Om Familie - CPR Opslag (lokal)

Formål
SF6005 - Formålet med servicen er at give kommunernes fagsystemer mulighed for at fremsøge familieoplysninger for en given person. Servicen understøtter, at der ved opslag på et personnummer modtages information om personen selv, familierelation til personen (fx ægtefælle, forældre, børn) samt markering af, om der foreligger oplysninger om forældremyndighed.
Versionsnr.
1.1
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens:
 • Stamdata - bl.a. personnummer/fødselsdato, navn, beskyttelsesoplysninger og status på personen
 • Adresse - postnummer, postdistrikt og standardadresse
 • Familierelationer - familierelation til hovedperson, samt hvorvidt der foreligger oplysninger om forældremyndighed

For de relaterede personer returneres kun adresseringsnavn (ADRNVN), status (CNVN_STATUS), postdistrikt (CPSN_POSTDISTTXT), postnummer (CPST_POSTNR), familierelation (FAMMRK), fødedato/CPRnummer (PNT_FOEDDATO) og standardadresse (STADR). Yderligere oplysninger om de relaterede personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende person.

På samme må som hos CPR-registeret returneres et svar med maksimalt tyve personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end tyve personer, skal Familie servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicens datagrundlag

Servicen er baseret på CPR's familie - læs dokumentationen her: CPR Dokumentation

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen (SF1520) CPR Query kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne service, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre. (Denne service er p.t. kun tilgængelig på testmiljøet)

Adskillese fra øvrige services i samme dataområde

Denne service adskiller sig fra servicen Familie+ ved, at den ikke indeholder en kombination af outputfelter fra CPRs services Stam, Stam+, Navne3 og Familie i èt samlet svar.

Servicen Person stamdata, udvidet version 4 returnerer samtlige af de CPR data der ligger på Serviceplatformens lokale replika fra CPR registret.

Test af servicen

På Serviceplatformens testmiljø er der stillet et sæt prædefineret test arketyper til rådighed, som kan anvendes til testformål til samtlige replika CPR services på Serviceplatformen
Type
Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.
Dataelementer
Input og Output

Du kan læse input og output beskrivelser for Famile under vejledninger til CPR. Du finder beskrivelserne her Dataelementer - Famile

Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
 • Certifikat- InvocationContext
 • Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

  Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2
 • Vilkår for servicen
  Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

  Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

  UUID
  2419e94b-1760-4fc5-935c-2419ac956e79
  Aftaler
  For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.