Om ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal)

Formål
SF6001 - Formålet med servicen er at give fagsystemerne mulighed for at fremsøge personer, der bor eller har boet på en bestemt adresse eller en del af en vej.
Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid400 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Servicen tager et postnummer, en vejkode eller et vejnavn samt en eller flere af 27 inputparametre og returnerer følgende oplysninger om personer, der bor eller har boet på en bestemt adresse eller en del af en vej:

  • Adresse: bygningsnummer, adresseringsnavn, etage, husnummer, sidedør, kommunekode, vejkode
  • Stamdata: bl.a. personnummer, om der foreligger adresse/navnebeskyttelse, status, fødedato, til- og fraflytningsdato
På samme måde som hos CPR-registeret returneres et svar med maksimalt tyve personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end tyve personer skal servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret

Servicens datagrundlag

Servicen er baseret på CPR's adrsog1 - læs dokumentationen her: CPR Dokumentation

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen (SF1520) CPR Query kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne services, idet den understøtter flere forskellige inputparametre. (Denne service er p.t. kun tilgængelig på testmiljøet)

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Denne service adskiller sig fra servicen Adresse4 ved, at den leverer aktuelle og historiske data på adressen på baggrund af forespørgsel på et personnummer og Adresse4 leverer kontaktadresse i klarskrift ved forespørgsel på et personnummer. p>Test af servicen

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål til samtlige replika CPR services på Serviceplatformen
Type
Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
  • Certificat - InvocationContext

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
Vilkår for servicen
Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
6538f113-b1e6-4b21-8fe1-28b7bf78a1bd
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.