Om AarsopgoerelseLaes

Formål
SF0780 - Formålet med servicen er at indhente årsopgørelser fra SKAT via KMD Indkomst på en given person fra et af de tre sidste skatteår.

Læs mere i version 2.2.2 af integrationsbeskrivelsen.

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Når en sagsbehandler har behov for en borgers årsopgørelse for et af de seneste tre skatteår, laves der via fagsystemet et kald til den synkrone service udstillet på Serviceplatformen.

Serviceplatformen gennemstiller kaldet til KMD Indkomst, der returnerer svaret til fagsystemet. KMD Indkomst udstiller data om årsopgørelsen på vegne af SKAT.

Servicens datagrundlag

Input:

Indeholder en borgers personnummer og et årstal. Servicen dækker årsopgørelser for de tre seneste skatteår.

Anvendersystemet identificerer sig ved en sagsområdekode. Sagsområdekoden er givet ved den aftale, der er indgået med KMD Indkomst. Den reflekterer desuden den lovhjemmel, hvori opslaget foretages.

Output:

Indeholder borgerens årsopgørelse for det ønskede skatteår, herunder alle udfyldte felter i årsopgørelsen. Et eksempel på indholdet i output finder du i bilagsfilen for integrationsbeskrivelsen. Eksemplerne findes som indlejrede filer i dokumentet "KMD Indkomst - WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel_version 018 (referencen i integrationsbeskrivelsen er [WSDL-EXT]).

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Øvrige services på Serviceplatformen:

Servicen kan benyttes sammen med nedenstående service, hvis man ønsker at abonnere på eventuelle ændringer til årsopgøreler for de tre seneste skatteår. Servicen giver mulighed for at opsætte et abonnement på den personkreds, man ønsker at modtage ændringer for.

  • SF1180 – Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse.

Test af servicen

KMD kan udstille testmiljø mod bestilling på KMDIndkomst-forvaltning@kmd.dk. Der findes ikke testdata. Disse kan ligeledes bestilles hos KMD.

Type
Synkron gennemstilling.
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller:

  • SAML – Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/KMD/AarsopgoerelseLaesService/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/KMD/AarsopgoerelseLaesService/2

Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet:

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne anvende servicen i testmiljøet:

  • Der skal være indgået serviceaftale i STS Administration i testmiljøet.

Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne anvende servicen i produktion.

  • Der skal være indgået serviceaftale i STS Administration i produktionsmiljøet.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
491daa4c-3514-45c9-8e16-a50c466cf902
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.