Om Sygesikringsoplysninger

Formål
SF0830 Formålet med integrationen er at vise oplysninger om en borgers sygesikring og læge. Oplysninger om sygesikring har indvirkning på afgørelser i en række sager på både beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet.
Versionsnr.
3.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen

Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid148 ms
Beskrivelse
Servicens Funktion

Serviceplatformen modtager dagligt nye udtræk med persondata for sikrede og oplysninger om ydere fra Praksys.dk. Serviceplatformen persisterer umiddelbart efter modtagelsen udtrækkene i et replikaregister.

Når en sagsbehandler har behov for en borgers sygesikringsoplysninger, laves der via fagsystemet et kald til den synkrone service udstillet på Serviceplatformen. Serviceplatformen orkestrerer sammenstilling af data for sikrede og for ydere i replikaregisteret og returnerer det forretningsmæssige svar på forespørgslen.

Servicens Datagrundlag

Indput:

Indeholder borgerens CPR

Output:

Indeholder oplysninger om gyldighed for sundhedskort, følgeskabsperson, navn og kontaktoplysninger på nuværende og eventuelt fremtidig læge samt oplysninger om nuværende og eventuelt fremtidig sygesikringsgruppe.

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
  • SAML - Token

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

  • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Sygesikring/Opslag/3
  • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Sygesikring/Opslag/3
Vilkår for servicen
Anvenderen skal sikre sig, at der foreligger de nødvendige aftaler mellem kommunerne og regionerne vedr. brug af data.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
14dd1add-1459-4bae-b80b-26b4c36b1c81
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.