Senest opdateret Status Type Beskrivelse Forventet afslutningstidspunkt
29/10/2018 17:16
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Fejlen er nu løst og de asynkrone job kan igen aflevere beskeder til beskedfordeleren.
02/11/2018 07:53
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Opdatering: Lifa's servbicevindue er nu ovre, og servicen velfungerende Kilde/leverandør: LIFA OIS Konsekvens for Serviceplatformen: OIS Service (SF5100) er ustabil/utilgængelig Beskrivelse: LIFA OIS svarer langsomt eller svarer slet ikke, og som konsekvens kan servicen, OIS service være ustabil. Hændelsen er registreret den 01/11/2018 23:58. For at se nuværende status gå venligst til Find Service på https://www.serviceplatformen.dk.
03/12/2018 08:50
Afsluttet
Fejlmeddelelse
Kilde/leverandør: CPR Registeret Konsekvens for Serviceplatformen: CPR Service (SF6004) er ustabil/utilgængelig Beskrivelse: CPR Registeret svarer langsomt eller svarer slet ikke, og som konsekvens kan servicen, CPR Service være ustabil. Hændelsen er registreret den 01/12/2018 02:24. For at se nuværende status gå venligst til Find Service på https://www.serviceplatformen.dk.
10/12/2018 10:35
Igang
Fejlmeddelelse
---------------------------------------------------------- Opdatering - 10/12/2018 - 10:34 Problemet berører: Servicerne Klassifikation, Organisation, SagOgDokument, YdelsesIndeks og Terminal Service. Alle anvendere som imod serviceplatformen benytter token adgang er også berørte af problemet. Derudover vil der opleves forsinkelser på beskeder der leveres igennem beskedfordeleren indtil problemet er løst De resterende services på serviceplatformen virker og kan kaldes uden problemer. ---------------------------------------------------------- STS support er igang med at undersøge problemet. Der er i øjeblikket tekniske problemer med alle STS services, der derfor er utilgængelige. Det betyder alle services indeholdende Klassifikation, Organisation, YdelsesIndeks, SagOgDokument samt Terminal.
05/11/2018 08:43
Afsluttet
Information
REMINDER CERTIFIKAT SKIFTES PÅ SERVICEPLATFORMEN Serviceplatformen skifter som annonceret SSL certifikat den 04-11-2018 kl. 22:00. Det gamle certifikat udløber, så certifikatet skal skiftes. Dette betyder, at de anvendersystemer der har det eksisterende Serviceplatformen certifikat i deres truststore, skal tilføje det nye, for at sikre at jeres løsningen også virker efter skiftet. Det er muligt at tilføje certifikatet til jeres truststore før 4/11. Det gamle certifikat kan fjernes efter 4/11. I forbindelse med skiftet kan der forekomme et meget kort udfald. Det nye certifikat kan downloades på følgende adresse: https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20%20Serviceplatformen.aspx Filnavn: Serviceplatformen certifikat(valid until 2020-12-11).txt
02/11/2018 07:53
Afsluttet
Servicevindue
Serviceplatformen skifter certifikat den 04-11-2018 kl. 22:00. Dette betyder at de anvendersystemer der har det eksisternede Serviceplatformen certifikat i deres truststore, skal tilføje det nye, for at sikre at jeres løsningen også virker efter skiftet. I forbindelse med skiftet kan der forekomme et kort udfald. Det nye certifikat kan downloades på følgende adresse: https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20%20Serviceplatformen.aspx Filnavn: Serviceplatformen certifikat(valid until 2020-12-11).txt
29/10/2018 10:47
Afsluttet
Servicevindue
Fredag den 26. oktober 2018 fra kl. 22.00 til lørdag den 27. oktober kl. 07.00 implementeres release STS2018-09 i Støttesystemernes ekstern testmiljø og produktionsmiljø. Der gennemføres følgende opdateringer: KOSDY version 2.3.3 BF version 2.2.1   I produktionsmiljøet vil der endvidere blive foretaget databaseopdatering.   Der er følgende servicevinduer: EXTTEST: 26.10.2018 fra kl. 22.00 til 27.10.2018 kl. 05.00. Produktion: 26.10.2018 fra kl. 22.00 til 27.10.2018 kl. 07.00.   I servicevinduet kan der opleves utilgængelighed og ustabil drift på Ekstern test og Produktionsmiljøerne, på Beskedfordeler, Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks, mens Adgangsstyring ikke vil være berørt.
05/11/2018 08:43
Afsluttet
Servicevindue
Skat melder et servicevindue hos eindkomst og eskattekort søndag d. 4 november i tidsrummet 18:00 til 23:00 og melder at eIndkomst og eSkattekort vil være utilgængelige i tidsrummet.
12/11/2018 08:38
Afsluttet
Servicevindue
Der vil være servicevindue for Serviceplatformen - PROD mandag d. 12.11.2018 i perioden fra kl. 00.00-05.00 pga. opdatering til version SP2018-9. Systemet vil være utilgængeligt i perioden.
08/11/2018 08:45
Afsluttet
Servicevindue
STS melder et servicevindue i dag d. 7. november 2018 fra kl. 18:00 til 20:00 grundet implementering af release STS2018-09.1 I servicevinduet kan der opleves utilgængelighed og ustabil drift på Beskedfordeleren, Klassifikation, Organisation, Sags- og DokumentIndeks samt ydelsesindeks. Adgangsstyring er ikke berørt.
12/11/2018 08:39
Afsluttet
Servicevindue
Serviceplatformen vil være utilgængeligt 19-11-2018 fra kl. 03:00 til 06:00 Grunden system vedligeholdelse.
12/11/2018 08:41
Afsluttet
Servicevindue
Serviceplatformen indleder nu servicevinduet for installation af release SP2018-9. Alle service vil være offline i servicevinduets tidrum.
12/11/2018 08:47
Afsluttet
Servicevindue
Serviceplatformens servicevinduet for installation af release SP2018-9 er nu afsluttet.
Release noten kan findes her
19/11/2018 14:43
Afsluttet
Servicevindue
Serviceplatformens servicevinduet for installation af release SP2018-9.1 er nu afsluttet.
Det vil ikke være ændringer for anvendere
19/11/2018 14:43
Afsluttet
Servicevindue
Fredag den 16. november 2018 fra kl. 22.30 til lørdag den 17. november kl. 06.00 implementeres release STS2018-10 i Støttesystemernes ekstern testmiljø og produktionsmiljø. Der gennemføres følgende opdateringer: Klassifikation version 2.3.4 Organisation version 2.3.4 Sag- og Dokumentindeks 2.3.2    Der er følgende servicevinduer: EXTTEST: 16.11.2018 fra kl. 22.30 til 17.11.2018 kl. 04.00. Produktion: 17.11.2018 fra kl. 00.00 til 17.11.2018 kl. 06.00.   I servicevinduet kan der opleves utilgængelighed og ustabil drift i Ekstern test og Produktionsmiljøerne, på Beskedfordeler, Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks, mens Adgangsstyring ikke vil være berørt.
Viser 1 - 15 af 2212Næste