Om DækningAfskrivningRegistreringAfsend

Formål

Servicen giver fagsystemet mulighed for løbende at få en opdateret balancen på sine krav, samt at gennemføre en detaljeret driftskontering af indbetalinger og afskrivninger, som registreres i kommunens debitorsystem.

Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse

Debitorsystemet kan med servicen opdatere fagsystemet om indbetalinger og afskrivninger på fagsystemets krav.

Servicen er en del af Integrationen: SF1590_B_01_V3 Afsend Debitor Registrering

Dokumentation findes som en del af integrationspakken.

Type
Webservice med dynamisk rutning
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse

Serviceplatformen service URL:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DaekningAfskrivningRegistreringAfsend/1
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DaekningAfskrivningRegistreringAfsend/1
Vilkår for servicen

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
67275f52-f9a2-484e-a869-92cad1a5572c