Om CVRNummerSENummerRelationLaes

Formål
SF2580 - Formålet med servicen er at give mulighed for at hente alle relationer mellem SE-numre og CVR-nummer, med udgangspunkt i et af virksomhedens CVR-nr. eller SE-nr.

Læs mere i version 2.2.2 af integrationsbeskrivelsen

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD eller SKAT i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
3.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid493 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Fagsystemet forespørger på SE-numre ved kald af service på Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra fagsystemet til SKAT Erhvervssystemet (SKAT ES). SKAT ES svarer synkront på kaldet til Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet til fagsystemet. Relationen mellem SE-numre, eventuelt CVR-nummer og virksomhedstype på grundlag af et SE-nummer kan bl.a. anvendes til følgende:

  • Hvis det angivne SE-nummer er et CVR-nummer hentes alle tilhørende administrative enheder.
  • Hvis det angivne SE-nummer er en administrativ enhed, hentes på grundlag af CVR-nummer alle øvrige tilhørende administrative enheder

Servicens datagrundlag

Input:

Indeholder SE-nummer (op til 500 SE-numre pr. opslag).

Output:

Indeholder liste med SE-numre, eventuelt CVR-nummer, virksomhedstype på grundlag af det indsendte SE-nummer samt tilhørende start- og eventuel ophørsdato for virksomhed.

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Servicen kan anvendes sammen med nedenstående service, hvis der er behov for basisoplysninger om en virksomhed og dennes produktionsenheder så som virksomhedens navn, adresse, brancheoplysninger, telefonoplysninger m.v. på alle aktive såvel som historiske virksomheder (CVR-nr.) og produktionsenheder (P-nr.):

Forskellen til ovenstående service, at der i SF2580 kun gives oplysninger relateret til SE-numre, som anvendes i skattemæssig sammenhæng.

Type
Serviceplatformen har en række SE-nr. og CVR-nr., som kan anvendes til test og udviklingsbrug. Det er også muligt at bestille specifikke kombinationer af CVR-nr. og SE-nr. hos SKAT. SKAT kan ikke garanterer at testdata ikke ændres. Eksisterende, såvel som nye testdata bestilles via mail KDI@KOMBIT.dk.

Integrationen er en gennemstillingsintegration.

Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
  • SAML – Token med Liberty Basic SOAP Binding

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/SE2CVR/3
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/SE2CVR/3
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Indledningsvis skal man indgå en serviceaftaler på Serviceplatformen og STS. Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler her: Brugervejledning til administrationsmodulet.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

For at en kommune kan tilgå servicen som er udstillet af Erhvervssystemet hos SKAT, skal kommunen indgå en abonnementsaftale med SKAT. Endvidere skal kommunen autorisere KOMBIT i forhold til SKATs revisorordning for Erhvervssystemet. Dette sker via SKATs portal TastSelv Erhverv.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.
UUID
19d273a5-b89d-4319-bd63-e3c6560c4244
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.