Senest opdateret Status Type Beskrivelse Forventet afslutningstidspunkt
18/11/2019 08:42
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Opdatering: Servicen er igen stabil Opdatering: Ydelsesindeks er stadig ustabilt, men ikke utilgængelig. Støttesystemerne undersøger fortsat. Opdatering: ydelsesindeks oplever igen problemer, de er ved at undersøge ------------------------------------- problemet er nu løst. Ydelsesindeks oplever pt. problemer, de arbejder på at rette fejlen.
19/11/2019 07:38
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Opdatering: eSkattekort servicen er igen stabil. --------------------------------- eSkattekort servicen kan opleves som ustabil. SKAT er underrettet om problemet.
19/11/2019 17:22
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Opdatering: Servicen er igen stabil. ---------------------------------- Servicen "CVR Online 3.0 (v. 2.1)" er midlertidigt ustabil.
20/11/2019 08:25
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Opdatering: KOSDY services er igen stabile (og har været det siden kl. 21.25 d. 19.11.) -------------------- KOSDY servicerne kan opleves som ustabile. Leverandør er blevet underrettet, og undersøger problemet.
09/12/2019 08:11
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Opdatering: Servicen er tilgængelig igen ------------ Servicen "Sygedagpengesag (v. 2.0)" er midlertidigt ikke tilgængelig.
10/12/2019 11:57
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Problemet er nu løst of alle beskeder er leveret ---------------------------------- Der kan desværre ikke leveres beskeder til beskedfordeleren på alle snitflader, grundet mistet adgang hos beskedfordeleren. Så snart denne adgang er reetableret, vil i begynde at modtage beskeder via beskedfordeleren igen.
10/12/2019 08:33
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Opdatering: Kilden er igen tilgængelig Støttesystemernes ydelsesindeks er utilgængelig. De arbejder på at løse problemet.
14/01/2020 12:11
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Servicen er igen tilgængelig -------------------------------- Servicen "Print (v. 2.0)" er midlertidigt ikke tilgængelig.
17/01/2020 07:27
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Organisation på støttesysterne er igen tilgængelig. ----------------------------------------- Organisation på støttesysterne er utilgængelige
17/01/2020 07:23
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Servicen er igen tilgængelig. ------------------------------------------------ Servicen "Print (v. 2.0)" er midlertidigt ikke tilgængelig, grundet eboks er nede
15/12/2019 22:16
Afsluttet
Information
STS har servicevindue.: På grund af systemvedligehold er der servicevindue i støttesystemernes ekstern testmiljø og produktionsmiljø i morgen fredag den 13. december fra klokken 22:00 til 14. december 07:00. I servicevinduet opdateres applikationsservere til Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks. Der kan derfor opleves nedetid og ustabil drift på Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks, mens øvrige støttesystemer ikke vil blive berørt.
17/01/2020 14:05
Ventende
Information
Serviceplatformen skal udskifte ”SPSIGNING/SPCER certifikat” på produktionsmiljøet. Denne mail er relevant for leverandører af it-systemer, der kalder services på Serviceplatformen. Leverandører af it-systemer, der benytter token-baserede snitflader mod Serviceplatformens produktionsmiljø skal tilføje det nye SPSIGNING/SPCER certifikat til it-systemets truststore inden 13 april 2020. Hvis denne opgave ikke løses inden 13. april, hvor det gamle certifikatet udskiftes, vil it-systemet ikke kunne gennemføre kald til Serviceplatformen via token-baserede snitflader. Det nye SPSIGNING/SPCER certifikat kan downloades her: https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20%20Serviceplatformen.aspx Vælg Serviceplatformen Signing certifikat Prod (SPCER) - udløb januar 2023.txt. Du kan allerede nu tilføje det nye certifikat til dit it-systems truststore. Det nye certifikatet tilføjes til Serviceplatformens produktionsmiljø den 13-04-2020
18/11/2019 10:12
Afsluttet
Servicevindue
Fredag den 15. november 2019 fra kl. 22.00 til lørdag den 16. november 2019 kl. 06.00 implementeres release STS2019-11 i Støttesystemernes ekstern testmiljø og produktionsmiljø. Der gennemføres følgende opdatering: KLA version 3.1.2 ORG version 3.2.2 SDY version 2.3.11, 3.0.11 og 4.1.4 Endvidere er der systemarbejde som påvirker Beskedfordeler. Servicevindue: Ekstern test: 15.11.2019 kl. 22.00 til 16.11.2019 kl. 03.00 Produktion: 16.11.2019 kl. 00.00 til 16.11.2019 kl. 06.00 I servicevinduet kan der opleves utilgængelighed og ustabil drift på Beskefordeler, Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks. Adgangsstyring er ikke berørt.
28/11/2019 08:13
Afsluttet
Servicevindue
Der er aftalt servicevindue for Serviceplatformens PROD og EXTTEST miljø til installation af Hotfix SP2019-07.7 onsdag d. 27.11. kl. 16:00 - 24:00. Der vil ikke være nedetid i forbindelse med installationen.
28/11/2019 08:13
Afsluttet
Servicevindue
Servicevindue for installation af SP2019-7.7 indledes nu. Der vil ikke være nogen nedetid i forbindelse med installationen.
Viser 1 - 15 af 34123Næste