Om eSkattekort

Formål
SF0770_D - Servicen har til formål at hente skattekort til fagsystemer, som har forvaltningsmæssigt brug for et øjebliksbillede af borgeres skattekortoplysninger. Det er både muligt at hente de historiske og det aktuelle skattekort.

Læs mere i version 2.4.0 af integrationsbeskrivelsen.

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD eller SKAT i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Fagsystem forespørger på oplysninger om skattekort ved kald af service på Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra fagsystemet til SKAT eIndkomst. SKAT eIndkomst svarer synkront på kaldet til Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra SKAT eIndkomst til fagsystemet. Integrationen er en gennemstillingsintegration.

Servicens datagrundlag

Input:

Anvendersystemet identificerer sig med et SE-nr. Et skattekort er knyttet til en borgers ansættelsesforhold, og benyttes til beregningen af SKAT på en indkomst/ydelse. Fagsystemet identificerer sig derfor med det SE-nr. som ansættelsesforholdet er oprettet under.

Herudover medgives personnummer for borgeren, samt dato hvorfra man ønsker at hente et skattekort. Det er også muligt at hente en liste med skattekort fra en dato og frem til det aktuel gyldige skattekort.

Output:

Skattekort eller liste af skattekort. Skattekort kan være hoved- eller bi-kort

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services
  • SF0770_B – IndkomstOplysningIndberetService anvendes til oprettelse af et ansættelsesforhold, indberetning af indkomst og modtagelse af eSKattekort, når disse ændres.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

Med følgende services kan der hentes detaljeret oplysninger om indkomst vedrørende et ansættelsesforhold (løn, honorarer, ydelser ol.) og skattebetaling for disse, for en borger
  • SF0770_A – EIndkomst er en opslagsservice, som returnerer aftalt sæt indkomstoplysninger for borger i en angivet periode.
  • SF0770_E – IndkomstAbonnementVedligehold er en hændelsesservice, som advisere om ændringer i en borgers indkomst.
  • SF1570 - Personkontroloplysning er en opslagsservice, hvor man via et abonnement kan få adgang til detaljeret skatteoplysninger, så som løn, honorarer m.v., Aktieoplysninger, Renteudgifter og restgæld, Biloplysninger mv.

Serviceplatformen har nogle få CPR-nr., som der kan testes med. Det er muligt at bestille specifikke CPR til test. Begge dele kan bestilles via KDI@KOMBIT.DK.

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
  • SAML - Token med Liberty Basic SOAP Binding

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/eSkattekort/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/eSkattekort/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

KOMBIT har udarbejdet en vejledning der indeholder diverse CPR basisdata, som der kan testes med. Det er dog muligt at bestille flere personnumre hos SKAT.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne anvende servicen i produktion:
  • Fagsystemet skal beslutte, hvilket SE-nr indberettes skal på. Ofte vil fagområdet allerede har et SE-nr, som kan anvendes. Skal der bestilles nyt SE-nr, skal dette gøres i god tid inden idriftsættelse i produktion (Samme SE-nr vil ofte også blive anvendt til SF0770_E – IndkomstOplysningIndberetService, SF0770_A – Eindkomst og SF0770_B - IndkomstOplysningIndberetService).

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her
UUID
47d79e13-02cf-42f3-ad7e-2654b2a70427
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.