Om Sygefravaer

Formål
Denne service dækker snitfladerne SF2090, SF2093, SF2095

Denne service anvendes kun af en kommunal sygefraværsløsning der kommunikerer med en jobcenterløsning. Pt. er eneste anvender fagsystemet KSD.

Denne service indeholder en samling af de operationer, som anvendes i forbindelse med at et Sygedagpengesystem kommunikerer med Jobcentre i forbindelse med sygedagpenge- og jobcentersager.

Læs mere i integrationsbeskrivelserne:

For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid94,6%  Svartid216 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Denne service må kun benyttes af fagsystemet KSD eller testfunktioner der simulerer KSD!

SF2090, SF2093 og SF2095 udstilles både for KSD og JC løsningerne, men det er to forskellige services. Se servicen Sygefravaer (KSD) for den service JC løsningerne kalder.

Servicen er delt over flere integrationsbeskrivelser:

 • SF2090 indeholder forretningsservicen, som anvendes når Sygedagpengesystemet opretter, ændrer eller afslutter en sygedagpengesag, og skal informere jobcentre herom.
 • SF2093 indeholder forretningsservicen, som anvendes når Sygedagpengesystemet anmoder om forlængelse af en sygedagpengesag hos jobcentre.
 • SF2095 indeholder forretningsservicen, som Sygedagpengesystemet anvender for at informere jobcentre om at der er modtaget og behandlet information om jobcenterdag.

I forbindelse med oprettelse, ændring og afslutning af sygefraværssager (SF2090) anvender Sygedagpengesystemet følgende operationer:

 • Opret
 • OpdaterSelvstaendig
 • OpdaterLoenmodtager
 • OpdaterPensionskode
 • OpdaterOphoer
 • Afslut
 • OpdaterStatus

I forbindelse med svar på anmodning om forlængelse af sygefraværssager (SF2093) anvender Sygedagpengesystemet følgende operation:

 • SendForlaengelsesanmodning

I forbindelse med kvittering for modtagelse af inforamtion om jobcentersag (SF2095) anvendes følgende operation:

 • SendForretningsSvar

For flere informationer om de detaljerede data i de enkelte operationer, se integrationsbeskrivelsen for SF2090, SF2093 og SF2095 på Sygefravaer (KSD), som beskriver den anden udstilling af servicen. Dertil øvrige services indenfor beskæftigelsesområdet, fx til Sygedagpengesag.

Type
Servicen er en synkron service, men som også anvendes i forbindelse med asynkrone forløb (adskilt ved to synkrone services).
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller
 • SAML – Token med LBSB

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/JC/Sygefravaer/2
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/JC/Sygefravaer/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Servicen kræver kun en Serviceaftale.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Særligt for denne snitflade gælder det i forbindelse med tilslutningen til snitfladen og oprettelsen af serviceaftalen, skal det sikres at kommunens jobcenterløsning er korrekt registreret, så anvendersystemets anmodninger videresendes til det korrekt Jobcentersystem.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.
UUID
164d4580-430a-4e5a-b80d-ce99677442b4
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.