KOMBIT gennemstiller ved anvendelse af KOMBITs certifikat.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
  • SAML - Token med Liberty Basic SOAP Binding

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/PersonKontrolOplysning/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/PersonKontrolOplysning/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Det er muligt at teste mod en Demo instance af R75. Indledningsvis kan man benytte et abonnement (adgangsformålstypekode), som allerede eksisterer i sammenhæng med et anvendersystem i KOMBIT regi. For en ny lovhjemmel, skal der indgås en egentlig abonnementsaftale med SKAT, som oprettes i R75. Herefter vil SKAT tildele en adgangsformålstypekode, der giver adgang til de specificerede oplysning i abonnementsaftalen. KOMBITs CVR/SE- nr. 1943 5075 kan anvendes, som SE-nr i test, og SKAT har nogle ganske få CPR-nr, der umiddelbart kan testes med. Ønskes yderligere testdata kan der rettes henvendelse til SKAT. Bemærk dog at der kan være en betaling for yderligere testdata.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

For at en kommune kan tilgå R75 kontroloplysninger hos SKAT, skal kommunen indgå en abonnements aftale med SKAT, som angiver hvilke af de udstillede oplysninger, der kan tilgås. Abonnementsaftalen udarbejdes med baggrund den lovhjemmel, som giver adgang til de relevante oplysninger hos SKAT. Konkret skal abonnementsaftalen indgås for en lovhjemmel og et specifik SE-nr, yderligere skal aftale indeholde en præcis angivelse af oplysninger, som kommunen vil og kan anvende. SKAT har til dette formål udarbejdet en komplet liste over oplysninger, som R75 kan udstille. Se "SF1570 Bilag 20150125.zip hvor filen "R75 kontroloplysninger-KY databehov v3" findes. SF1570 Bilag 20150125.zip er placeret i samme mappe som integrationsbeskrivelsen, se link https://share-komm.kombit.dk/p089/Integrationsbeskrivelser/ " Det er kommunes SE-nr., som skal anvendes ved aftaleindgåelse, og det kan med fordel være et SE-nr., som anvendes inden for det fagområde, som skal anvende Kontroloplysninger.

Læs mere om generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om generelle vilkår for kommuner her.

UUID
6fd1bf27-bb12-4537-9509-bcf1c806c774
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.