Om Kontanthjaelp

Formål
SF1780 - Servicen udstiller muligheden for at overføre bevillingsoplysninger (herunder oprettelse, opdatering og sletning) på en borger til de forskellige kommunale Jobcenter-løsninger.

Det gælder fx for Kommunernes Ydelsessystem (KY), som sender bevillingsoplysninger til jobcentrene, når der er ændringer i borgerens ydelse. Herunder evt. relationer til kontaktforløbet og Jobcenter-systemets sag, hvis disse kendes.

Læs mere i version 2.2.0 af integrationsbeskrivelsen.

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Serviceplatformen udstiller en service, som – når den kaldes – viderestiller (router) kaldet til det relevante Jobcenter-system, baseret på kommunens myndighedskode.

Servicen udstiller to operationer:
  • Ret bevilling benyttes til at overføre bevillingsoplysninger til en given Jobcenter-løsning i forbindelse med opstart/ændringer af bevillinger. Der skal kun sendes bevillinger med status afgjort/i gang/stoppet, og dermed ikke for ansøgte og afslået bevillinger. Er der tilknyttet et kontaktforløb til bevillingen, overføres referencer til Jobcenterets Sag og Kontaktforløb.
  • Slet bevilling benyttes til at overføre bevillingsoplysninger til Jobcenter-løsning i forbindelse med sletning af bevilling. En sletning af bevilling foretages pr. dags dato for servicekald. Er der tilknyttet et kontaktforløb til bevillingen, overføres referencer til Jobcenterets Sag og Kontaktforløb.

For hver besked, der sendes, returneres en synkron, forretningsmæssig kvittering tilbage.

Servicens datagrundlag

En besked består af en fællesdel (header) med felter der gælder for alle beskedtyper, samt en krop (body) som varierer afhængig af beskedtype.

For uddybning af datastruktur, -format, -typer mv. for de respektive operationers input og output, se afsnit 3.1.3.2 Dataspecifikation i integrationsbeskrivelsen

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
  • AuthorityContext
  • SAML - Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/JC/Kontanthjaelp/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/JC/Kontanthjaelp/2
Vilkår for servicen
Vilkår for testmiljøet

Vilkår for produktionsmiljøet

For at jobcenters fagsystem kan modtage bevillingsoplysninger fra serviceanvender (dvs. i første omgang Kommunernes Ydelsessystem (KY), skal den pågældende kommune opdatere deres instruks for håndtering, opbevaring og behandling af disse data. Desuden skal Jobcenterløsningen oprettes i administrationsmodulet.

Såfremt en kommune ikke har direkte integration til den Jobcenterløsning, som anvendes af kommunen, skal der yderligere indgås aftale med leverandøren af Jobcenterløsningen om dette.

For en uddybning af anvendelsesvilkår se integrationsbeskrivelsens afsnit 2.1.3 og 2.2.3.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
54b957dc-b2f7-41b1-9e2d-709ad9458a04
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.