Ver. SP2019-7.6 - 2019-09-26

Fejlrettelser

KSP-3588
ITD-INC0147271 - INCIDENT: SF1590_B ModtagDebitorregistreringStraksleverance sender XML-ugyldig struktur til Kildesystem (Debitorsystem)
Beskrivelse: Ved anvender requests uden en FordringTekstLinje på SF1590_B, sender Serviceplatformen en tom FordringTekstLinjeListe kildesystemet.
Løsning: FordringTekstLinjeListe fjernes fra requestet, når anvendernes requests ikke indeholder en FordringTekstLinie
KSP-3591
ITD-INC0147353 - INCIDENT: Svar fra Serviceplatformen til kalder af SF1590_B ModtagDebitorregistreringStraksleveranceService er ikke skema-validt
Beskrivelse: Serviceplatformen sender DebitorForretningskvittering til anvendersystemer uden DebitorLeverancedataAfgivendeITSystem elementet.
Løsning: Serviceplatformen sender DebitorForretningskvitteringer med DebitorLeverancedataAfgivendeITSystem.

Ver. SP2019-7.2 - 2019-09-03

Fejlrettelser

KSP-3550
ITD-INC0143463 - Fejl ved SF1525, Persondata Samlet Hent, med ind/udrejse historik.
Beskrivelse: Datoerne for virkning fra og virking til i indrejseoplysning var indsat forkert.
Løsning: Datoerne er nu byttet om for indrejseoplysning i responsen, således at de afspejler det korrekte værdier.

Ver. SP2019-7.1 - 2019-07-24

Fejlrettelser

KSP-3541
RITM0124216 - POB-sag: 131791543 - DUBU - Beskedfordeler - CPR-025 Fødsel indeholder forkert barn.
Beskrivelse: Ved SF1320_A CPR-hændelserne CPR-24 og CPR-25 kan anvendersystemer have modtaget forkert CPR-nummer i Relateret objekt 4 (Barn CPR). Hændelserne omhandler fader- og moderskab ved fødsel, hvor problemet har kunne forekomme ved forældre, der har børn før hændelserne indtraf. I tilfælde af forkert CPR i Relateret objekt 4 (Barn CPR), vil CPR-nummeret altid være et af forældrenes egne børn.
Løsning: Ved forældre med børn før hændelsen indtraf, sendes CPR-24 og CPR-25 nu med fødte barns CPR-nummer.

Ver. SP2019-7 - 2019-07-07

Ændringer

KOMBIT-ID:215: CCR0400 SF1600 - store filstørrelser v.x [DUBU]
Denne ændring tilføjer muligheden for at sende store filer op til 99,5 MB til Digital Post gennem Serviceplatformens SFTP med dynamisk rutning. Svar om hvorvidt Serviceplatformens afsendelse gik godt eller ej, vil kunne hentes gennem Beskedfordeleren.
KOMBIT-ID:411: CCR0490 SF1590_B v.3.9 incl. transformation fra v2
Ændringen tilføjer tre nye services som udstilles på Serviceplatformen relateret til SF1590_B. Disse services er DebitorRegistreringAfsend (SF1590_B_01_V3), DækningAfskrivningRegistreringAfsend (SF1590_B_01_V3) og DebitorForespørgselAfsend (SF1590_B_02_V3).
KOMBIT-ID:443: CCR0497 Ændring til SF2860 [SPI]
Med ændringen tilføjes en ny version 6 af YdelsesIndeks TerminalAdgang som filtrerer svar til anvendersystemer baseret på konfigureret lovhjemmel. Derudover fungere servicen som tidligere versioner af TerminalAdgang services.

Fejlrettelser

KSP-3438
CCR0378: Validation of Party ID in BetalingsAnmodningAfsend must be configurable
Beskrivelse: Det var i Serviceplatformen ikke konfigurerbart hvad den påkrævede værdi af det konstante Party ID felt skulle være.
Løsning: Dette er nu muligt at konfigurere.
KSP-3489
INC0131120 Wrong definitions name in WSDL file for SF2250
Beskrivelse: WSDL'erne benyttet til version 1 og version 2 af services til SF2250 indeholdte forkerte navn-attributer i "definitions" XML tagget.
Løsning: Navnene er nu rettet til VedligeholdTilmelding.

Ver. SP2019-5 - 2019-05-12

Ændringer

KOMBIT-ID:206: CCR0378 - SF1590_E Ny ØIR snitflade til NemKonto [MPB]
Denne ændring tilføjer funktionalitet til Serviceplatformen, som muliggør integration til NemKonto system hvormed betalingsanmodninger kan afsendes og svar modtages via Serviceplatformen. Ændringen etablerer to ny services, Serviceplatformens egen IBM MQ Queue Manager server samt et job til modtagelse af svar. Den etablerede service SF1590_E_IF01 BetalingsanmodningAfsend muliggør afsendelse af betalingsanmodninger og servicen SF1590_E_IF02 ForretningssvarHent tillader afhentning af svar herunder kvitteringer. Det forudsættes for begge services, at serviceaftaler er oprettet og godkendt samt konfiguration bestilt. Vær opmærksom på at integrationen i exttest ikke kalder mod et NemKonto test-system, men en intern test-stub.
KOMBIT-ID:262: CCR0404 - SF1525 - Persondata Samling Hent [KY] v.2
Denne ændring tilføjer en ny CPR service til Serviceplatformen med snitflade-nummer SF1525. Servicen udstiller tidligere tilgængelig data, men udvides med adgang til historisk data.
KOMBIT-ID:315: CCR0495 Ny version af STAR-integrationer (SF1610 og SF1611)
Denne ændring omfatter opdatering af de to snitflader SF1610 og SF1611. De to services opdateres til at kalde nye versioner hos kildesystemet, mens de udstilte snitflader fra Serviceplatformen er uændret.
KOMBIT-ID:336: CCR0458 v2 - Ændringer til SF2096
Operationerne HentSag og HentSagsListe er blevet opdateret med nye kontrakter for KSD Sygefravaer v2.
KOMBIT-ID:377: CCR0475 Opdatering af Beskedagent/SF0770_E på SP [XNLG]
Denne ændring omfatter opdatering af beskedfordeler komponenten på Serviceplatformen. Ændringen muliggører håndtering af store datamængder igennem beskedfordeler komponenten.
KOMBIT-ID:431: SF0770_B fiktive CPR-numre [KSD]
Denne ændring opdaterer test-funktionalitet på SF0770_B, således at servicen ikke ændrer det indberettede CPR-nummer, hvis CPR-nummer er "0000000000".

Fejlrettelser

Ingen fejlrettelser indeholdt i dette release.

Ver. SP2019-4 - 2019-04-14

Ændringer

KOMBIT-ID:295 CCR0454 SF1411_A_v3 [KY, Social Pension kommune]
Denne ændring tilføjer en ny version af integrationen mod UDK Pension identificeret via SF1411_A_V3. Servicen er kaldt SocialPensionHent og følger de nye contract-first krav.
CCR0468 Markering af obligatoriske felter i GUI (positionspapir)
I wizarden for diverse flows på STS Admin er obligatoriske felter nu markeret med en blå (*).
CCR0470 Detaljeret Brugersystemrolle information (positionspapir)
Det er nu muligt at tilgå detaljerede informationer om brugersystemroller under oprettelse og redigering af jobfunktionsroller.
KOMBIT-ID:403: CCR0482 Provisionering af certifikater og callbackendpoints på anvendersystemer til BF [XNLG]
Provisionering af anvendersystemer til Beskedfordeleren er blevet opdateret, således at anvendte certifikater ikke ender som slettemarkeret.
KOMBIT-ID:430: KSP-3320 Overskrivning af kontraktfiler version 1.2.4.0
Sag- og Dokumentindeks servicen udgivet med KOSDY release 3 er blevet opdateret hos KOSDY og tilpasset på Serviceplatformen. Version 5 af Sag- og Dokumentindeks services vil med denne release blive udstillet i løbet af mandagen efter installationen.

Fejlrettelser

KSP-3315
ITD-INC0121049 - INCIDENT: SFTP Service EXTTEST færdigbehandler ikke filer i OUT-folder
Beskrivelse: I nogle tilfælde hvor Serviceplatformen håndterede en trigger-filer som resulterede i en ekstraordinært store fejlbesked, færdigkørte jobbet ikke for den givne trigger-fil
Løsning: Fejlen er rettet ved at tillade håndtering af ekstraordinært store fejlbeskeder
KSP-3326
ITD-INC0120743 - Terminalservice: Mangler feltet AktoerRef på BevilgetYdelse virkning
Beskrivelse: Transformationen af svar fra YdelsesIndeks ifm. kald til TerminalServicen manglede håndtering af AktoerRef.
Løsning: Transformationen inkluderer nu AktoerRef.
KSP-3332
ITD-INC0118817 - Problemer med Terminalservice
Beskrivelse: Terminal service frafiltrerede data fra responset på baggrund af rollen på elementet Ydelse fremfor dennes underelement klassifikation
Løsning: Terminal service er rettet til at frafiltrere på baggrund af rollen i elementet klassifikation.

Ver. SP2019-3 - 2019-03-10

Ændringer

KOMBIT-ID:393: CCR0483 Ændring til SF1320_A med Catch all [DUBU]
Der leveres nu en ny CPR-event (CPR-099) i tilfælde af at der bliver modtaget nye hændelser som ikke resulterer i sit eget CPR-event.

Fejlrettelser

KSP-2809
ITD-INC0097083 - SF2900 - Fordeling uden unik gyldig fordelingsregel
Beskrivelse: Serviceplatformen tillod overlappende fordelingsregel hvis der var præcis 2 dækkende regler og KLE facet var ens.
Løsning: Verification af fordelingsregler er blevet opdateret til at ikke tillade overlappende fordelingsregler ved samme CVR, KLE facet og KLE emne.
KSP-3108
ITD-INC0112789 - SF1590_D - Problemer med at betale faktura i Cicero
Beskrivelse: Ved validering af antal elementer i kvittering fra Anvdersystem blev der ikke taget højde for ZAKTIV flag i faktura fra KMD Opus.
Løsning: Valideringen af kvittering ser nu borte fra elementer som ikke er markeret med ZAKTIV flag.
KSP-3175
ITD-INC0115433 - SF6002 - Duplikeret linje i CPR-abonnementsfil
Beskrivelse: Kommunaleforhold rekorder blev overskrevet når initial-load filer blev genereret.
Løsning: En fejl i data modellen i koden blev rettet.
KSP-3203
ITD-INC0118721 - SF1520 - Mismatch i kontrakter for Hændelser og Person stamdata i forhold til CPR data
Beskrivelse: Svaret fra Person stamdata SF1520 overholdte ikke kontrakten i forhold til typen personRelationType. Denne type er et choice, så der enten returneres et personnummer eller navn og fødselsdag, hvis personnummeret ikke findes. Før rettelsen blev alle tre felter returneret uanset om personnummeret manglede.
Løsning: Svaret indeholder nu enten et personnummer eller navn og fødselsdag, hvis personnummeret ikke findes
KSP-3256
ITD-INC0118461 - SF1600 - Fejldmeddelelse ved Kald med størrelse over 10MB
Beskrivelse: Fejlbeskeden for MessageTooLarge ved kald større end 10MB stemte ikke overens med fejlkode dokumentationen. Dokumentationen sagde tidligere: "The incoming request exceeded the maximum size allowed for a web service on Serviceplatformen." Nu siger den: "The request was larger than 10000000 bytes and therefore rejected."
Løsning: Dokumentationen for fejlkoden MessageTooLarge er opdateret så der er overensstemmelse mellem fejlbeskeden og dokumentationen.
KSP-3299
ITD-INC0119460 - SF2860 - Terminalservice datavideregivelse fungerer ikke som forventet mellem UDK og kommuner
Beskrivelse: Terminal service skal returnere UDK data når en kommune kalder Terminal service, og data for alle 98 kommuner når UDK kalder, men gør det omvendt.
Løsning: Terminal service er blevet ændret til at bruge et almindeligt token, i stedet for et ”OnBehalfOf” token.

Ver. SP2019-2 - 2019-02-10

Ændringer

KOMBIT-ID:357: CCR0449 Gennemstilling til KOSDY 3.0
Der udstilles nye KOSDY services i version 5 som laver gennemstilling til KOSDY 3.0. Under KOSDY hører SF1470, SF1490, SF1500 og SF1510.

Fejlrettelser

KSP-3056
ITD-INC0099370 - SF2900 - Manglende DigitalPostMeddelelsesID i request
Beskrivelse: Serviceplatformen manglede generering af DigitalPostMeddelesesID i tilfælde af aflevering til DigitalPost.
Løsning: Feltet genereres nu og tilføjes i tilfælde af aflevering til DigitalPost.
KSP-3178
ITD-RITM0094966 - SF1520 - CPR Opslag kan give inkorrekt bynavn
Beskrivelse: Bynavn optræder forkert i søgeresultater for nogle borger. Det skyldes at vejregistret kun dækker en del af de bynavne der findes og at Serviceplatformen i dette tilfælde (i nogle scenarier) vil bruge navnet af den tætteste by.
Løsning: Serviceplatformen undlader at sætte et by navn hvis der ikke findes data for det. Det har den konsekvens at man som bruger ofte ikke vil få udfyldt feltet bynavn, da det korrekte data ikke er tilgængelig.
KSP-3176
ITD-RITM0095017 - SF1530 - Manglende unescape af specialkarakter i CVR kald
Beskrivelse: For nogle felter manglede der unescaping af specialkarakter i svaret fra kilden, hvilket resulterede i doubelt-escaped karaktere i svar fra CVR opslag.
Løsning: Tilføjet unescaping af specialkarakter fra kildens response. Notér dog at specialkarakter stadig vil være escaped, da dette kræves for at være validt XML.
KSP-3214
ITD-INC0117572 - SF1411_E - KMDHelbredsprocent - Manglende validering på HsagsaktoerReferenceId
Beskrivelse: Serviceplatformen havde ikke fyldesgørende validering af HsagsaktoerReferenceId i beskeder modtaget fra KMDHelbredsprocent.
Løsning: Tilføjet validering af at CVR-nummer i feltet er 8-ciferet værdi.
KSP-3272
ITD-RITM0098290 - SF1530 - Søgning på virksomhedsnavn med & tegn fejler
Beskrivelse: Serviceplatformen havde ikke korrekt encodning af navne parameter til søgning på Datafordeleren.
Løsning: Løsning: Der er blevet tilføjet HTML escaping og URL encodning af søgeparameter. Bemærk: For anvendere er det derfor vigtigt at de selv ikke foretager sig nogen encodning af søgeparameter.

Ver. SP2019-1.2 - 2019-01-25

Fejlrettelser

KSP-3261
ITD-RITM0097909 - initialload filnavne ændret efter rework of cpr delta job
Beskrivelse: Initialload filnavne leveret af Serviceplatformen er ændret ved en fejl.
Løsning: Initialload filnavne er ændret tilbage til den gamle format.

Ver. SP2019-1.1 - 2019-01-16

Fejlrettelser

KSP-3216
ITD-INC0116903 - SF1530 - Giving negative value in response -
Beskrivelse: Følgende krævede typer i svaret fra CVR Online servicen, version 1.1 og 2.1, er sat til en fast værdi, fordi de ikke leveres af Datafordeleren. De faste værdier overholdte ikke schema definitionen.
Løsning: De faste værdier er ændret så de overholder schema definitionen og er sat til følgende: Konsekvenser for CVR Online ved brug af Datafordeleren som kildesystem kan findes på i NOT1179 på ShareKomm under SF1530. Link til ShareKomm her. NOT1179 er opdateret med ændringerne til de faste værdier.

Ver. SP2019-1 - 2019-01-13

Fejlrettelser

KSP-2811
ITD-RITM0077478 - SF2900 Fordelingskomponenten - Kvitteringstype viser Forretning for FordelingsobjektAfsendResponse
Beskrivelse: Ifm. afsendelse af et fordelingsobjekt indeholdt det synkront returnerede kvittering Kvitteringstypen "Forretning", hvilket i denne del af flow burde være en kvittering af typen "Teknisk"
Løsning: Kvitteringstypen er ændret i denne del af flow til at være at typen ”Teknisk”
KSP-3107
ITD-RITM0091533 I filen PersonBaseDataExtendedServiceTypes.xsd, der er en del af SF1520, står der: “Fields tilmeldtNemsms (false) and tilmeldtDigitalpost (true) is currently stubbed”
Beskrivelse: Filen PersonBaseDataExtendedServiceTypes.xsd indeholder en kommentar med forældet og ikke-gyldig information relateret til NemSMS og Digital Post
Løsning: Filen PersonBaseDataExtendedServiceTypes.xsd er opdateret og indeholder ikke længere sætningen: “Fields tilmeldtNemsms (false) and tilmeldtDigitalpost (true) is currently stubbed”.

Ver. SP2018-10 - 2018-12-10

Ændringer

KOMBIT-ID:083: CCR0405 Fejl i Beskedkuvert for ”Digital Post tilmelding” [MPB]
Beskederne sendt igennem Beskedfordeleren som omhandler tilmeldingsstatus til Digital Post bliver opdateret til at indholde alle kommuner i tilladt modtager. Dette giver mulighed for at beskederne kan hentes på vegne af alle kommuner, hvis anvenderen har en serviceaftale som tillader dette.
KOMBIT-ID:288: CCR0410 SF2860 [Social Pension - kommune]
Version 4 af snitfladen SF2860 (TerminalAdgang) opdateres til at kunne konfigurere den tilladte alder for data igennem dataafgrænsninger på serviceaftalen. Hvis man som anvender skal bruge adgang til data som er mere end 3 måneder gammelt, skal man ansøge om ny serviceaftale med den nye TerminaladgangsRestrictionRole tilknyttet, og angive antal måneder man ønsker adgang til (imellem 1 og 6).
KOMBIT-ID:330: CCR0432 CVR-Online imod datafordeleren
Version 1 og 2 af snitfladen SF1530 CVR Online 3.0 opdateres til henholdsvis version 1.1 og 2.1, der bruger Datafordeleren som kildesystem, når Serviceplatformen henter CVR oplysninger. Servicen kan stadig bruges som før, men nogen parametre til servicen kan ikke længere anvendes. Derudover er noget data ikke længere tilgængeligt i svaret fra servicen, da det ikke findes på Datafordeleren. Konsekvenser for CVR Online ved brug af Datafordeleren som kildesystem kan findes på i NOT1179 på ShareKomm under SF1530. Link til ShareKomm her.
KOMBIT-ID:888: CCR0476 SF0770_B - Fejl - Ophør af abonnementudsendelse af skattekort på stub i exttest [JJN]
For SF0770_B er der implementeret en stub til EXTTEST, som sørger for at der bliver genreret skattekort til anvender i tilfælde af bestilt fiktive data. Stubben bliver hermed opdateret ikke at sende skattekort i tilfældet af at abonnementet ophøres.

Fejlrettelser

KSP-2893
ITD-RITM0088458 - Usendte CPR-hændelser for to grønlandske kommuner
Beskrivelse: Beskeder som skulle distribueres igennem Beskedfordeleren kunne ikke sendes for de to nye grøndlandske kommuner oprettet januar 2018.
Løsning: De to nye kommuner er blevet konfigureret til at sende til beskeder til Frederikshavn kommune.
KSP-2908
ITD-RITM0088661 - Beskedfordeler ModtagBesked: fejl i cpr hændelse data
Beskrivelse: Beskeder omkring CPR hændelser udsendt igennem Beskedfordeleren indeholdte invalid XML.
Løsning: Rodelementet i beskeddata for CPR hændelser beskeder har fået tilføjet prefix på namespace.
KSP-2946
ITD-RITM0083622 - SP fjerner dato fra CPR-services hvis tidspunktet ikke er validt (SF1520 - Person stamdata, udvidet)
Beskrivelse: Serviceplatformen undlod at sende dato tid med i response for SF1520 i tilfælde af invalid dato tid i forhold til sommer- vintertidsskifte.
Løsning: Serviceplatformen har indført midlertidig løsning indtil invalid CPR data tilrettes. Serviceplatformen retter de invalide datoer, såfremt de ligger inden for den ikke-eksisterende time ved sommer- vintertidsskifte.
KSP-3045
ITD-INC0105695 - SF 2860 - Terminalservice - Kan ikke lave søgninger på bevillinger
Beskrivelse: Serviceplatformen transformerede request forkert, hvis anvenders request ikke indeholdte SoegOekonomiskEffektueringIndeks.
Løsning: Transformationen fra Serviceplatformen er blevet rettet til at lave validt request.

Ver. SP2018-9 - 2018-11-12

Ændringer

KOMBIT-ID:267: CCR0398 - SF1690_v2 - Felter ændres til mandatory [KY]
Snitfladerne SF1690 og SF1780 opdateres i version 1 og 2, således at nogle valgfrie felter i requests bliver gjort obligatoriske.
KOMBIT-ID:349: CCR0361 SF1411_E Besked om helbredsprocent [KY, Social Pension]
Der udgives en ny snitflade SF1411_E. Denne integration har til formål at sende beskeder med ændringer i en given persons kommunale pensionssag, herunder oplysninger om: helbredskort bevilges, helbredskort/billing stoppes, personlig helbredsporcen og sygesikringsgruppe.
KOMBIT-ID:350: CCR0446 CPR hændelse for beskyttet adresse [DUBU]
Der tilføjes en ny CPR hændelse vedrørende beskyttet adresse, som udsendes igennem Beskedfordeleren.

Fejlrettelser

KSP-1812
TDCH-INC0038138: JC Kontanthjaelp (SF1780) - integrationsbeskrivelse og kontraktpakke uoverensstemmelser
Beskrivelse: Uoverensstemmelse imellem integrationsbeskrivelse og kontraktpakken for SF1780. Nogle felter var markeret valgfrie i kontraktpakken, men burde være obligatoriske som beskrevet i integrationsbeskrivelsen.
Løsning: Felter er blevet obligatoriske. Er blevet løst under CCR0398.
KSP-2836
ITD-INC0099370 - Fordelingskomponenten (SF2900) - Forkert Kvitteringstype for Digital post
Beskrivelse: Ved fordeling til Digital post er kvitteringstype sat til "Teknisk" men bør være "Digital post" i FordelingsobjektAfsendResponse.
Løsning: SF2900 er blevet opdateret til at ændre kvitteringstype hvis modtagersystemet er Digital post.
KSP-2918
Serviceplatformen returnerer svar uden komplette Hovedoplysninger
Beskrivelse: Ifm. returning af svar for contract-first services, returnerede Serviceplatformen response fra kildesystemet uden en obligatorisk HovedOplysningerSvar.
Løsning: Dette er rettet, så Serviceplatformen returnerer en fejl med fejlkode SourceSystemError i dette scenarie.

STS-Admin ændring

Ingen ændringer til STS-Admin indeholdt i dette release.

STS-Admin fejlrettelser

KSP-2864
ITD-INC0100526 Oprettelsesdato for manuelle opgaver 2 timer ved siden af.
Beskrivelse: Oprettelsesdatoen for en manuel opgave er sat til 2 timer i fremtiden.
Løsning: Oprettelsesdatoen bliver nu sat til den korrekte oprettelses dato.
KSP-2943
ITD-INC0104892 - Rollenavne vises ikke når man kopierer en serviceaftale
Beskrivelse: Rollenavne bliver ikke vist når en serviceaftale kopieres
Løsning: Rollenavne bliver nu vist ved kopiering af en serviceaftale
KSP-2536
Anvendersystem-rapport har x rækker for en service med x tilknyttede roller
Anvendersystem-rapport har duplikerede rækker for hver service
Beskrivelse: Anvendersystem-rapport kan have duplikerede rækker. F.eks. hvis en service havde x tilknyttede roller, så ville rækken fremkomme x gange.
Løsning: Anvendersystem-rapport genereres nu uden duplikerede rækker.
KSP-2712
ITD-RITM0072649 - Dataafgrænsningstyper fejlagtigt markeret obligatorisk i list view
Beskrivelse: Data afgrænsnings type bliver markeret som obligatorisk, selvom den ikke er obligatorisk.
Løsning: Data afgrænsnings type bliver nu kun markeret som obligatorisk i listen, hvis den er obligatorisk.

Ver. SP2018-8 - 2018-10-08

Ændringer

KOMBIT-ID:236: CCR0406 SF0785_01_v1 KommunaleYdelserOverskydendeskatHentService [KY]
Der udgives en ny snitflade SF075. Denne integration har til formål at modtage overskydende skat for en given personkreds fra SKAT.
KOMBIT-ID:236: CCR0407 SF0786_01-v1 KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHenService [KY]
Der udgives en ny snitflade SF076. Denne integration har til formål at modtage advisering om ændringer i årsopgørelser for en given personkreds fra SKAT.

Fejlrettelser

KSP-2463
ITD-INC0078180 - SF2900: Bad error msg when reusing filename
Beskrivelse: Hvis en bruger sender en fil til en modtager der har en fil med samme navn i sin IN mappe, modtages en fejlmeddelelse der ikke er specifik nok.
Løsning: Situationen resulterer nu en mere beskrivende fejlmeddelelse.
KSP-2641
Improper handling of missing HovedOplysningerSvar in case of valid response
Beskrivelse: Ifm. returning af svar for contract-first services returnerede Serviceplatformen HovedOplysningerSvar uden at sikre et korrekt transaktionsspor. F.eks. ved manglende TransaktionsId og/eller TransaktionsTid eller forkerte værdier.
Løsning: Dette er nu rettet så contract-first services returnere samme værdier for TransaktionsId og TransaktionsTid som kalder benyttede. Såfremt kildesystemets værdier er forkerte, returneres disse som en Advis.
KSP-2671
ITD-INC0088599 - SF1570: Adgangsformålstypekode mangler i kontrakt
Beskrivelse: Web service kontrakten til SF1570 manglede elementet "adgangsformåltypekode".
Løsning: Kontrakten er nu blevet opdateret med det nævnte element.
KSP-2859
ITD-INC0099496 - SF1590_B_01 ModtagDebitorregistreringStraksleverance version 3 Error sending correct request to sourcesystem
Beskrivelse: HovedOplysninger elementet blev ikke videresendt uændret til kildesystemet for contract-first services, hvorfor Rute elementet manglede.
Løsning: HovedOplysninger elementet videresendes nu korrekt til kildesystemer for contract-first services.

STS-Admin ændring

Ingen ændringer til STS-Admin indeholdt i dette release.

STS-Admin fejlrettelser

KSP-2540
ITD-INC0077824 - Fejl i STS adm (serviceaftale-wizard)
Beskrivelse: Hvis man vælger vidergivelse af data og går videre, og derefter går tilbage og vælger om, vil det nye valg ikke slå igennem i resten af wizard'en.
Løsning: Systemet understøtter nu at man kan gå tilbage og foretage et andet valg i den pågældende boks.
KSP-2819
ITD-INC0098511 - Ikke muligt at oprette Jobfunktionsroller i STS Admin der starter med tal i EntityId
Beskrivelse: Systemet afviser at oprette jobfunktionsroller der starter med tal.
Løsning: Det er nu muligt at oprette jobfunktionsroller der starter med tal.

Ver. SP2018-7 - 2018-09-10

Ændringer

Ingen ændringer til Serviceplatformen indeholdt i dette release.

Fejlrettelser

KSP-2638
KSP-2638 - Thrown exception in FaultToHovedoplysningerSvarOutInterceptor
Beskrivelse: Ifm. svar indeholdende HovedOplysningerSvar blev der i et fejlscenarie kastet en Exception hvilket medførte et uhensigtsmæssigt svar.
Løsning: Fejlscenariet håndteres nu korrekt og kommunikeres tilbage vha. HovedOplysnignerSvar elementet.
KSP-2700
ITD-INC0091413 KDIAVT-1134: SAPA´s afprøvning af SP´s BF beskeder om AES arbejdsskade hændelser
Beskrivelse: Beskeder sendt til Beskedfordeleren blev markeret som værende encoded med ISO-8859-1, men blev encoded med UTF-8.
Løsning: Serviceplatformens integration til Beskedfordeleren er nu konsistent med at håndtere beskeder som UTF-8.
KSP-2709
ITD-INC0091955 Produktion - SF1520 - Søgning med "-" i efternavn
Beskrivelse: Det har indtil nu ikke været muligt at fremsøge personer med bindestreg "-" indeholdt i navnet.
Løsning: Mulighed for at søge på navne indeholdende bindestreg er tilføjet.
KSP-2722
ITD-INC0092667 - Uventet struktur
Beskrivelse: For servicen SF1520_EP_CPR2 (PersonBaseDataExtended v2, v3 og v4) blev skemadefinitionen for felter af typen usikkerhedDatoType ikke overholdt.
Løsning: Felter af typen usikkerhedDatoType vil ikke længere blive tilføjet tomme, såfremt en slutdato ikke findes.

STS-Admin ændring

Ingen ændringer til STS-Admin indeholdt i dette release.

STS-Admin fejlrettelser

KSP-2604
ITD-RITM0061308 - Anmodning om serviceaftale (notifikation)
Beskrivelse: Mindre rettelser til notifikationer vedr. godkendelse af serviceaftaler, der sendes ved anmodning.
Løsning: Tilføjet miljøangivelse så det er angivet hvorvidt notifikationen omhandler prod eller exttest. Derudover er der fjernet et overflødigt "og" hvis notifikationen kun omhandler én part.
KSP-2786
KSP-2786 - Endpoint svarer forkert på ny snitflade på STS Administrationsmodul
Beskrivelse: Det udstilte xapi svarede ikke korrekt på efterspørgsler på jobfunktionsroller/brugervendtesystemer.
Løsning: Brugervendte IT-systemer returneres nu også ifm. kald til API'et.

Ver. SP2018-6 - 2018-08-26

Ændringer

KOMBIT-ID:119: CCR0302 Beskedfordeler med Dynamisk svarkø i PROD [Drift]
Opdatering af Beskedfordeler integrationen for at forbedre performance og fjerne afhængigheder imellem beskeder for forskellige integrationer.
KOMBIT-ID:150: CCR0385 Stubbe til LoadTest af SF1500, SF1510, SF1520, SF1570 og SF1600 [Drift, kvalitet]
Oprettelse af teststubbe for SF1500, SF1510, SF1520, SF1570 og SF1600 med henblik på at kunne lave performance tests af disse integrationer.
KOMBIT-ID:266: CCR0390 - SF2900 - Importering af fordelingsregler [MPB]
Udvidelse af SF2900 Fordelingskompenenten, som gør det muligt at importere fordelingsregler ved at uploade fordelingsregler i excel format på Serviceplatformen.
KOMBIT-ID:261: CCR0401 - Ændring til SF0830 [SAPA]
Opdatering af Praksys replikaet til indeholde flere informationer omkring borgerens lægepraksis. Oprettelse af version 3 service for SF0830, som gør det muligt at hente de nye informationer for borgerens lægepraksis: post distrikt, telefonnummer, email og hjemmeside for lægepraksisen.
KOMBIT-ID:291: CCR0413 SF2900 [MPB]
Opdatering af SF2900 Fordelingskompenenten, som ændrer konfigurationen for registrering af endpoint til at være ét per system, og ikke ét per routningsregel.

Fejlrettelser

KSP-2398
ITD-INC0075001 - SF2900 Fordelingskomponenten GUI til fordelingsregler - Sortering af Å i kolonne Titel
Beskrivelse: Titler på fordelingsregler for SF2900 bliver ikke sorteret korrekt hvis de indeholder Å i titlen.
Løsning: Sortering fungerer nu korrekt for titler med Å.
KSP-2361
CCR0222 - CXF errors are communicated without LBSB
Beskrivelse: CXF fejl blev kommunikeret uden LBSB i responset.
Løsning: CXF fejl bliver nu korrekt kommunikeret med LBSB.
KSP-2400
ITD-INC0074992 - SF2900 Fordelingskomponenten GUI til fordelingsregler - Systemoplysninger er ikke synlige hvis bruger har scrollet ned i listen
Beskrivelse: Ved oversigt over fordelingsregler for SF2900, blev systemoplysninger altid vist i toppen.
Løsning: Oversigten er nu opdateret så systemoplysninger følger med routningsreglen.
KSP-2401
ITD-INC0075174 - SF2900 Fordelingskomponenten GUI til fordelingsregler - Ingen validering på flere tal i gyldig fra og til
Beskrivelse: Gyldig til og fra i routningsregler for SF2900 var ikke valideret korrekt.
Løsning: Gyldig til og fra dato i routningsregler bliver nu valideret til at være gyldig format af DD/MM/ÅÅÅÅ.
KSP-2404
ITD-INC0071832 - SF2900 Fordelingskomponent - ikke korrekt Teknisk kvittering modtages af afsendersystem
Beskrivelse: SF2900 sendte ikke korrekt teknisk kvittering til afsendersystem på modtagelse hos modtagersystem
Løsning: Der bliver nu returneret teknisk kvitteringstype med MODTAGET valideringskode ved korrekt modtagelse hos modtagersystemet.
KSP-2411
ITD-INC0072425 - VS: SF2900 Fordelingskomponenten - routingregler med Wildcards virker ikke ved facet overlap
Beskrivelse: SF2900 avendte ikke Wildcards korrekt ved overlap på facet
Løsning: Der bliver nu korrekt anvendt wildcard regler.
KSP-2463
ITD-INC0078180 - SF2900: Bad error msg when reusing filename
Beskrivelse: Ved genbrug af filnavn under SFTP indlevering til SF2900, blev en uhensigtsmæssig fejlbesked brugt.
Løsning: Fejlhåndteringen er blevet opdateret til at give en mere beskrivende fejlbesked.
KSP-2565
ITD-INC0082321 - Fejl i brugergrænseflade
Beskrivelse: Der er brug for at kunne gemme længere tekster på headertitler på Serviceplatformens GUI.
Løsning: Det er nu muligt at få gemte header titler vist på Serviceplatformens GUI.
KSP-2582
ITD-INC0079641 - SF2900: Fejl i FordelingsmodtagerValiderRequest
Beskrivelse: Der returneres "false" hvis modtagersystem har flere rutningsregler for en kommune.
Løsning: Der bliver nu returneret "true", hvis der findes mindst én rutningsregel hos modtagersystemet for en kommune.
KSP-2634
ITD-INC0083581 - Nyborg Bibliotek- Har problemer med betaling af faktura i Cicero
Beskrivelse: Det er ikke muligt at indsende fakture med "%" tegn i navnet, da det bliver afvist af Serviceplatformen.
Løsning: Det er nu muligt at anvende "%" tegn i navn på faktura til Serviceplatformen.
KSP-2639
KSP-2639 - Missing Identifikation type in contract package
Beskrivelse: Identifkiation XSD mangler fra kontraktpakker for services som anvender Contract First.
Løsning: Identifikation XSD er nu tilføjet til kontraktpakker som gør brug af Contract First.
KSP-2715
KSP-2715 - DP replica NemSMS indlæsning fejler
Beskrivelse: Efter modtagelse af både EBoks og NemSMS filer, kunne NemSMS filer ikke blive indlæst.
Løsning: Jobbet som opdaterer Digitalpost replica håndterer nu både EBoks og NemSMS filer.

STS-Admin ændring

CCR0414 STS Admin - Changes to the service enabling contract

STS-Admin fejlrettelser

KSP-2683
KSP-2683 - STS Admin corrupts SAML document signatures containing danish letters
Beskrivelse: SAML dokumenter signaturer bliver lavet korrupte hvis de indeholder danske bogstaver.
Løsning: STS Admin kan nu håndtere danske bogstaver i SAML dokument signaturer.
KSP-2587
ITD-INC0083415 - Kan ikke slette dataafgrænsningstyper i STS Administrationsmodul
Beskrivelse: Bruger får uhensigtsmæssig fejl ved forsøg på sletning af dataafgrænsningstype.
Løsning: Validering af dataafgrænsningstype er tilføjet og beskrivende fejlmeddelse returneres.
KSP-2713
KSP-2713 - STS Admin - Anvendersystem->SFTP mangler hjælpetekst
Beskrivelse: Der mangler hjælpetekst til SFTP under IT-System/Anvendersystem.
Løsning: Hjælpetekst er tilføjet.

Ver. SP2018-5.4 - 2018-07-06

Ændringer

KSPDEV-7318
Performance issues in CPR Subscription service
I forbindelse med øget benyttelse af CPR Abonnement servicen (SF6002) opstod et behov for optimering af logikken til fjernelse og tilføjelse af personnumre.

Ver. SP2018-5.2 - 2018-06-21

Fejlrettelser

KSP-2668
ITD-INC0088262 - SF0770_B Sumkvittering ikke modtaget
Beskrivelse: SF0770_B Sumkvittering sendes ikke retur til Kombit, da vi har fejl i parseren for Sumkvitteringer.
Løsning: Parseren for Sumkvitteringer er blevet rettet.

Ver. SP2018-5.1 - 2018-06-17

Ændringer

KOMBIT-ID:320: CCR0427 SF0770_B tilretning [KY,KSD]
Uddataformat modtages i den nuværende specifikation som et antal MQ blokke, som sammenkædes til en Sumkvittering eller fejladvisering meddelelse. Formatet af disse meddelelser er ændret, og dette betyder at fortolkningen skal ændres.
KSP-2645 Nemlog-in change from SHA-1 to SHA-256
Nemlogin bliver opdateret til at bruge SHA-256. Denne opgave er til for at Serviceplatformen understøtter dette.

Fejlrettelser

KSP-2617
ITD-INC0085611 Line numbers in Fejladvis from SKAT SF0770_B
Beskrivelse: I fejladvisering for SF0770_B blev der tilføjet linienummer for hver record, hvilket var imod specificering.
Løsning: Foranstilt linienummer er blevet fjernet.
KSP-2640
SF1590_B_01_V3 is missing error annotations
Beskrivelse: Med SP2018-5 blev SF1590_B_01_V3 releaset uden fejlkoder på Serviceplatformens servicekatalog.
Løsning: Fejlkoderne er blevet tilføjer og kan findes i servicekataloget.

Ver. SP2018-5.0.1 - 2018-06-13

Fejlrettelser

KSP-2647
ITD-INC0087205 - Problemer med ny aftale godkendt på STS-administrationsmodul
Beskrivelse: Manglende deployment af module på app servere i Exttest og PROD
Løsning: Modul deployes på app servere og grants er tilrettet databaserne i Exttest og PROD.

Ver. SP2018-5 - 2018-06-10

Ændringer

KOMBIT-ID:106: CCR0222 SF1590_B_V3 ØiR - Afsend debitorregistrering til ØiR (Debitor) v.3 [KY, E&E,...]
Udvidelse af ØiR komponenten på serviceplatformen for snitfladen debitor (SF1590_B_IF01) med en version 3 der understøtter rammeværket for contract-first. Etablering af en generel funktionalitet for understøttelse af rammeværket for contract-first.
KOMBIT-ID:281: CCR0393 - SF1590_B_v3 - unik referencenøgle [KY, KSD, YR]
Sortiment tilrettes, så det kommer til at indeholde en unik referencenøgle pr. registrering i sortimentet SF1590_B_V3 tilrettes, så søgeoperationer udvides med angivelse af både den unikke referencenøgle og identifikation fra klassifikation Vejledning i brug af sortiment ift. SF1590_A (*) og SF1590_B justeres til tilsvarende. Der etableres en overgangsordning, så KSD og YR i en periode kan fortsætte hidtidig praksis. Det er muligt grundet deres meget simple anvendelse af integrationerne.

Fejlrettelser

KSP-2382
ITD-INC0064535 - Fejl i forhold til implementering af CCR 0338
Beskrivelse: Efter oprettelse af serviceaftale på københavns kommune, hvor de anvender print - service aftale UUID: 4fc83bfb-f4b0-4f3a-8a4a-d7165e70f789, kan denne ikke findes i forbrugsoversigten på STS Admin
Løsning: Oprettede serviceaftaler kan nu findes i STS Admin
KSP-2397
ITD-INC0075005 - SF2900 Fordelingskomponenten GUI til fordelingsregler - ved redigering er knapper inaktive ved første klik
Beskrivelse: Ved redigering af fordelingsregel skal man trykke to gange på knapperne "Ok", "Annuller", "kryds" før ændringerne gemmes eller annulleres.
Løsning: Knapperne er nu aktive ved første klik
KSP-2399
ITD-INC0075006 - SF2900 Fordelingskomponenten GUI til fordelingsregler - Når man gemmer dirigeres man til side 1 og sortering bliver resat
Beskrivelse: Når man gemmer en ændring til fordelingsregler, bliver man dirigeret retur til side 1 og sortering bliver nulstillet
Løsning: Når man gemmer en ændring til fordelingsregler, bliver man ikke længere dirigeret til side 1, og sortering bliver ikke nulstillet
KSP-2455
ITD-INC0077811 - fejl i søgning på administrationsmodul Find services
Beskrivelse: Når der vælges dataområde i SP administrationsmodulet, sker der ingen filtrering
Løsning: Der sker nu en filtrering, når man vælger dataområde i SP administrationsmodulet
KSP-2515
Wrong timestamp format for GyldigFra on printstatus BF messages - ITD-INC0081131
Beskrivelse: Værdien i Gyldighedfra i PrintStatus beskeden blev indsat fra et Base64 element uden at blive formateret til Zulu tid, dette passer ikke overens med formatet angivet i SF0770_E og i henhold til anvendernes forventninger. Fejlen er blevet genoprettet efter SP2018-4
Løsning: Værdien i Gyldighedfra-TidsstempelDatoTid "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmmmmm" er blevet formateret fra format YYYY-MM-DDTHH:MM:SS:mmmm til format YYYY-MM-DDTHH:MM:SS:mmmmZ. Altså fra almindeligt tidsformat til Zulu tid (UTC).
KSP-2535
ITD-INC0081355 - Email to administrator fails
Beskrivelse: Vedrørende SP Administrationsmodul, Når en ikke-eksisterende bruger forsøger at bruge "Email til administrator" fejler den
Løsning: "Email til administrator" fejler ikke længere hvis man forsøger at bruge den som ikke-eksisterende bruger
KSP-2577
Wrong error code format for errors returned in SF0770_B SFTP job
Beskrivelse: Datoer i parksys bliver formateret med det forkerte format: "YYYYMMdd".
Løsning: Formatet for datoerne er nu rettet til "yyyyMMdd"
KSP-2579
Fjern Print Status - Null pointer in prod
Beskrivelse: Vedrørende SF1600 - Fjern Print Status fejler i produktion med en null-pointer, når et bestemt sysID bruges mod Straalfors
Løsning: Der er blevet tilføjet mere logning, såfremt dette ikke er løst

Ver. SP2018-4 - 2018-05-13

Ændringer

KSP-2468
Tilpasninger relateret til håndtering af Liberty Basic SOAP Binding ved kald til kildesystem mod alle versioner af Klassifikation (SF1510 version 2, 3 og 4), Organisation (SF1500 version 2, 3 og 4), Sag og Dokument (SF1470 version 2 og 3) samt Ydelse (SF1490 version 2 og 3), er implementeret som muliggør succesfulde kald gennem Serviceplatformen.
CCR0396 SF1500 og SF1510 - ny version 4 af Støttesystemerne Klassifikation og Organisation
Seneste version af Støttesystemerne Klassifikation og Organisation (SF1510 og SF1500) udgives på Serviceplatformen som version 4.
CCR0380 SF0770_B - Test med fiktive CPR-numre [KSD, KY]
Denne opgave har til formål at muliggøre test af SF0770_B integrationen i EXTTEST uden at der bliver sendt rigtige CPR numre igennem Serviceplatformen.
CCR0412 SF1470 og SF1490 - ny version 4 af Støttesystemerne Sags- & Dokumentindeks og Ydelsesindeks
Seneste version af Støttesystemerne Sags- & Dokumentindeks og Ydelsesindeks (SF1470 og SF1490) udgives på Serviceplatformen som version 4.

Fejlrettelser

KSP-2454
ITD-RITM0058272 - SF0770_B - Base64 Encoding problem
Beskrivelse: Ved brug af SFTP til uploading af filer for SF0770_B, har det været forventet at filerne er Base64-encoded. Dette er ikke i overensstemmelse med specifikationen for snitfladen.
Løsning: Snitfladen vil nu kun forvente at requests fra webservicen er Base64-encoded, hvorimod filer uploadet via SFTP ikke er.
KSP-2471
ITD-INC0078210 - SF0770_B indberetninger with same hovedindberetningsID cannot be delivered
Beskrivelse: Implementeringen af SF0770_B understøttede kun at have en instans med samme HovedIndberetningID og type i databasen.
Løsning: Implementeringen understøtter nu mere end et tilfælde af felterne og returnere de nyeste værdier.
KSP-2347
It is not possible to provision a service agreement from STS Admin containing services marked as disabled on SP
Beskrivelse: Serviceaftaler til services på Serviceplatformen markeret som ’disabled’ har vist sig ikke at kunne provisioneres fra STS Admin
Løsning: Serviceaftaler markeret som ’disabled’ på Serviceplatformen kan nu provisioneres fra STS Admin.
KSP-2489
ITD-INC0077456 Encoding error on Praksys
Beskrivelse: Praksys implementeringen understøtter ikke de ISO-8898-1 encoded filtyper A22 og B22 i prod, men kun de UTF-8 encoded filer i Exttest.
Løsning: ISO-8898-1 er nu det gældende format. A22- og B22-filtyperne i exttest er ændret til ISO-8898-1 formatet.
KSP-2472
ITD-INC0078211 - SF0770_B Mapning tabel mqskat_reciepient_mapping is not correct
Beskrivelse: Mapning i tabel mqskat_reciepient_mapping er forkert. Tabel mqskat_reciepient_mapping skal indeholde UUID for system ellers kan man ikke foretage rutning med dynamisk SFTP
Løsning: For at kunne udpege det anvendersystem, som skal modtage sumkvitteringer og fejladviseringer er der oprette en tabel, som indeholder et bogstav mellem A-Z og et system instans UUID. I en indberetningsfil fra et anvendersystem skal første bogstav matche, det der er oprette i tabellen, for at Serviceplatformen kan slå rutningsregel for dynamisk SFTP op, og rute modtagne Sumkvittering af fejladviseringer til det korrekte anvendersystem.
KSP-2473
ITD-INC0078212 - SF0770_B SE-number is not fetched Fejladvis and sumkvittering
Beskrivelse: HovedindberetningsID ser ud til at læses korrekt, men se-nr i sumkvitteringer første record 7111 læses ikke og SE-nr i fejl advisering i første forekomst af record 0002 og 0003 læse ikke. Dermed kan der ikke foretages korrekt routning til fagsystem gennem Dynamisk SFTP
Løsning: Serviceplatformen læser nu SE-nr fra både sumkvitteringer og fra fejl adviseringer til at leverer data til den korrekte myndighed.
KSP-2488
ITD-INC0078500 - SF0830 - Wrong data in Sygesikring Service
Beskrivelse: Datoer i parksys bliver formateret med det forkerte format: "YYYYMMdd".
Løsning: Formatet for datoerne er nu rettet til "yyyyMMdd"
KSP-2515
Wrong timestamp format for GyldigFra on printstatus BF messages - ITD-INC0081131
Beskrivelse: Værdien i Gyldighedfra i PrintStatus beskeden blev indsat fra et Base64 element uden at blive formateret til Zulu tid, dette passer ikke overens med formatet angivet i SF0770_E og i henhold til anvendernes forventninger.
Løsning: Værdien i Gyldighedfra-TidsstempelDatoTid "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmmmmm" er blevet formateret fra format YYYY-MM-DDTHH:MM:SS:mmmm til format YYYY-MM-DDTHH:MM:SS:mmmmZ. Altså fra almindeligt tidsformat til Zulu tid (UTC).

Ver. SP2018-3 - 2018-04-09

Fejlrettelser

KSP-2376
Mapper between distribution services fails
Beskrivelse: I nogle bestemte situationer hvor valgfrie dele af kald til til Fordelingskomponenten blev udladt, bliver kaldet ikke transformeret korrekt.
Løsning: Transformeringen kan nu håndtere at de valgfrie dele er udladt.
KSP-2396
ITD-INC0074526 - SF2900(KSU) Fejl i Routingregler / Non unique recipient
Beskrivelse: Hvis servicen er konfigureret med mere end én routing regel per endpoint, ville kald fejle.
Løsning: Servicen kan nu håndtere mere end én regel per endpoint.

Ver. SP2018-2 - 2018-03-11

Ny funktionalitet

CCR0355 Håndtering af timeout/fejl som følge af lange svartider fra 3. parter/kildesystemer
Det er i forbindelse med tidligere fejlindmeldelser blevet klart at der er et behov for at kunne indstille timeouts per kildesystem som Serviceplatformen integrere op imod, da disse overskredne timeouts opleves som fejl hos anvendersystemer. Dette er nu muliggjort med denne CCR.

Fejlrettelser

KSP-2091
ITD-INC0068931 - SF1600 Fejl hos eBoks
Beskrivelse: To database konfigurationer var årsag til at hhv. EBoks Print Status og Fjern Print Status fejlede.
Løsning: Database konfigurationerne er blevet rettet.
KSP-2252
ITD-INC0066900 Whitespaces are registered as null when editing organisational information
Beskrivelse: I forbindelse med redigering af organisationer i Serviceplatformens administrationsmodul oplevede man en fejl ved indsættelse af et tomt postnummer.
Løsning: Det er nu tilladt at redigering af en organisation resultere i et tomt postnummer.
KSP-2260
ITD-INC0067324 Beskeder for SF0770_E har en begrænsning på 1 GB
Beskrivelse: Servicen IndkomstAbonnementVedligehold, SF0770_E kan ikke håndtere beskeder større end 1 GB.
Løsning: SF0770_E er blevet opdateret hvorved det nu er muligt at håndtere beskeder større end 1 GB. (Der introduceres ikke ændringer til snitfladeinterface eller anvenderdokumentation).
KSP-2279
ITD-INC0068403 – SF1690 – Fejlrettelse I XSDer for KYKontanthjaelpTypes
Beskrivelse: I KYKontanthjaelpTypes.xsd i SF1690 står feltet TilbudTypeNavn som værende valgfrit, men ifølge snitfladebeskrivelsen bør denne være mandatory.
Løsning: Feltet TilbudTypeNavn er nu sat til at være obligatorisk i de udstillede kontrakter.
KSP-2295
ITD-INC0069508 SFTP - Overvågning jf. krav under ØiR
Beskrivelse: Overvågningen af SFTP foldere på Serviceplatformen har ikke korrekt håndteret eksalerende notifikation af filer med specielle regler for sletning. Notifikationer blev på korrekt vis sent ud, men sletningen blev altid udført på trods af en regel som specificerede andet.
Løsning: Overvågningen af SFTP folderne afventer nu på korrekt vis med at udføre sletningen i henhold til de specificered regler.

Ver. SP2018-1.2 - 2018-02-28

Fejlrettelse

KSP-2301
ITD-INC0069633 - SF6002 - CPR parsing crashes on bad timestamp
Beskrivelse: CPR Delta jobbet kunne ikke håndtere datoer som ikke eksisterede i forhold til sommer- og vintertids skifte.
Løsning: CPR Delta jobbet bruger nu en universal tidszone til at sammenligne og sortere historiske datoer, men beholder datoer i original tidszone.

Ver. SP2018-1.1 - 2018-02-18

Fejlrettelse

KSP-1775
SF1411_A og SF1411_B er udstillet som én service på SP
Beskrivelse: SF1411_A og SF1411_B blev fejlagtigt implementeret som én service på Serviceplatformen.
Løsning: Nye services til henholdsvis SF1411_A (OpslagsserviceSocialPension version 1) og SF1411_B (OpslagsserviceHelbredsprocent version 1), er blevet implementeret og udstillet på Serviceplatformen.
KSP-2261
ITD-INC0066342 - SF2900 - User cant create Routing rules, themselves
Beskrivelse: Brugergrænsefladeintegrationen for SF2900 (Fordelingskomponenten) tillader ikke at brugere kan oprette fordelingsregler for modtagersystemer. Dette skyldes en fejl i logikken for brugergrænsefladeintegrationen.
Løsning: Med ændringen vil det være muligt for brugere at oprette fordelingsregler for modtagersystemer.

Ver. SP2018-1 - 2018-02-11

Ny funktionalitet

CCR0384 SF1612 payload opdatering
I forbindelse med SF1612 bliver der sendt opdateringer omkring sygemelding igennem beskedfordeleren. Med CCR0128 har beskeddata'en været af type IllnessUpdateRegistrationType, men der ønskes med denne opdatering at dette bliver wrappet i en GetIllnessUpdatedResponseType.

Ændring

CCR0375 SF1690 - Rettelse af fejl i operationen SanktionAnmod (KY)
Beskrivelse: Der er fundet en fejl ifm. test af operationen SanktionAnmod. Det er kun muligt at sende én hændelse i strukturen SanktionAarsagHaendelsesStruktur. Det skal være muligt at sende en liste af hændelser. Dvs. kardinaliteten af SanktionAarsagHaendelsesStruktur skal ændres fra '1' til '..n' i integrationsbeskrivelsen og i XSD'erne, der er lavet af SSE. SSE har lavet den XSD, der skal udstilles af KY og den, der skal udstilles på SP.
Løsning: Med ændringen vil det være muligt at sende mere end en hændelse i strukturen.

Fejlrettelser

KSP-1868
ITD-INC043355 KY kontakthjælp har en fejl i namespace for Transport kvittering
Beskrivelse: Når man modtager en Transportkvittering fra kildesystemet, er indholdet ikke inkluderet i det svar der videresendes til anvenderen, dette skyldes at Transportkvittering er defineret i default namespace i stedet for i ky.dk namespace i XSD filen.
Løsning: KY KontakthjælpServiceMsg.xsd er tilrettet, så Transportkvittering nu er en del af Ky.dk namespace.
KSP-2150
ITD-INC0061847 SF2096 - Fejl i XSD filer CPR felt har type CVR
Beskrivelse: CPR felter er i XSD filerne sat til typen CVR.
Løsning: XSD filer og tilhørende kode er tilrettet, så CPR felter nu har type CPR og har længde 10 karakterer
KSP-2263
Fejl i OiS. Fejlen er løst i EXTTEST og løses med denne release i PROD
Beskrivelse: OiS Forward service har kunne fejl ved bestemte kald. Felen er rettet i EXTTEST men mangler i PROD
Løsning: Kald er tilrettet, så fejlen ikke længere kan genereres
KSP-2264
ITD-INC043355 SFTP oprydningsjob fejler da index er caseafhængig
Beskrivelse: Index på tabellen 'File' i services.sftp_files_cleanup, var sat til at være CaseSensitiv, så hvis filerne kun adskiller sig på navn, vil oprydningen fejle.
Løsning: Index er nu sat til at være CaseSensitiv, så det er muligt at have flere filer med samme navn, så længe de adskilles vha. store og små bogstaver

Ver. P2018-1.1 - 2018-02-01

Fejlrettelse

KSP-2260
ITD-INC0067324 Beskeder for SF0770_E har en begrænsning på 1 GB
Beskrivelse: Servicen IndkomstAbonnementVedligehold, SF0770_E kan ikke håndtere beskeder større end 1 GB.
Løsning: SF0770_E er blevet opdateret hvorved det nu er muligt at håndtere beskeder større end 1 GB. (Der introduceres ikke ændringer til snitfladeinterface eller anvenderdokumentation).

Ver. P2018-1 - 2018-01-21

Ny funktionalitet

CCR0198 Initielt load af CPR data - SF0830
Levering af CPR-master-load-filer til nye CPR-abonnementer tilføjes til Serviceplatformens CPR abonnement service.
CCR0248 CPR Abonnement Inaktive - SF0830
Serviceplatformens CPR abonnement service levere nu data om inaktive borgere.
CCR0353 SF1180 v2.2.2 opdatering
Serviceplatformen udstiller nu snitflade SF1180 version 2.2.2 gennem en ny webservice kaldet VedligeholdPersonAbonnementAarsopgoerelse Versionsnr. : 3.0.
CCR0354 Håndteringer af 3 (SAPA KAT A) SOLR ændringer (Tidligere leveret) - SF1520
Der kan nu sorteres på fuldenavn, standardadresse og standardadresse (BY) i CPRQuery servicen.
CCR0356 Håndtering af 4 (KAT B) SOLR ændringer (Tidligere leveret) - SF1520
Der kan nu sorteres på alle felter i CPRQuery servicen.
CCR0358 Håndtering af "fejlbesked 1015" på MQ (Tidligere leveret)
Serviceplatformen tilføjer håndtering af "fejlbesked '!'1015' " til MQ-integrationen SF0770_E. Der sendes således besked til anvenderne i tilfælde af at der ikke er udtræk til et abonnement.
CCR0365 SF0770_B - Dynamisk SFTP [KSD]
Håndtering af integrationsflows SF0770_B_IF01 og SF0770_B_IF02 er ændret fra SFTP Use Case 2 (styret overførsel) til SFTP Use Case 1 (simpel overførsel) med dynamisk routing.

Ændring

KSP-2109 SF1612 payload opdatering
Beskrivelse: Ved opdateringer omkring sygemeldinger, som sendes gennem beskedfordeleren, manglede wrapper elementet GetIllnessUpdatedResponseType som forventet hos modtager. Serviceplatformen sendte kun det indre element IllnessUpdateRegistrationType.
Løsning: Wrapper elementet GetIllnessUpdatedResponseType er nu tilføjet til payload når beskeder sendes til beskedfordeleren.

Fejrettelser

KSP-1314
Opret link på forsiden af SP Administrationsmodul til STS Admin
Beskrivelse: Serviceplatformen mangler link på hjemmesidens forside til at viderestille til det nye STS Administrationsmodul.
Løsning: Link er tilføjet til Serviceplatformens forside.
KSP-1765
TDCH-INC0034720 Fejlende requests under CPR Replica opdatering
Beskrivelse: Service kald til CPR service under opdatering af CPR replikaet kunne til tider fejle.
Løsning: Vi ændrer nu replika viewet, i stedet for at droppe det viste view og oprette et nyt baseret på den opdaterede replika tabel.
KSP-1833
TDCH-INC0039804 SFTP technical receipts does not contain SendersFileId on errors
Beskrivelse: Technical recipts blev ikke tilføjet SenderFilId, når SFTP trigger-filen er mangelfuld.
Løsning: SenderFilId tilføjes Technical recipts hvis muligt.
KSP-1876
TDCH-RITM0018788 AllowanceChange tæller ikke som InvoiceLine
Beskrivelse: Ved faktura behandling blev AllowanceCharge ikke talt som en InvoiceLine, hvilket resulterede i en OutOfBoundsException.
Løsning: AllowanceCharge bliver nu parset og tilføjet til InvoiceLines.
KSP-1882
Print forward med kanalvalg A genererer en uventet fejlmeddelelse - TDCH-INC0042070
Beskrivelse: Brugere har fået flg. fejlmeddelelse: CPR/CVR number could not be found in tilmelding replica.
Løsning: Fejlhåndteringen er ændret.
KSP-1892
PrintTilmelding: Missing decryption password
Beskrivelse: I Serviceplatformens database blev opdaget manglende encryption på et password til Serviceplatformens PrintTilmeldings service.
Løsning: Passwordet er tilføjet i databasen med encryption og decryption er tilføjes til servicen.
KSP-1894
ITD-INC0042705 Visning og navngivning på serviceplatformen
Beskrivelse: Nyeste services blev ikke vist rigtigt i adminstrationsmodulet under find service, hvis flere af de nye services havde samme navn og forskellig dataområde.
Løsning: Der sammenlignes overallServiceUUID for hver service version. Denne værdi gruppere forskellige versioner af samme service.
KSP-1944
ITD-INC0045481 ModtagDebitorregistreringStraksleverance kaster Internal Error
Beskrivelse: En Internal Error blev kastet hvis antallet af debitorregistreringer oversteg den tilladte mængde.
Løsning: En mere beskrivende fejl bliver nu kastet.
KSP-1977
ITD-INC0048820 Print Kanalvalg A DigitalPost sender til fysisk print
Beskrivelse: Kombinationen af Kanalvalg A og DigitalPost virkede ikke korrekt.
Løsning: Checket under Kanalvalg A, om personen eller virksomheden er tilmeldt digitalpost, er blevet mere robust.
KSP-1979
ITD-INC0046906 No timeout on REST calls
Beskrivelse: Manglende timeout på Serviceplatformens gå
Løsning: REST integrationen er ændret således timeout kan konfigureres på samme måde som SOAP kald.
KSP-2005
ITD-INC0050567 - BBR - Underlig fejl på SF1600
Beskrivelse: Anvender har modtaget fejlmeddelelse ved kald mod Serviceplatformens SF1600 "ARJUNA016053: Could not commit transaction”. Fejlen skyldtes fejlkonfiguration af Serviceplatformens HornetQ.
Løsning: Serviceplatformens HornetQ konfigurationer er blevet opdateret.
KSP-2035
Fejlrettelse: KSP-2035 – Certificate Report fejl.
Beskrivelse: Certificate Report jobbet fejler, hvis tjekket på et enkelt certifikat fejler.
Løsning: Jobbet er nu ændret til at rapporterer fejl, men selve jobbet fejler ikke hvis enkelte certifikat tjek fejler.
KSP-2036
Fejlrettelse: KSP-2036 – Fejlmelding angående manglende standardadresse i svar fra CPR Query servicen.
Beskrivelse: Standardadresse indgår ikke i svaret fra servicen. Kontrakten skal opdateres for at kunne indeholde dette element.
Løsning: SF1520 CPR Query servicen er opdateret til også at indeholde standardadresse i svaret fra servicen.
KSP-2072
ITD-INC0058030 Manglende kontrol af afsender i SFTP-service
Beskrivelse: Når der benyttes Dynamic Routing, kontrollerede SFTP-service ikke om der var overensstemmelse mellem afsender systemet i DynamicRoutingInfo og i trigger-filen.
Løsning: Der er blevet tilføjet et check som verificerer ovenstående.
KSP-2076
Beskrivelse: Serviceplatformen har accepteret og behandlet samt selv genereret ikke-skemavalide trigger- og metadata-filer i forbindelse med de forskellige SFTP integrationer. Filer genereret af Serviceplatformen har manglet namespace deklaration for elementer indlejret i trigger- og metadata-filernes any-element hvilket har forhindret automatisk parsning af filerne.
Løsning: Der er indført mulighed for at slå en mere striks skemavalidering til for indkomne SFTP trigger-filer. Dertil er filer genereret af Serviceplatformen nu skema-valide.
KSP-2080
ITD-INC0058346 Change adminmodule tekst til at refere til STS Administration
Beskrivelse: Teksten som blev vist på Serviceplatformen hvis der ikke kunne oprettes services igennem Serviceplatformen skulle refere over til STS Adminstrationsmodulet.
Løsning: Den nye tekst er ændret til "For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.".
KSP-2085
ITD-INC0056700 Fejl i SF2900 DistributionServiceModtagerV2.wsdl
Beskrivelse: Kontraktpakken for version 3 af Fordelingskomponenten manglede en type definition.
Løsning: FordelingsmodtagerValiderResponseType er blevet tilføjet til DistributionServiceMsgV2.xsd. Denne løsning har ingen konsekvenser for anvendere.
KSP-2088
SF1180 fejlhåndtering på IF01
Beskrivelse: Der manglede fejlhåndtering hvis beskederne ikke kan sendes til KMD Indkomst MQ efter 3 forsøg.
Løsning: Der bliver nu sendt en KMD Indkomst Fejl igennem Beskedfordeleren.
KSP-2092
ITD-INC0050862 Praksysreplica ikke loaded med UTF-8 encoding
Beskrivelse: Praksysreplikaet indeholdte encoding fejl.
Løsning: Praksys delta og master filerne bliver nu loadet med UTF-8 encoding.
KSP-2106
ITD-INC0059812 SFTP Trigger korrekt fejlhåndtering
Beskrivelse: Hvis ingen routing type var sat op i Databasen, blev der ikke logget en hjælpende fejl.
Løsning: Der er blevet tilføjet et check for at se om routing typen er blevet sat op, og kastet en TriggerProcessorException, som igangsætter fejlhåndteringen.
KSP-2158
ITD-RITM0045268 Godkendelse af serviceaftaler
Beskrivelse: Det var ikke muligt at godkende serviceaftaler på Serviceplatformen igennem GUI'en.
Løsning: Der er blevet rettet en fejl i forbindelse med hvordan rettigheder på hjemmesiden bliver propageret, som blev introduceret i forbindelse med en opdatering af Grails.
KSP-2174
ITD-INC0062974 SFTPSurveillanceJob laver ændringer til SFTPDynamicRoutingRule tabel
Beskrivelse: Når SFTPSurveillanceJob kørte lavede det ændringer i SFTPDynamicRoutingRule tabellen, da den brugte en DB Entity og ikke en DTO.
Løsning: SFTPSurveillanceJob bruger en en DTO for SFTPDynamicRoutingRule, og laver derfor ikke ændringer til tabellen selv.

Kendte fejl

KSP-1775
Beskrivelse: SF1411_A og SF1411_B er udstillet som en service på SP – defect
Konsekvens for anvendere: Services kaldes via samme servicekald.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1812
Beskrivelse: TDCH-INC0038138: JC Kontanthjaelp (SF1780) schema definition discrepancy
Konsekvens for anvendere: Det er muligt at sætte minimum antal instanser til nul, hvilket giver en fejl.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1832
Beskrivelse: TDCH-INC0033763 - TDCH-RITM0025345 skal genåbnes og rettes mod STS
Konsekvens for anvendere: Service er ikke fuldt tilgængelig.
Omgåelse: Ingen, afventer STS version 2.1.
KSP-1910
Beskrivelse: 4 jobcenter test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-2053
Beskrivelse: Hvis et kald til Fordelingskompenenten (SF2900) bliver lavet med dårlig konfiguration returneres et svar med null som fejlbesked.
Konsekvens for anvendere: Fejlbeskrivelse er ikke sigende.
Omgåelse: Ingen.
KSP-2145
Beskrivelse: I generering af StraksleveranceTransportKvittering, bliver DebitorKvitteringAarsag sat til en fejlbesked, men forventer typen UUID.
Konsekvens for anvendere: Anvender ville kunne få fejl hvis de laver et fejlende kald til SF1590_B og validerer responsen.
Omgåelse: Ingen.
KSP-2150
Beskrivelse: Fejl i XSD filer for SF2096, CPR nummer har fået CVR nummer type.
Konsekvens for anvendere: Hvis anvender validerer responset mod skemaet vil valideringen fejle.
Omgåelse: Ingen.

Ver. P2017-4.5 - 2017-11-29

Fejlrettelse

KSP-2055
Fejlrettelse: KSP-2055 – Fejlmelding angående forkert AdgangFormaalTypeKode i beskedkuvert til beskedfordeleren for SF0770_E.
Beskrivelse: Værdien indsat i beskedkuverten for AdgangFormaalTypeKode var ikke taget fra den modtaget databesked fra SKAT.
Løsning: SF0770_E er blevet opdateret til at bruge værdien fra den modtaget databesked, frem for at bruge en hardcodet værdi.
KSP-2058
Fejlrettelse: KSP-2058 – Fejlmelding angående manglende linjeskift i beskeddata sendt til beskedfordeleren for SF0770_E.
Beskrivelse: Linjeskift var fjernet fra payloadet til beskeddata som blev sendt igennem beskedfordeleren.
Løsning: SF0770_E er opdateret til at beholde de linjeskift som er i den modtaget databesked.

Ver. P2017-4.4 - 2017-11-15

Ny funktionalitet

CCR0197 Fejlkoder oversigt
Serviceplatformen udstiller dokumentation af mulige fejlkoder for services som del af servicekataloget.

Fejlrettelse

KSP-1942
Løsning af incident: ITD-INC0046774 – MQ service error on service SF0770_E, SF0770_B og SF1180
Beskrivelse: MQ Komponenten udviklet med CCR0123 skal fungere generisk så korrelation af data imellem status og data kø kan konfigureres på forskellig måde fra integration til integration.
Løsning: Refaktorering og ændring af Serviceplatformens MQ-client framework.
KSP-2034
Løsning af incident: ITD-INC0050550 - Opsætning af dynamisk SFTP-routing
Beskrivelse: Implicit routing virker ikke grundet SQL fejl i named query.
Løsning: SQL query rettet.
KSP-2035
Løsning af incident: Certificate report - defect - PROD
Beskrivelse: Data i reporting.certificate_report_status tabellen er ikke indsat.
Løsning: CertificateReportJob opdateret til at indsætte relavant data.

Ver. P2017-4.3 - 2017-11-02

Fejlrettelser

KSP-1965
Fejlrettelse: ITD-INC0047864 Fejl i regex DistributionServiceTypesV2.xsd (SF2900 Fordelingskomponent)
Beskrivelse: Fordelingskomponenten accepterede ikke urn med store bogstaver eller mere end 1 tegn i sidste del.
Løsning: Regex ændret så URN med både store og små bogstaver i alle dele, samt en længde på større end 1 i sidste del accepteres.

Ver. P2017-4.2 - 2017-10-31

Fejlrettelser

KSP-2004
Beskrivelse: Ved brug af CPR QueryService (SF1520) version 1 som udstiller Solr søgemaskinen var det ikke muligt at søge efter bynavn og kommunekode. Dette er blevet rettet så data nu inkluderes når Solr populeres og CPR QueryService (SF1520) version 1 udstiller de ønskede data.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-4.1 - 2017-10-18

Fejlrettelser

KSP-1992
Løsning af incident: ITD-RITM0038414: Manglende deployments på batch serveren
Beskrivelse: Grundet manglende deployments i forbindelse med installationen af P2017-4 fejlede CPR delta jobbet. Dette er nu afhjulpet ved at installere de manglende deployments.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-4 - 2017-10-15

Ny funktionalitet

Følgende snitflader er nu tilgængelige og mulige at oprette serviceaftaler på:

SF0770_D - eSkattekort - Integration til SKAT - opslag personoplysninger og skattekort (CCR0065)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF0780 - AarsopgoerelseLaes - Årsopgørelse (CCR0136)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF0800 - Feriekontooplysninger – Feriekonto online opslag (CCR0135)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF0830 - Sygesikringsoplysninger - Sygesikringsudtræk - LBSB udgaven (CCR0105)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1530 - CVR Online 3.0 - CVR-Online (CCR0113)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1570 - PersonKontrolOplysning - SKAT R75 - (CCR0104)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1590_C - ØiR Straksudbetalinger - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) (CCR0159, CCR0204)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1600 - Print - Print på Serviceplatformen (CCR0145)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2250 - VedligeholdTilmelding - NemSMS – Afsend SMS og tilmeld borger (CCR0148)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2900 - Fordelingskomponenten - Fordelingskomponenten V2 (CCR0175)
Snitfladen er nu tilgængelig. Servicen har version 3 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.

Følgende snitflader er nu deployeret, men afventer endelig konfiguration og derfor ikke tilgængelige:

SF0770_B - IndkomstOplysningIndberet - SKAT Indkomst - Indberetninger (CCR0134)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1180 - Indkomst - Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse (CCR0156)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1411_A - OpslagsserviceSocialPension - Hent informationer om social pension (CCR0140)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 1 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1411_B - OpslagsserviceSocialPension - Hent helbredsprocent (CCR0140)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 1 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1590_B - ModtagDebitorregistreringStraksleverance - Afsend debitorregistrering til ØiR (Debitor) (CCR0160, CCR0204, CCR0214)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1610 - SendBevilling - STAR DFDG Bevillinger (CCR0124)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1611 - Sygedagpengesag - STAR DFDG SygedagpengesagService (CCR0124)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF1780 - Kontanthjaelp - Jobcenter – Kontanthjælp Send bevilling til jobcentersag (CCR0131, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Servicen har version 2 og understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2090 - JC Sygefravaer/KSD Sygefravaer - Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær til Jobcenter (CCR0115, CCR0264, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2093 - JC Sygefravaer/KSD Sygefravaer - Jobcenter SDP Afsend anmodning om forlængelse til jobcenter (CCR0116, CCR0264, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2095 - JC Sygefravaer/KSD Sygefravaer - Jobcenter SDP Afsend status på jobcentersag (CCR0117, CCR0264, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.
SF2096 - KSD Sygefravaer - Jobcenter SDP Opslag på sag og sagsresume (CCR0118, CCR0264, CCR0310)
Snitfladen er endnu ikke tilgængelig. Der udstilles en version 1 af servicen som ikke understøtter LBSB samt en version 2 som understøtter LBSB sikkerhedsmodellen.

Jobs til følgende snitflader er nu deployeret, men ikke aktiveret da endelig konfiguration udestår:

SF0741 - Arbejdsskadehændelser fra AES [SAPA] (CCR0335)
Integrationen er endnu ikke tilgængelig da den endelige konfiguration udestår.
SF1320_A - CPR – Hændelser (CCR0114)
Integrationen er endnu ikke tilgængelig da den endelige konfiguration udestår.
SF1612 - STAR DFDG Modtag ledigheds- og sygefraværstatus (CCR0128)
Integrationen er endnu ikke tilgængelig da den endelige konfiguration udestår.

Kendte fejl

KSP-1832
Beskrivelse: TDCH-INC0033763 - TDCH-RITM0025345 skal genåbnes og rettes mod STS
Konsekvens for anvendere: Service er ikke fuldt tilgængelig.
Omgåelse: Ingen, afventer STS version 2.1.
KSP-1868
Beskrivelse: ITD-INC0043355 - KYKontanthjælp has problem with namespace for TransportKvittering
Konsekvens for anvendere: Fejl i kvittering fra kildesystem grundet uoverensstemmelser i XSD filer.
Omgåelse: Ingen, afventer afklaring.
KSP-1907
Beskrivelse: ITD-INC0046796 - Beskedfordeleren i KMD eksterntest virker ikke
Konsekvens for anvendere: Services der anvender beskedfordeler virker ikke.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1765
Beskrivelse: TDCH-INC0034720 – Requests fails during CPR Replica update
Konsekvens for anvendere: CPR kan mangle opdatering.
Omgåelse: CPR replikaet opdateres en dag forsinket.
KSP-1775
Beskrivelse: SF1411_A og SF1411_B er udstillet som en service på SP – defect
Konsekvens for anvendere: Services kaldes via samme servicekald.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1833
Beskrivelse: TDCH-INC0039804 SFTP technical receipts does not contain SendersFileId on errors
Konsekvens for anvendere: Der er ingen afsenderId for tekniske kvitteringer i fejlsituationer.
Omgåelse: AfsenderId kan fremsøges I andre tekniske kvitteringer.
KSP-1876
Beskrivelse: TDCH-RITM0018788: AllowanceCharge does not count as InvoiceLine for Fujitsu
Konsekvens for anvendere: Hvis ChargeIndicator er sat til sandt, kan man få en exception.
Omgåelse: Sæt ChargeIndicator til falsk.
KSP-1831
Beskrivelse: KMD Aarsopgoerelse and -Forskudsopgoerelse don't filter requests
Konsekvens for anvendere: Både KMD Årsopgørelse og Forskudsopgørelse kan hentes via samme service.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1812
Beskrivelse: TDCH-INC0038138: JC Kontanthjaelp (SF1780) schema definition discrepancy
Konsekvens for anvendere: Det er muligt at sætte minimum antal instanser til nul, hvilket giver en fejl.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1892
Beskrivelse: PrintTilmelding: Missing decryption password
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1909
Beskrivelse: 4 ydelsesindeks test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1910
Beskrivelse: 4 jobcenter test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1911
Beskrivelse: DependentOutboundToken test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1913
Beskrivelse: PrintTilmeldingETLExplicitTest.testImportSubscriptionList test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1914
Beskrivelse: 2 for OrganisationForwardService test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1915
Beskrivelse: 2 ModtagFinansbilagStraksleveranceService test fails on Externals
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1888
Beskrivelse: TDCH-RITM0032064 - Fejl i SF1520 Tech spec (Snitfladeændring)
Konsekvens for anvendere: Påvirker ikke anvender
Omgåelse: Ingen.
KSP-1894
Beskrivelse: ITD-INC0042705 Visning og navngivning på serviceplatformen
Konsekvens for anvendere: Services kan være skjult i administrationsmodulet hvis de har samme navn som en anden service.
Omgåelse: Ingen.
KSP-1944
Beskrivelse: ITD-INC0045481 ModtagDebitorregistreringStraksleverance validateOpret throws Internal Error
Konsekvens for anvendere: Undersøgelse er i gang.
Omgåelse: Undersøges
KSP-1941
Beskrivelse: E-boks replika virker ikke. De leverede filer fra E-boks er ikke i overensstemmelse med den specifikation der er kodet efter på Serviceplatformen
Konsekvens for anvendere: Undersøgelse er i gang.
Omgåelse: Undersøges

Ver. P2017-3.2 - 2017-08-07

Release note

Ver. P2017-3.1 - 2017-07-10

Fejlrettelser

KSP-1592
Løsning af incident: TDCH-INC0030497: SF1600 Print service fejl i REST sti
Beskrivelse: Kald til Print servicen i produktion gav en fejl, som ikke opstod i testmiljøet. Grunden til dette var en forskel i REST stien, så forespørgsler ikke ramte den korrekte sti. Rettelse til denne incident var ved en fejl ikke med i P2017-3.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-3 - 2017-07-10

Ny funktionalitet

SF0770_E: Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Snitfladen er nu tilgængelig.
CCR0308 Vulnerability: Session hijacking
Sikkerheden er blevet styrket for login funktionaliteten i Serviceplatformens administrationsmodul.
KSP-1251: Produktionssætning af LBSB
Funktionalitet, der muliggør produktionssætning af services med LBSB sikkerhed. KOSDY v. 3 snitfladerne er hermed nu tilgængelige i produktionsmiljøet.

Fejlrettelse

KSP-1302
Korrect Fault rapportering for udeklarerede source system faults
Beskrivelse: Faults returneret fra kildesystemer, som ikke deklarerer faulten i deres kontrakt, returneres fra Serviceplatformen som en ServiceplatformFault med fejlkoden "InternalError". Anvender kan derved ikke se hvilket system fejlen stammer fra.
Løsning: Efter denne fejlrettelse vil udeklarede kildefejl blive returneret som ServiceplatformFault med fejlkoden "SourceSystemError". Den udeklarede kildefejl kan gendannes ved at unescape ErrorText elementets indhold og derefter behandles på samme vis som tidligere.

Ver. P2017-2.2 - 2017-06-27

Fejlrettelser

KSP-1509
Løsning af incident: TDCH-INC0027777: SF1600 Print service fejl ved manglende AfsendelseModtager element i forespørgsel
Beskrivelse: En ændring i forbindelse med at tillade ingen CPR ved kanalvalg F og P indeholdte en defekt. Denne defekt gjorde at et manglende AfsendelseModtager element i en forespørgsel resulterede i en fejl.
Løsning: Defekten er afhjulpet.
KSP-1592
Løsning af incident: TDCH-INC0030497: SF1600 Print service fejl i REST sti
Beskrivelse: Kald til Print servicen i produktion gav en fejl, som ikke opstod i testmiljøet. Grunden til dette var en forskel i REST stien, så forespørgsler ikke ramte den korrekte sti.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-2.1 - 2017-03-06

Ny funktionalitet

KSP-1421
SF1600 rykkes til PROD
Beskrivelse: IF02 for SF1600 rykkes til Serviceplatformens produktionsmiljø. I forbindelse med releasen er det aftalt med KOMBIT at servicen produktionssættes, så der kan oprettes services aftaler, hvorfor det ikke vil være muligt at anvende services før d. 5.6.2017. Derudover skal Systematic gennemføre en load test for at sikre, at servicen kan understøtte den forventede brug, hvorefter services frigives til brug.
Med ’Print’ service version 1 det er muligt at vælge kanalvalg = ’A’ selvom denne funktionalitet ikke understøttes før release af version P2017-3.

Rettede fejl

KSP-1475
Fejl ved kald til e-Boks gennem SF1600 - TDCH-INC0021588
Beskrivelse: ’Print’ service version 1 er begrænset i størrelsen på forespørgsler til e-Boks gennem operationen afsendBrev. Det betyder at forespørgsler, som når over en vis størrelse vil returnere fejlen SourceSystemInvalidRequestThe system cannot find the file specified.
Løsning: Serviceplatformen sender ikke længere breve i chunks til e-Boks gennem operationen afsendBrev.
KSP-1479
Fejl ved manglende CPR-nummer for kanalvalg F og P - TDCH-INC0022061
    Beskrivelse: Før tillod ’Print’ service version 1 ikke at afsende breve med kanalvalg F og P uden at angive CPR-nummer.
    Løsning: Serviceplatformens ’Print’ service validerer ikke længere manglende CPR-nummer for kanalvalg F og P.

Ver. P2017-2 - 2017-05-01

Ny funktionalitet

ØIR - Debitor Løsning af Incident: TDCH-INC0015174 - Felter der ikke skal være mandatory (CCR0284)
Serviceplatformen er opdateret på ØiR v.1 snitfladen. Når et debitorforhold modtagelses fra FBS mappes følgende felter ikke længere til G19-formatet: SidsteRettidigeIndbetalingsdato, SidsteRentefrieIndbetalingsdato, RentefritagelsesdatoStart, RentefritagelsesdatoSlut. Hvis felterne ikke anvendes skal de udfyldes med ’null-værdier’ i G19 (værdi: 00000000).

Ver. P2017-1.1 - 2017-03-15

Fejlrettelse

KSPDEV-3777
CPR Replika opdatering og CPR deltafiler til abonnenter
Beskrivelse: En ændring i forbindelse med den nye funktionalitet CPR fritekstsøgning i ver. P2017-1 indeholdt en defekt, som har gjort CPR Person Replika opdateringen ustabil.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-1 - 2017-03-06

Ny funktionalitet

SF1500 - Organisation - services (CCR0120)
Snitfladen Organisation er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
SF1510 - Klassifikation - services (CCR0121)
Snitfladen Klassifikation er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
Etablering af SLA målinger (CCR0159)
Serviceplatformen indsamler nu informationer om svartider og succesrater, med henblik på at rapportere om opfyldelse af Serviceplatformens SLA krav.
Tilføjelse af stort servicekald til driftskontrakten (CCR0210)
Serviceplatformens SLA beregninger vil nu tage forbehold for store servicekald, således at sådanne kald tillades længere responstid. SLA rapporter vil nu også kunne indeholde information om kaldstatistik i relation til servicekompleksitet, kaldstørrelse, svarstørrelse, og kaldsucces.
Installer Solr i PROD (CCR0218)
Funktionaliteten giver mulighed for at fremsøge personoplysninger, som er relevante i forbindelse med offentlige myndigheders behandling af myndighedssager eller som led i forvaltningsvirksomhed på Serviceplatformen.
Sikkerhedmodeller på CPR fritekstsøgning (CCR0237)
SF1520_IF04 er udvidet til at understøtte indgående adgangskontrol baseret på myndighedskontekst og invocation context udover den eksisterende sikkerhed baseret på token.

Fejlrettelse

KSP-1018
Anvendelse af cachede tokens og opgørelse af svartid
Beskrivelse: Den udregnede svartid blev ikke opgjort korrekt mht. intern og ekstern tid forbrugt til træk af tokens ved Støttesystemer. Desuden blev det konstateret, at valide cachede tokens ikke blev benyttet, hvilket medførte forøget tidsforbrug til træk af nyt token for hvert kald.
Løsning: Cachede tokens bliver nu brugt anvendt korrekt således, at et nyt token kun bliver trukket, hvis der ikke findes et validt token i cachen. Den interne lognings funktionalitet er desuden tilrettet, så ekstern og intern tid forbrugt til Støttesystemer token trækning opgøres og rapporteres korrekt.
KSP-1073
Mellemrum/æøå i SFTP filnavne og bedre logning ved fejl
Beskrivelse: SFTP modulet udviser abnormal adfærd hvis det skal behandle filer med mellemrum eller æ, ø eller å navnet.
Løsning: Modulet er nu ændret således at det kan håndtere filer med mellemrum i navnet korrekt. Angående æ, ø og å kunne rodproblemet ikke indkredses, og det vurderes at encoding kan spille en rolle. Det frarådes derfor at anvende disse tegn i filnavne.
KSP-1078
Sags- og dokumentindeks, importer med mere end 18 journalnotater
Beskrivelse: Der blev konstateret fejl ved kald med"store" requests til Støttesystemers Sags- og Dokumentindeks. Fejlen blev identificeret til at være uhensigtsmæssigt opsætning i den interne logningsfunktionalitet til brug for support. Logningsfunktionalitet blev derfor slået fra ved et hotfix i december.
Løsning: Logningsfunktionaliteten er tilrettet og genintroduceres med denne release.

Kendte fejl

KSP-1009
Service 'Udvidet Person Stamdata' version 1 returnerer ikke pnrgaeld som forventet i forhold til CPR.
Beskrivelse: ’Udvidet Person stamdata’´service version 1 i produktionsmiljøet returnerer ikke gaeldendePersonnummer som forventet i forhold til CPR. I CPR findes der for personoplysninger potentielt 2 cpr numre for et cpr nummer, kaldet hhv. pnr og pnrgæld. Hvis en person aldrig har skiftet cpr numre vil kun pnr være udfyldt og pnrgæld er null. I tilfælde af at en person har skiftet personnummer, vil der for det gamle personnummer, være et pnr samt et pnrgæld som udpeger det nye nummer. ’Udvidet Person stamdata’ service version 1 returnerer desværre ikke dette pnrgaeld i feltet gaeldendeCprnummer som forventet, istedet returneres pnr dvs. det samme pnr som der blev angivet i forespørgelsen. I version 2 af denne service er denne fejl rettet ved at returnere begge værdier pnr og pnrgæld. Version2 af servicen er pt. kun tilstede i EXTTEST.

Ver. P2016-9 - 2016-12-12

Ny funktionalitet

SF1470 - Sags- og DokumentIndeks (CCR0125)
Snitfladerne Sags- og DokumentIndeks er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
SF1490 - YdelsesIndeks (CCR0126)
Snitfladen YdelsesIndeks er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
Èt certifikat pr IT-system (CCR0247)
Der er ændret certifikatpolitik på Serviceplatformen, så der nu skal registreres unikke certifikater for hvert IT-system.
Se evt. tidligere udsendt varsling til kommuner og leverandører 15. juli 2016.

Fejlrettelse

KSP-606
Udfyldelse af 'AktuelAdresse' i servicen SF1520 ”Udvidet Person stamdata”
Beskrivelse: Personer i CPR har ikke altid en aktuel adresse. Hvis status > 10 for en person så har denne person ikke nogen aktuel adresse. Status > 10 betyder at person er inaktiv, det kan for eksempelvis være pga. slettet, ændret, annulleret cpr nummer eller at person er forsvundet, udrejst eller død.
Løsning: ’AktuelAdresse’ element er nu optionelt og udfyldes kun hvis personen har en aktuel adresse tilknyttet.
KSP-814
CPR Search Table Delta Job error
Beskrivelse: I forbindelse af opdatering af CPR replikaet vil nogle historiske adresser i sjældne tilfælde gå tabt, hvis flere adresser har samme personnummer og fraflytningsdato, da kun disse to egenskaber bruges til at sammenligne om to historiske adresser er tilgængelige.
Løsning: Når historiske adresser sammenlignes med hinanden, kigges der på disse fem egenskaber: personnummer, fraflytningsdato, tilflytningsdato, kommunekode, vejkode og husnummer.
KSP-1012
Uhensigtsmæssighed ved oprettelse af SFTP bruger
Beskrivelse: Ved sftp-oprettelse gennem STSAdministrationService omgik vi valideringen der ellers er i administrationsbillederne. Det betød at vi i nogle tilfælde ikke fik fanget brugernavne der ikke lever op til vores krav før langt nede i koden, hvilket gav nogle grimme fejlbeskeder til brugeren.
Løsning: Vi har duplikeret validering og fejlbeskeder så de også bliver håndteret før, og pænere, ved kald til STSAdministrationService.

Kendte fejl

KSP-1009
Service 'Udvidet Person Stamdata' version 1 returnerer ikke pnrgaeld som forventet i forhold til CPR.
Beskrivelse: ’Udvidet Person stamdata’´service version 1 i produktionsmiljøet returnerer ikke gaeldendePersonnummer som forventet i forhold til CPR. I CPR findes der for personoplysninger potentielt 2 cpr numre for et cpr nummer, kaldet hhv. pnr og pnrgæld. Hvis en person aldrig har skiftet cpr numre vil kun pnr være udfyldt og pnrgæld er null. I tilfælde af at en person har skiftet personnummer, vil der for det gamle personnummer, være et pnr samt et pnrgæld som udpeger det nye nummer. ’Udvidet Person stamdata’ service version 1 returnerer desværre ikke dette pnrgaeld i feltet gaeldendeCprnummer som forventet, istedet returneres pnr dvs. det samme pnr som der blev angivet i forespørgelsen. I version 2 af denne service er denne fejl rettet ved at returnere begge værdier pnr og pnrgæld. Version2 af servicen er pt. kun tilstede i EXTTEST.

Ver. 1.9.4.2 - 2016-10-04

Fejlrettelse

KSP-875
Rettelse af TechnicalReceipt
Fejl i sftpreceipt er blevet rettet efter uoverensstemmelser med dokumentationen.
Der returneres nu TechnicalReceipt, som beskrevet i dokumentationen og ikke TechnicalReceiptType.

Ver. 1.9.4.1 - 2016-09-07

Fejlrettelse

CPR Delta filer der leveres via CPR Abonnement servicen er navngivet forkert.
Løsning: Filnavnet er tilrettet så det matcher navnet fra dokumentationen.

Ver. 1.9.4.0 - 2016-09-05

Ny funktionalitet

CPR Abonnement Serviceaftale afhængig (CCR0190)
CPR Abonnement Servicen er blevet opdateret så det nu er muligt at knytte flere kommunale anvendere til et it-system og få leveret abonnementsfilerne til Serviceplatformens SFTP løsning. Navngivningen af filen vil indikere tilknytningen til den specifikke kommune gennem kommunens CVR-nr. og serviceaftalens UUID: <CPRINFO1>_<KOMCVR>_<ServiceAgreementUUID>_CPRABONNEMENT.<CPRINFO2>.
Løsningen er implementeret med det formål at imødekomme den nye certifikat politik om et unikt certifikat pr. it-system, som træder i kraft 5. december 2016 (for mere info henvises til mail sendt den 15. juli 2016).

Fejlrettelse

KSP-772
Servicen Udvidet person stamdata returnerer tomme historiske adresser for slettede veje.
Løsning: Navnet på vejen, da borgeren boede på adressen indsættes i svaret.

Ver. 1.9.3.0 - 2016-09-05

Ny funktionalitet

Etablering af mere korrekte SLA målinger på Serviceplatformen (CCR0159)
Serviceplatformen opdaterer funktionaliteten til SLA målinger. I forbindelse med denne opdatering kommer der til at fremgå to nye faner i selvbetjeningsmodulet for brugeren”Kommune brugere”. De to faner anvendes til at opsætte konfiguration af Fordelingskomponenten, men da fordelingskomponent servicene endnu ikke er implementeret, kan fanerne ikke benyttes.

Ver. 1.9.2.3 - 2016-07-05

Fejlrettelse

KSP-782
CPR abonnements filer til levering via Serviceplatformens SFTP server kan kun leveres en for abonnent ad gangen.
Løsning: Alle cpr abonnements filer får nu et unikt navn, hvilket sikrer, at de kan leveres til alle abonnenter på en gang.

Ver. 1.9.2.2 - 2016-05-03

Ny funktionalitet

*Kun relevant for FBS (Fælles Biblioteksystem)
ØiR Faktura - understøttelse af lukket bogføringsperiode (CCR0194)
Serviceplatformen opdaterer nu bogføringsdatoen og betalingsdatoen for fakturaintegrationen, hvis disse ligger i fortiden for at undgå afvisninger pga. lukkede bogføringsperioder.

Fejlrettelse

KSP-650
Ikke muligt at lukke bekræftigelses dialog for SFTP ved fejl ved registrering.
Løsning: Dialog fjernet og erstattet af beskrivende tekst.
KSP-756
Slettede veje fra deltafiler opdaterer ikke replika.
Løsning: Replikaet bliver korrekt opdateret i tilfælde hvor veje slettes i deltafiler.
KSP-757
Ikke muligt at tilmelde email-adresser med for langt toplevel domæne.
Løsning: Fjernet begrænsning af længde på toplevel domæne.
KSP-758
Metadata-filer i SFTP løsningen havde xml-tag FileMetadataType som burde være FileMetadata.
Løsning: Xml-tag i metadata-filer er ændret til at være FileMetadata.

Ver. 1.9.2.1 - 2016-05-03

Fejlrettelse

Brug af certifikater på Serviceplatformen
I forbindelse med version 1.9.2 releasen indførte Serviceplatformen en teknisk kontrol af, at der ved registrering af et it-system udelukkende kunne benyttes ét unikt certifikat. Med version 1.9.2.1 releasen er denne kontrol blevet fjernet igen, hvorfor man som anvender af Serviceplatformen forsat kan bruge det samme certifikat for flere it-systemer. Releasen har dermed ikke betydning for anvendelse af Serviceplatformen og der er derfor ikke behov for yderligere handlinger eller tilretninger.

Ver. 1.9.2.0 - 2016-04-11

Ny funktionalitet

CPR online lookup (CCR0112 + CCR0166)
Servicen CPR Information service er nu tilgængelig i produktionsmiljøet. Der findes to versioner af servicen med hver deres wsdl fil og endpoint. Servicen er af typen replika og laver opslag i Serviceplatformens lokale replika af CPR.
Sygesikringsudtræk (CCR0105)
Servicen Praksys Service er nu tilgængelig i produktionsmiljøet. Servicen gør det muligt at lave opslag på hvem yderen for en given borger er. Opslaget laves i et lokalt replica på Serviceplatformen.
Opdaterede Servicebeskrivelser (CCR0172)
Alle servicebeskrivelser er opdateret med ekstra felter, bl.a. omkring dataelementer (input/output), link til integrationsbeskrivelse og vilkår. Der er desuden mulighed for at downloade Teknisk Dokumentation, der består af en zip fil der indeholder alle relevante filer til at generere en Web Service Klient.
Brug af ”CPR Abonnement” uden filter (CCR0163)
Det er nu muligt at anvende servicen ”CPR Abonnement”, uden at skulle angive ét eller flere af de eksisterende filtre (alder, kommunekode, hændelseskode og CPR-nummer). Ved anvendelse af det nye filter ”Uden filter”, modtager den SFTP-server der er udpeget af Anvendersystemet, samme fil som Serviceplatformen modtager fra CPR-registret.

Ver. 1.9.1.2 - 2016-01-25

Ny funktionalitet

Opdatering af CPR Abonnement
For CPR abonnenter der er konfigureret med et filter på en kommunekode, vil der nu også blive leveret information i det daglige ændringsudtræk, hvis en borger flytter fra kommunen.

Ver. 1.9.1.1 - 2015-11-23

Ny funktionalitet

Understøttelse af ekstra case på faktura for FBS Faktura integrationen (Intern Service)
Serviceplatformen kan nu håndtere faktura hvor betalingssted er angivet ved en kombination af SAKNR og KOSTL.

Ver. 1.9.1.0 - 2015-11-16

Ny funktionalitet

Brug af Serviceplatformens SFTP-server ifm. ”CPR Abonnement” (CCR0146)
Det er nu muligt at bruge Serviceplatformens SFTP-server i forbindelse med anvendelse af servicen ”CPR Abonnement”. Det er derved ikke længere et krav at abonnenten selv stiller en SFTP-server til rådighed, men oplysninger/filer kan i stedet kan leveres til serviceplatformens SFTP-server.
Brug af ”CPR Abonnement” uden filter (CCR0163)
Det er nu muligt at anvende servicen ”CPR Abonnement”, uden at skulle angive ét eller flere af de eksisterende filtre (alder, kommunekode, hændelseskode og CPR-nummer). Ved anvendelse af det nye filter ”Uden filter”, modtager den SFTP-server der er udpeget af Anvendersystemet, samme fil som Serviceplatformen modtager fra CPR-registret.

Ver. 1.9.0.0 - 2015-08-31

Ny funktionalitet

CCR0111 - Opdatering af CPR Abonnements servicen
Opdatering af CPR Abonnements servicen så der er udvidede filtre (alders-, kommunekode- og hændelsesfilter) til at definere, hvilke borgere der abonneres på.

Ver. 1.8.0.0 - 2015-06-22

Ny funktionalitet

CCR0057 - SFTP-server på Serviceplatformen
Serviceplatformens SFTP Service gør det nu muligt for it-systemer at udveksle filer med hinanden på en kontrolleret måde.
CCR0103 - CPR Service - adresse4
Der udstilles endnu en CPR Service; adresse4.

Ver. 1.7.0.0 - 2015-03-09

Ny funktionalitet

CCR0061 - Driftsunderside
Aktuelle og kommende driftsmeddelser vises nu på en separat side hvor det er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev for Serviceplatformen.
CCR0062 - Registrering af henvendelser til helpdesk
Alle IT-systemer er nu tilknyttet en systemkode der skal oplyses ved henvendelser til helpdesk.

Ver. 1.6.1.0 - 2014-12-15

Ny funktionalitet

CCR0039
Alle CPR Opslag services i version 1.1 svarer med GCTP xml i namespace "http://www.cpr.dk".
CCR0063
Skift fra NemID til NemLogin som login form.
Arbejdspakke 5
Serviceversion fremgår i selvbetjeningsløsningen ved valg af services til serviceaftaler.

Ver. 1.6.0.0 - 2014-12-01

Ny funktionalitet

Arbejdspakke 5
Serviceoversigten opdateret til at vise versionsnummer for services.
Javabaserede testklienter kan nu hentes fra serviceplatformen. Disse kan bruges til at teste kald til tilservices efter en serviceaftale er indgået.
Serviceplatformen understøtter nu flere samtidige versioner af samme service.
Der kan nu implementeres ny funktionalitet i Serviceplatformen, der gør brug af asynkron behandling af forespørgsler.
Arbejdspakke 6
Serviceplatformen understøtter nu muligheden for at orkestrere kald til flere services.
Arbejdspakke 8
Serviceplatformen har nu implementeret et generelt framework til implementation af replikaintegrationer af nye services.
CCR0039
CPR replika (lokal) services er blevet ensartede til CPR Forward services.

Ver. 1.5.0.1 - 2014-06-25

Ny funktionalitet

CCR0043
Automatisk overvågning af at Navision prisberegning er gennemført uden problemer.
CCR0047
Der kan nu skiftes leverandør service versioner uden at hver kommune skal godkende en ny aftale.
CCR0048
Der kan nu kun vælges kommuner og ikke KOMBIT, ved et firmas aftaleanmodning.
CCR0049
serviceplatformen.dk kan nu indekseres af google etc. (kun sidder uden login).
CCR0050
komkod returnerer kommunekode for en borger, mens Stam++ returnerer en række nærmere fastlagte informationer fra CPR Replika for en borger (informationer fra STAM samt postdistrikt, vejnavn, tilflytningsdato, civilstand, indrejselandekode og statsborgerskab). Begge services er SOAP-baserede.
CCR0039
Der kan nu bruges etage på adresse søgninger

Tilbage til Serviceplatformen