Om InvoiceHandling

Formål
SF1590_D_V1 - Kommunens økonomisystem modtager faktura fra tredjepart, fx via NemHandel.

I økonomisystemet udvælges via EAN-nummer relevante faktura, som skal godkendes i et fagsystemet.

Servicen understøtter afsendelse af en sådan faktura fra kommunens økonomisystem til kommunens fagsystem. Samt modtagelse af en faktura godkendelse eller afvisning.
Versionsnr.
1.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid730 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Økonomisystemet afleveret faktura til sin SFTP-bruger på Serviceplatformen. Der anvendes simpel filoverførsel. Recipienten er en SFTP-bruger repræsenterende ØiR Invoice Handling.

ØiR servicen læser modtagne filer og persisterer dem i sin database.

ØiR servicen overfører her de persisterede data via et webservice-kald til FBS Cicero. Der routes på EAN-nummer.

FBS Cicero behandler de modtagne data.

Asynkront afsender FBS Cicero sit svar til ØiR Servicen via et webservicekald.

ØiR servicen læser data ind i sin database. Senere efter en tidsplan læser ØiR servicen data ud og formaterer dem efter modtager systemet.

Der formateret ift.:

  • KMD Opus
  • ØSIndsigt
  • Prisme
Den formaterede fil sender ØiR Servicen til den SFTP-brugeren for den enkelte kommunes økonomisystem. Der routes på EAN-nummer

Kommunens økonomisystem henter asynkront efter sin egen tidsplan filen med fakturagodkendelse Fakturagodkendelsen kan være give både et positivt og negativt svar.

Servicen indeholder ikke forretningslogik til håndtering af negative svar. Eller svar, som indeholder data, som ikke kan behandles af økonomisystemet. Det må håndteres manuelt.

Servicens datagrundlag

Fakturaen er modelleret over OIOUBL Invoice.

Resultatet af fakturagodkendelse gives af FBS via OIOUBL ApplicationResponse.

Opus: Opus Bilag-Fagsystem

ØSIndsigt: Posteringsoverførsel” som er et EG proprietært format.

Prisme: Posteringsformat jf. GQ311001Q version of G69 (KMD).

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen er den del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

Servicen fungerer uafhængigt af disse services.

Test af servicen

Der kan ikke testet i Exttest.
Type
Kompleks.

Mix af SFTP, persistering af data på Serviceplatformen og webservice.

Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
  • SFTP-service
Serviceplatformen kalder FBS Cicero med et SP Foces Certifikat, dvs. FBS Cicero kender offentlig nøgle på dette certifikat. Der anvendes TLS. Der er ikke myndighedsspecifik autorisation.

Webservice til brug for FBC Cicero er med Certifikat – InvocationContext.

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Ikke mulig.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Må kun anvendes af FBS Cicero

Læs mere om generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om generelle vilkår for kommuner her.

UUID
382e235d-b75f-4077-bd6a-69074de4ec09
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.