Om PersondataSamletHent

Formål
Opslag af CPR-oplysninger om én person baseret på CPR-nummeret.

Det er valgfrit hvilket dataområder der skal returneres og om det skal være med eller uden historik. Det kan fx være personens nuværende og tidligere adresse, civilstatus, tidligere navn og eventuelt forrige CPR-nummer.

Læs mere i Integrationsbeskrivelse:

Versionsnr.
1.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid230 ms
Beskrivelse
Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata.

 • Adresse – bl.a. aktuel adresse, kontaktadresse, udlandsadresse, vejadresseringsnavn og historisk-adresse samt Beskyttelsesinformationer
 • Statsborgskab, ind- og udrejse, Forsvinding
 • Stamdata – bl.a. nuværende og tidligere navn, status (Relationer), køn, civilstand samt gældende og tidligere personnummer.
 • Værgeinformationer og forældremyndigheds informationer

Der bliver kun returneret et tidligere CPR-nummer på personen. Yderligere oplysninger om personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende tidligere CPR-nummer.

For de relaterede personer returneres kun CPR-nummer.

Servicens datagrundlag: Integration baserer sig på data i det lokale CPR-replika.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services:

Servicen SF1520 Query kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne services, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet: Indeholder historiske data

Test af servicen:

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål af CPR-replika services på Serviceplatformen.

Type
Web-service
Dataelementer
Input og Output
Minimum - Personnummer - urn:oio:cpr-nr:xxxxxxxxxx

Der ud over skal der angives en valgfri parameter med oplysninger om det skal være aktuel eller "Aktuel Med Historik" data.

 • AdresseMarkering
 • CivilstandSeparationMarkering
 • NavnMarkering
 • PersonStatusMarkering
 • StatsborgskabMarkering
 • UdrejseIndrejseMarkering
Teknisk beskrivelse
Servicen er en SOAP 1.2 over HTTPS med TLS 1.2 webservice, hvormed der kan hentes CPR-data fra Serviceplatformens CPR-replika.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:

 • SAML Token (LBSB)

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/PersonStamoplysningerSamlingHentService/1
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/PersonStamoplysningerSamlingHentService/1
Vilkår for servicen

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
5cbe59e1-e805-46b4-a165-e006ce239beb
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.